Arkiv

Fant 669 artikler om emnet Debattinnlegg [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Ville gitt totalberedskapen i Finnmark et stort løft

Politiet har nylig anskaffet flere nye helikopter. Slik jeg har forstått det, så har vi opsjon på ytterligere to. Hvorfor ikke la de være til felles bruk for nødetatene og Forsvaret i Finnmark?

MENINGER: Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge

Tolkningen av blomsterspråket i Eirik Jensen-saken minner om konspirasjonsteorier og burde vært utenfor en rettsal, mener innleggsforfatter.

MENINGER: Fornærmedes krav på voldsoffererstatning kan avskjæres allerede på etterforskningsstadiet

Det er skjeldent gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert om at de kan nektes erstatning dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

MENINGER: 10 nyttårsønsker fra et hovedverneombud

Det gjelder å vise omsorg, bry seg om hverandre og ville hverandre det beste.

MENINGER: Nødnett-effekten må løftes videre

- I fremtiden vil Nødnett-tjenestene bli båret av de kommersielle mobilnettene.

MENINGER: Et reformert og bedre politi – for hvem?

Fra media oppfatter jeg at stadig flere innen politiet mener at vi nå har fått et bedre politi. Bedre for hvem?

MENINGER: Filmen «Quick» – et nytt falsum om Thomas Quick

I saken om Thomas Quick har den kompliserte sannheten overlatt plassen til den lettvinte løgnen, mener artikkelforfatterne.

MENINGER: Sigve sier: Et hektisk politiår på hell

Da nærmer atter et år seg slutten, og for politiet og Politiets Fellesforbund sin del har det vært et svært hektisk år.

MENINGER: En vennlig oppfordring

Kjære medstudenter: Jeg ønsker å minne alle på at juletiden er tiden for å se hverandre. Det er nå dere må spille hverandre gode!

MENINGER: Ingen grunn til fryktkultur

Spesialenheten kan vanskelig se at påtalepraksisen for søk i politiets registre gir grunn til usikkerhet om hvor terskelen for straffbar opptreden går.

MENINGER: Tillit er bra, men kontroll er bedre

Kjernen i disse sakene er vel først og fremst at det er de ansatte «som har hoppet bukk over retningslinjene», ikke arbeidsgiver, skriver Mari Hersoug Nedberg, seksjonsleder ved Kripos.

MENINGER: Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

- Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke, skriver Jørgen Johansen, næringsrådgiver i Larvik kommune.

MENINGER: Studentropet: En nedbemanning av politietaten

Dersom denne nedbemanningen fortsetter, vil vi snart befinne oss i en lignende posisjon som Sverige, med et desperat behov for flere politifolk uten nok studenter til å fylle tomrommet.

MENINGER: Et HR uten følelser ødelegger norsk politi

Det er bare en ting å spare på i det norske politibudsjettet. Det er på mennesker. Både via å ha færre enn vi trenger, og å utnytte de vi har enda litt mer.

MENINGER: I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

Mens de fleste stortingspolitikerne har villet høre på hva vi har å si, har regjeringen vendt det døve øret til.

MENINGER: Politimester villeder om avkriminalisering

- Myndighetene kan fortsatt reagere selv om et lovbrudd tas ut av strafferetten, skriver nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

MENINGER: E-læring som ressurs til operativ trening: Våpentjeneste i politiet

Politihøgskolens e-læringen er ment som et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov.

MENINGER: Bekymring for ufarliggjøring av ungdoms rusbruk

Det er lite sannsynlig at legalisering vil beskytte unge mennesker mot cannabismarkedet. Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge forhindrer vi ikke et illegalt marked.

MENINGER: Ubegrunnet bekymring for avkriminalisering

Politimester Ida Melbo Øystese tar feil i sine spådommer og premisser om konsekvensene av den kommende rusreformen.

MENINGER: Kjære fremtidige politikollega

Denne er til deg som vil bli politi. Fra to som er politi.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

MENINGER: Kan den svært lave kriminalstatistikken forklares med nulltoleranse for alle lovbrudd, høy oppklaringsprosent og avskrekkende straffer?

Et polisiært reisebrev fra Singapore, verdens tryggeste land.

MENINGER: Sigve sier: Tull med tall og forsøk på å pynte på fakta

Når justisministeren står på talerstolen på Stortinget og kaller tilbakemeldingene fra politidistriktene om færre ansatte for «påstander», da blir jeg sint.

MENINGER: Barns rettsikkerhet bør ikke blandes med distriktspolitikk

Det er flott at voksne engasjerer seg i barns rettssikkerhet, men jeg skulle ønske at engasjementet ikke begrenset seg til en bekymring for reiseavstand.

MENINGER: Politihøgskolens styre har samme faglige ansvar og autonomi som andre høgskoler

Hverken universitets- og høgskoleloven eller styreforskriften gir hjemmel til å overprøve styrets vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres, skriver Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Derfor bør det opprettes barnehusavdeling i Kristiansund

Om potensielle offer for overgrep må reise for langt, vil det kunne føre til dårlegare resultat på avhøyra og ein vanskelegare bevissituasjon seinare, skriv Jenny Klinge (Sp).

MENINGER: Meningsløst krav til dem som ikke kan og ikke vet

I mange familier er ikke foreldre i stand til å opptre med autoritet. De har ikke ressurser til grensesetting og konsekvente reaksjoner når barna bryter familiens regler.

MENINGER: Kutt ut kuttet, Kallmyr!

Kuttet i opptaket til Politihøgskolen må stanses. Til neste år feirer PHS 100 år, det blir kanskje en feiring med en svært sur bismak - hvor Politihøgskolen i Oslo nærmest er radert ut.

MENINGER: - Helt nødvendig at alle drar lasset i samme retning

Politietaten vil være preget av at den desidert største gruppen har bakgrunn fra Politihøgskolen og erfaringer fra aktiv polititjeneste. Men det betyr ikke at vi andre ikke kan bidra med helt nødvendig og viktig kompetanse.

MENINGER: Medbestemmelsen i Forsvaret under angrep – vil det samme skje i politiet?

- Medbestemmelsen i Forsvaret er truet, skriver nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund. Han ber tillitsvalgte i politiet følge nøye med, så ikke det samme skjer i politiet.

MENINGER: To politifolk per tusen innbyggjar er for lågt

Det undrar  meg at ein reduserar opptaket til Politihøgskolen utan å ta ein ny oppdatert vurdering av det reelle behovet for politikraft.

MENINGER: La oss gjøre den jobben vi var ment å gjøre

Det krever ingen matematiker for å forstå at 170 nyansettelser ikke er et tall vi kan si oss godt fornøyde med, skriver Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene.

MENINGER: - Problematisk at politiets toppledelse ikke tar til motmæle

I studien vår finner vi at politiets øverste ledelse ikke tar offentlig til motmæle mot alvorlige påstander om sosionomisering, infiltrasjon og tilbakehold av informasjon, skriver forsker Mariann Leirvik, ved NIBR og Oslo Met, og Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

MENINGER: Kutt i studenttallet ved PHS: Regjeringen må sette på «pauseknappen»

- Vi er sterkt kritiske til manglende prosesser i denne sammenhengen, skriver PF-leder Sigve Bolstad, om regjeringens beslutning om kutt i antall politistudenter i Oslo.

MENINGER: Kjære Kallmyr: Et hjertesukk fra fremtidens politi

Noe må skje, noen må ta ansvar. Er du vår mann, Kallmyr?

MENINGER: - Neppe holdepunkter for å si at nærpolitireformen i seg selv drar oss bort fra et godt tilbud

Morten Hojem Ervik, PU-sjef i permisjon, mener samfunnsforsker Olav Elgvin blander kortene noe, i sin kritikk av politireformen.

MENINGER: - Utelater det faktum at narkotikamisbruk og omsetning er et alvorlig problem i norsk skole

Hvorfor har ikke journalistene fra NRK intervjuet lærere, avdelingsledere og rektorer om deres samarbeid med politiet? spør Steinar Larssen, tidligere journalist og medielærer.

MENINGER: Trygghet satt på prøve?

I helgen som var, ble flere mennesker utsatt for grov og uprovosert vold. Slikt berører meg dypt inn i mitt politihjerte.

MENINGER: Mange har ikke skjønt hvor heldige vi har vært med det norske politiet

Uten en eller annen type håndhevelse, fungerer rett og slett ikke sosiale normer. Hvis man vet at ulovlige handlinger ikke får noen konsekvenser, vil mange flere bryte loven.

MENINGER: Kuttet i antall politistudenter Regjeringen vil ha færre politiutdannede, dårligere utdanning og mindre politiforskning

Det er den eneste politiutdanningen vi har. Den burde folk bry seg om.

MENINGER: Torpedering av verdens beste politiutdanning

«At dere tør!» skriver Rune Christian Johnsen, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, ved Politihøgskolen.

MENINGER: Det er på tide å la politiet selv få jobbe med sin egen reform

Selv gamle og gode grunnprinsipp for godt politiarbeid må kunne revurderes, og tilpasses dagens kriminalitetsbilde.

MENINGER: Politiutdanning gir en unik kompetanse

Kristin Aga skrev onsdag at hvis ikke jeg som rektor jobber for å hegne om politikompetansen, så kan vi like greit legge ned Politihøgskolen. Vi bør vel forsøke å unngå det, skriver Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Politiet er eit profesjonsyrke med eigen profesjonsutdanning!

Leiarar og etterforskarar er ein heilt nødvendig ressurs inn i vakt- og beredskap, og då må ein sjølvsagt ha politiutdanning, skriv Arne Johannessen, leiar for driftseining Sogn og Fjordane.

MENINGER: Jeg har sittet «stille i båten» lenge, men nå er det nok!

Er kompetansen fra Politihøgskolen så lett å erverve seg at andre profesjoner kan opparbeide seg den gjennom korte kurs, eller ved å jobbe i politiet noen år?

MENINGER: Hvorfor så hastverk, POD?

Jeg ble desto mer overrasket da jeg leste når evalueringen måtte være ferdig: 31. desember – i år (!).

MENINGER: Det har vært saker der vi mener en klareringsmyndighet har gjort ugyldig vedtak

Politiansatte som mister sikkerhetsklareringen, kan klage til EOS-utvalget, skriver Svein Grønnern, leder av utvalget.

MENINGER: Resultatet kan bli flere drepte og alvorlig skadde. Nå må vi ta til fornuften

Samferdselsministeren og regjeringen vil fjerne fotobokser langs veiene. Følgene av denne politikken vil bli grusom og bidra til høye ulykkestall.

MENINGER: Politireformen må få høyeste prioritet

Selv om det reises kritikk av deler av reformarbeidet, er det vanskelig å se at løsningen er å gå tilbake, skriver Morten Hojem Ervik, PU-sjef i permisjon.

MENINGER: Studentropet Det nytter ikke å være en god student og senere politibetjent, om du ikke er i stand til å samarbeide

Min oppfordring til deg er: Øv deg på å være en god lagspiller!

Fant 669 artikler. Viser 1–50.

Til toppen