Arkiv

Fant 693 artikler om emnet Debattinnlegg [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Sigve sier:  En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

MENINGER: Nye kompetansekriterier – men hva med forebyggende?

Politiets primærstrategi skal være forebygging, men vi som jobber med faget ser igjen at vi blir glemt i en viktig sak.

MENINGER: Vedlikehold av samfunnskontrakten

Hva er egentlig ideen i å bruke store summer med skattepenger på å ha så god en utdannelse i en statlig etat, hvis ikke dette skal ses som en investering i og vedlikehold av samfunnskontrakten?, skriver Daniel Hegner Frantzen, arbeidsledig polititjenestemann.

MENINGER: Bør få faste stillinger - også etter at dette er over

«Vi trenger et oppegående politkorps til enhver tid. Det kommer flere kriser og staten må slutte å leke med folk», skriver Frode Hermann Bøe.

MENINGER: Koronaviruset: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Dette er starten på en global, nasjonal og lokal dugnad, som jeg heier på av hele mitt hjerte.

MENINGER: – Det er ingen fare for at kriminelle nettverk gis anledning til å vokse

Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk svarer Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

MENINGER: Hvorfor har vi så få kvinner i politibilene?

Jeg synes det er nedslående at vi kun har 17 prosent kvinner i patruljeavsnittene i Øst. Vi har et potensial vi ikke får utnyttet og som kunne ha gitt oss enda bedre polititjenester.

MENINGER: Norske arbeidsgivere er fortsatt for dårlige på å forebygge seksuell trakassering

Jeg ønsker at Ap tar jobben med å skape en arbeidslivspolitikk som bedre bekjemper og forebygger seksuell trakassering i arbeidsliv og organisasjonsliv, skriver Ove Sem, tidligere forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

MENINGER: - Straff øker sosiale skiller, og forsterker utenforskap for allerede marginaliserte grupper

Det gir ingen mening i å fortsette å «skrive ut mer av den medisinen som ikke virker», skriver Ivar Solum, medlem av LEAP og pensjonert forebygger i politiet.

MENINGER: Det mest sannferdige en politiker kan si om nærpolitireformen, vil faktisk være at han ikke så langt kan si noe sikkert

Det er ikke helt greit, at erfarne politikere tror at deres parti er bærere av mer sikre fakta og mer troverdig informasjon enn motpartens, i dette tilfelle; om politireformens skjeve eller rette gang.

MENINGER: Nærpolitireformen er en varslet fiasko

- Regjeringens skryt av nærpolitireformen ligner rosemaling av et vaklevorent skap. Den ene undersøkelsen etter den andre viser at færre politifolk er til stede lokalt, og politiet blir fjernere fra folk, skriver Emilie Enger Mehl (Sp).

MENINGER: Et HR ute av kurs

Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelige på at vi har utviklet en personaloppfølging i norsk politi som er på feil kurs.

MENINGER: Ikke skyt på pianisten

- HR er på lik linje med virksomhetsstyring, etterforskning, påtale, forebygging, IKT og beredskap et fagområde vi trenger for å videreutvikle et moderne og kompetent politi, skriver syv politimestre i dette felles innlegget.

MENINGER: Ein fartssyndars hyllest til UP

Eg trur regjeringa har noko på gang. Regjeringa liker jo veldig godt å omorganisere, heilt uavhengig av kva risikoen ved omorganiseringa kan vera.

MENINGER: Ny politistasjon i Elverum: Har man ikke tenkt på samvirke mellom nødetatene?

Kan det være betimelig å spørre hvorfor det i det hele tatt er satt i gang en lokaliseringsprosess for politiet i Elverum? Er ikke valget selvsagt?

MENINGER: Engasjement - en energivampyr?

Engasjement utover studiene vil få deg til å tenke på andre ting enn skole. Jeg tror det er sunt for hodet å skru av skolebryteren av og til. Videre vil det kanskje også bety noe for ettertiden.

MENINGER: I det ferdige resultatet er nærmest ingenting lyttet til. Hva er poenget med å hente innspill da?

Dette var en dårlig inngang til 2020. Dersom involvering av ansatte og medbestemmelse skal ha en verdi, må vi oppleve at vi blir sett og hørt, skriver PF Sør-Øst.

MENINGER: Det handler om mye mer enn UEH og deres treningssted

Halvannen spalte i kronikken handler om UEH og treningsstedet. Resten av stoffet peker oppover og innover i distriktet, dette handler om en omfattende kultur, der ledelsen har et tungt ansvar.

MENINGER: Politiet og media

Hvis politiet som etat går offentlig ut og kritiserer kommunens folkevalgte politikere for hvordan de disponerer midlene, vil det være oppsiktsvekkende, kritikkverdig og ikke minst en utilbørlig innblanding i politiske vedtak, skriver Espen Jentoft, pensjonert politioverbetjent i Tromsø.

MENINGER: Krass kritikk av UEH-kulturen i Vest politidistrikt

I siste utgave av Politiforum kritiseres UEH-kulturen og ledelsen i Vest politidistrikt av to forskere som har undersøkt hvorfor ikke vi har flere kvinner i UEH. De treffer et sårt punkt, men funnene er delvis utdatert og tidvis unyansert.

MENINGER: Snakk høyt, Kenneth. Folk lytter

Gjelder ikke ytringsfrihet for politibetjenter? Denne typen sensur hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

MENINGER: Trusler uten konsekvenser

Siden 14. januar har det kommet hele 190 trusler om skoleskyting i Norge. Bak denne konstateringen ligger noen interessante poeng. Alvorligst er at politiet ikke avslører avsenderne. Hva skyldes det?, skriver lektor Steinar Larssen.

MENINGER: Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Det er enormt mye å ta tak i.

MENINGER: Hvem skal kalles inn til jobbintervju?

Arbeidsretten vektlegger viktigheten av å finne riktig arbeidstaker, og hvor kostbart det kan være for bedriften å velge feil.

MENINGER: Ville gitt totalberedskapen i Finnmark et stort løft

Politiet har nylig anskaffet flere nye helikopter. Slik jeg har forstått det, så har vi opsjon på ytterligere to. Hvorfor ikke la de være til felles bruk for nødetatene og Forsvaret i Finnmark?

MENINGER: Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge

Tolkningen av blomsterspråket i Eirik Jensen-saken minner om konspirasjonsteorier og burde vært utenfor en rettsal, mener innleggsforfatter.

MENINGER: Fornærmedes krav på voldsoffererstatning kan avskjæres allerede på etterforskningsstadiet

Det er skjeldent gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert om at de kan nektes erstatning dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

MENINGER: 10 nyttårsønsker fra et hovedverneombud

Det gjelder å vise omsorg, bry seg om hverandre og ville hverandre det beste.

MENINGER: Nødnett-effekten må løftes videre

- I fremtiden vil Nødnett-tjenestene bli båret av de kommersielle mobilnettene.

MENINGER: Et reformert og bedre politi – for hvem?

Fra media oppfatter jeg at stadig flere innen politiet mener at vi nå har fått et bedre politi. Bedre for hvem?

MENINGER: Filmen «Quick» – et nytt falsum om Thomas Quick

I saken om Thomas Quick har den kompliserte sannheten overlatt plassen til den lettvinte løgnen, mener artikkelforfatterne.

MENINGER: Sigve sier: Et hektisk politiår på hell

Da nærmer atter et år seg slutten, og for politiet og Politiets Fellesforbund sin del har det vært et svært hektisk år.

MENINGER: En vennlig oppfordring

Kjære medstudenter: Jeg ønsker å minne alle på at juletiden er tiden for å se hverandre. Det er nå dere må spille hverandre gode!

MENINGER: Ingen grunn til fryktkultur

Spesialenheten kan vanskelig se at påtalepraksisen for søk i politiets registre gir grunn til usikkerhet om hvor terskelen for straffbar opptreden går.

MENINGER: Tillit er bra, men kontroll er bedre

Kjernen i disse sakene er vel først og fremst at det er de ansatte «som har hoppet bukk over retningslinjene», ikke arbeidsgiver, skriver Mari Hersoug Nedberg, seksjonsleder ved Kripos.

MENINGER: Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

- Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke, skriver Jørgen Johansen, næringsrådgiver i Larvik kommune.

MENINGER: Studentropet: En nedbemanning av politietaten

Dersom denne nedbemanningen fortsetter, vil vi snart befinne oss i en lignende posisjon som Sverige, med et desperat behov for flere politifolk uten nok studenter til å fylle tomrommet.

MENINGER: Et HR uten følelser ødelegger norsk politi

Det er bare en ting å spare på i det norske politibudsjettet. Det er på mennesker. Både via å ha færre enn vi trenger, og å utnytte de vi har enda litt mer.

MENINGER: I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

Mens de fleste stortingspolitikerne har villet høre på hva vi har å si, har regjeringen vendt det døve øret til.

MENINGER: Politimester villeder om avkriminalisering

- Myndighetene kan fortsatt reagere selv om et lovbrudd tas ut av strafferetten, skriver nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

MENINGER: E-læring som ressurs til operativ trening: Våpentjeneste i politiet

Politihøgskolens e-læringen er ment som et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov.

MENINGER: Bekymring for ufarliggjøring av ungdoms rusbruk

Det er lite sannsynlig at legalisering vil beskytte unge mennesker mot cannabismarkedet. Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge forhindrer vi ikke et illegalt marked.

MENINGER: Ubegrunnet bekymring for avkriminalisering

Politimester Ida Melbo Øystese tar feil i sine spådommer og premisser om konsekvensene av den kommende rusreformen.

MENINGER: Kjære fremtidige politikollega

Denne er til deg som vil bli politi. Fra to som er politi.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

MENINGER: Kan den svært lave kriminalstatistikken forklares med nulltoleranse for alle lovbrudd, høy oppklaringsprosent og avskrekkende straffer?

Et polisiært reisebrev fra Singapore, verdens tryggeste land.

MENINGER: Sigve sier: Tull med tall og forsøk på å pynte på fakta

Når justisministeren står på talerstolen på Stortinget og kaller tilbakemeldingene fra politidistriktene om færre ansatte for «påstander», da blir jeg sint.

MENINGER: Barns rettsikkerhet bør ikke blandes med distriktspolitikk

Det er flott at voksne engasjerer seg i barns rettssikkerhet, men jeg skulle ønske at engasjementet ikke begrenset seg til en bekymring for reiseavstand.

MENINGER: Politihøgskolens styre har samme faglige ansvar og autonomi som andre høgskoler

Hverken universitets- og høgskoleloven eller styreforskriften gir hjemmel til å overprøve styrets vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres, skriver Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Derfor bør det opprettes barnehusavdeling i Kristiansund

Om potensielle offer for overgrep må reise for langt, vil det kunne føre til dårlegare resultat på avhøyra og ein vanskelegare bevissituasjon seinare, skriv Jenny Klinge (Sp).

Fant 693 artikler. Viser 1–50.

Til toppen