Arkiv

Fant 20 artikler om emnet Politireform [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Kva er eit synleg politi?

Berre nokre få ser det når politiet driv overvaking av nettaktivitet for å avdekka seksualisert kriminalitet, mobbing, ulovleg bildedeling, svindel og økonomisk kriminalitet, skriv Arne Johannessen, leiar for driftseining Sogn og Fjordane.

Lovens betydning for effektiv kriminalitetsbekjempelse

En vellykket politireform vil generelt ha stor betydning for effektiviteten i politiets arbeid. En velfungerende straffeprosesslov og politiregisterlov vil imidlertid også ha stor betydning for effektiviteten i politiets arbeid, ikke minst for deres kriminalitetsbekjempende arbeid.

–  To trafikkulykker, en kvinne var savnet, og flere forsøkte å få tak i politiet. Så ringer de Florø brannsentral og får øyeblikkelig svar. Kan innbyggerne se på dette som en bedre tjeneste enn før?

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete tok opp nedleggelsen av Florø operasjonssentral i Stortinget.

MENINGER: Når vi er for få

Du har sikkert opplevd det - når du er i politibilen, ber om bistand eller sitter på operasjonssentralen, skriver hovedverneombud, Per Fronth.

MENINGER: Krevjande tider for politiet

Så lenge som politireforma er under gjennomføring og kulturen i politiet held fram med å vera at ein i liten grad skal kritisere noko ope, vil regjeringa få halde fram med skjønnmålinga, skriv justispolitisk talskvinne for Senterpartiet, Jenny Klinge.

MENINGER: Vi er ikke imot endring, men gi oss det vi trenger for å yte den servicen vi ønsker for publikum

Dagens tilstand er ikke forenelig med nærpolitireformen, hvor vi skulle komme tettere på, mener lokallagsleder Stine Benjaminsen Nygård.

– De som arbeider for en utsettelse må ta ansvaret for å svekke norsk terror­beredskap. Det er i så fall svært trist og historieløst

Justisminister Per-Willy Amundsen reagerer på kritikken om at beredskapssenteret på Taraldrud er feil pengebruk.

MENINGER: Det er folket som er taperne i denne reformen

Innbyggernes sikkerhet går på bekostning av beredskapssenteret, mener tillitsvalgt Marie Ekeberg i Politiets Fellesforbund Øst.

MENINGER: Nye politistillinger bidrar til kvalitetsløft

Politimesteren i Innlandet Johan Brekke sier de er på vei i riktig retning med bemannningen.

MENINGER: Eg håpar det er politisk vilje til prioritering, og det bør bety å setja beredskapsenteret på vent

I gjennomføringa av historias største politireform er ikkje beredskapssenter rett pengebruk, meiner Arne Johannessen i Vest politidistrikt og tidlegare leiar av PF.

MENINGER: Jeg savner nyansene og ydmykheten

Politiførstebetjent Ole Haralseth mener mye av politireformen framstilles som perfekt.

Fredrik bytter ut politijobben med teatergrøsser

Mens politiet er under store endringer ville den mangeårige politimannen fra Arendal gjøre noe helt annet - for en stund.

MENINGER: For meg ser det mer ut som innføring av fjernpolitiet

Reform til det verre, skriver Ivar Solum, som er pensjonert politioverbetjent.

MENINGER: Kjære Anders Werp i Høyre

Sist gang jeg hørte deg ble jeg rett og slett sint, skriver Ole Haraldseth ved Modum lensmannskontor.

MENINGER: Det glipper for svensk og dansk politi. Skjer det samme i Norge?

MENINGER: Fakkeltog for politiet det neste for Høgre?

Jenny Klinge i Senterpartiet svarer Høyre.

MENINGER: Jeg er så lei av reformprat

Les politibetjent Jarle Lindelands kommentar om nærpolitireformen.

MENINGER: Hemnes lensmannskontor skal bestå, har vi fått opplyst. Dette er, kort sagt, ei svart løgn

Tidligere lensmann Einar Johan Nilsen stiller seg svært kritisk til nærpolitireformen.

Politireformen: − Enda verre enn vi tenkte oss

I dag stemmer Stortinget over en rekke forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Begge partier ber regjeringen om å gjøre jobben sin.

MENINGER: Politifaget skvises

Fant 20 artikler. Viser 1–21.

Til toppen