Arkiv

Fant 96 artikler om emnet Nærpolitireformen [fjern]

Tittel Dato

Kallmyr: - Stortingsmeldingen utsatt til over jul

Stortingsmeldingen om politiet skulle i utgangspunktet kommet i sommer.

Kallmyr kalt inn på teppet: – Alt er ikke svart, som mange vil ha det til

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ser ingen grunn til å svartmale situasjonen i Politi-Norge – og mener tallene viser at det står bedre til enn det opposisjonen vil ha det til.

MENINGER: Trygghet satt på prøve?

I helgen som var, ble flere mennesker utsatt for grov og uprovosert vold. Slikt berører meg dypt inn i mitt politihjerte.

MENINGER: Mange har ikke skjønt hvor heldige vi har vært med det norske politiet

Uten en eller annen type håndhevelse, fungerer rett og slett ikke sosiale normer. Hvis man vet at ulovlige handlinger ikke får noen konsekvenser, vil mange flere bryte loven.

Vedum ut mot Kallmyr: - Denne skjønnmalingen blir så feil

Justisminister Jøran Kallmyr måtte tåle hard skyts både mot regjeringens budsjettforslag og politireformen under Stortingets spørretime.

MENINGER: Det er på tide å la politiet selv få jobbe med sin egen reform

Selv gamle og gode grunnprinsipp for godt politiarbeid må kunne revurderes, og tilpasses dagens kriminalitetsbilde.

MENINGER: Politireformen må få høyeste prioritet

Selv om det reises kritikk av deler av reformarbeidet, er det vanskelig å se at løsningen er å gå tilbake, skriver Morten Hojem Ervik, PU-sjef i permisjon.

Får ikke svar om antall politipatruljer

Jenny Klinge (Sp) ønsker svar på hvor mye mer politi som er ute og kjører patrulje nå, sammenlignet med før politireformen. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier man mangler tall å sammenligne med.

Kallmyr: - Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

I temperaturfylt debatt om politireformen, uttalte justisministeren at kanskje for mange ressurser har gått med til å opprette prosjektstillinger i forbindelse med politireformen.

Fakta før valget: Hva er konsekvensene av politireformen?

Målet var et synlig og tilgjengelig politi. Kritikerne hevder at resultatet så langt har vært sentralisering, ressursmangel og at politiet ikke er til stede der de bør. Politireformen er omstridt. Men hvilke konsekvenser har den egentlig hatt?

Støre: Politireformen er underfinansiert

Arbeiderpartiets (Ap) leder Jonas Gahr Støre, sier politidistriktene må få økte budsjettrammer for å kunne styrke beredskapen. – Vi mener regjeringen har brutt forliket, sier han.

Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Da Jøran Kallmyr besøkte Sør-Øst politidistrikt fikk han 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte. Hovedsakelig om en politihverdag med for få ressurser og høyt frustrasjonsnivå.

MENINGER: Sentralisering kan gi bedre tjenester

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

MENINGER: Har øverste politiledelse bidratt til ressursknappheten?

- For å få den pågående reformen vedtatt og iverksatt, ble den fra politifaglig hold også presentert som et viktig ressursøkonomiserende tiltak.

MENINGER: Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

Mange reformer havner i en hengemyr. Det er to løsninger: Man kan endre kurs, eller ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.

MENINGER: - Politireformen ødelegger politiet

Stedbundet lokalpoliti i Sigdal var trygghet. Hva slags tillit får man til et politi som kommer rullende fra Drammen med sota ruter kun når det skjer noe?, skriver Magnus Weggesrud, leder i Buskerud Senterungdom.

Tre av fire politifolk sier ressursmangel går ut over oppgaveløsningen

En ny rapport om politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet og politiets relasjon til publikum, tegner et dystert bilde av politiets hverdag.

MENINGER: - Politireformen er helt nødvendig

Debatten om politireformen preges av bastante og unyanserte oppfatninger, skriver Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

MENINGER: Verdien av tålmodighet

Det er jo gledelig og tillitsvekkende at POD og justis har funnet løsningen på etatens utfordringer. Politiansatte har ikke tillit til reformen? «Politiet må ha tålmodighet».

Ny rapport om politireformen: Mener ambisjonsnivået må revurderes

- Alt kan ikke bli bedre og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig, ifølge rapporten.

MENINGER: «Slik blir noen utrygge. Slik blir noen kriminelle. Slik endres Norge»

Hvem burde omstille seg?

Første gang på flere år: Tilliten til politiet synker

Politidirektoratet mener politireformen har en del av skylden.

Forskere om politireformen: - Det er noen lamper som lyser

I en ny rapport kommer forskerne Cathrine Filstad og Tom Karp med fire anbefalinger om hva som må til for å få nærpolitireformen på rett spor.

80 prosent av politiansatte mener politireformen ikke gir mening

I ny undersøkelse oppgir 90 prosent at publikums tilgjengelighet til politiet har blitt dårligere, eller det samme som før. - Tydelig at vi er på vei i feil retning, sier PF- leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Nærpolitireformen tvinger fram endringer i politiets idealer

Som politiforskere ser vi et forandret politi. Det som tidligere var politioppgaver utføres nå av andre etater, sikkerhetsselskaper eller gjøres ikke i det hele tatt. Rent faktisk har politiet har blitt alt annet enn nært

MENINGER: Den utskjelte politireforma er betre enn sitt rykte

Ny struktur er på plass men den viktigaste jobben handlar om kvalitetsforbetring og nye arbeidsformer. For å lukkast med den store jobben må det til ein kulturendring  og politikarane må sikra rammevilkår og prioriteringar som støttar oppunder reformarbeidet.

Reagerer på at politifolk sorterer post: – Regjeringen svikter politiet

Hvor blir det av politikraften, spør justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap)

Før fanget han tyver og bekjempet kriminalitet. Nå sorterer han post.

På tidligere Lørenskog lensmannskontor sitter det tre garva politifolk som før fanget tyver og forebygget kriminalitet. Nå bruker lensmannen, etterforskningslederen og politibetjenten det meste av sin arbeidstid til å sortere papirer.

MENINGER: – Politikerne ikke ser ut til å ville ta regningen for bedre kvalitet i politiet

Skriver politileder i Trøndelag.

MENINGER: Politireformen har sin pris

Politiet får altså færre saker å jobbe med, samtidig som etaten fylles opp med tusenvis av nye ansatte. Dette, skulle man tro, burde gi politiet mulighet til å oppklare flere saker. Men nei.

POD ber om tålmodighet

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad erkjenner kapasitetsutfordringer for politiet. –Vi dreier politiinnsatsen for å tilpasse oss endringer i kriminalitetsbildet, sier han.

Etter politiets økte budsjett: Politiproduksjonen stuper

** Sender færre saker til domstolene ** Produserer færre narkotika- og trafikksaker ** Setter færre i varetekt

Politibudsjettet har økt med over fem milliarder kroner siden 2011. Samtidig har politiet fått 3500 nye medarbeidere. Likevel går alle viktige grafer i feil retning. Hvorfor er det slik?

MENINGER: En patrulje tar muligens kontakt...

Som barn blir vi oppdratt til å tro at politiet er de som ordner opp når det skjer ulovligheter.

Bjørn Håvard har gått fra å være lens­mann til å være politi­kontakt for tre kommuner: - Bensin­stasjonen er et fantastisk sted! Jeg håper jeg får tid til å være der.

Dette tror politikontakten om sin egen jobb.

Mottar noen flere klager på ansettelser i politiet

Men tallene hos Sivilombudsmannen er små, og ofte når ikke misnøye i ansettelsessaker så langt, sier Politiets Fellesforbund.

Mer enn et av tre tjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka

Politiledelse og politikere ville bli kvitt lensmannskontorene som ikke var åpne ofte nok. Det klarte de ikke.

Fire tjenestesteder lar vente på seg - dette skjer med dem

Noen av lensmannskontorene i det framtidige Politi-Norge er ennå ikke åpnet. Dette er planene for dem.

MENINGER: Den etablerte sannhet om politireformen?

– Det synes som vi satt oss fast i en etablert sannhet om at alt er galt, og at de som ønsker å jobbe med de nye mulighetene ikke har noen stemme eller ikke tør å bruke den.

Brukte ikke opp midlene til omstilling

Til sammen har 106 millioner kroner mindre enn budsjettert blitt brukt til nærpolitireformen.

Politiansatte roper ut om lokal beredskap. Politisjefene: – Ikke noe én-til-én-forhold mellom antall patruljer og beredskap

Beredskapen i norsk politi er svekket, skriver en ansatt som har varslet om tilstanden etter omorganiseringen av politiet. Verken politisk ledelse eller politisjefene er enige.

Operasjonssentralen i Øst: Besvarer ikke nok av 112-anropene innen fristen

95 prosent av alle nødanrop skal besvares innen 20 sekunder. Det går ikke på operasjonssentralen i Ski, skriver NRK.

Mistet flere stillinger, halverte patruljene og må kutte i etterforskning – etter reformen

Det startet bra for lensmannsdistriktet i Nordhordland ved nyttår. Så traff de økonomiske realitetene distriktet.

MENINGER: Om å lære av andres erfaringer

Norsk politi er på vei til å gå i de samme fellene som politiet i andre land har gjort under omorganisering.

MENINGER: Et synkende skip

På vei inn mot sommeren 2018 gruer ansatte seg til å skulle gjennomføre arbeidshverdagen sin, skriver tillitsvalgt.

Politimesteren i Sør-Øst: – Vi får ingen økonomiske gevinster av reformen

Sier seg enig i at det er tøft økonomisk. Nå må Christine Fossen kutte i investeringer og følge nøye med på situasjonen i distriktet.

MENINGER: Meldinger kommer ikke lenger inn til politiet, og vi sliter med restanser overalt. «Det er krise i hele distriktet» er en passende beskrivelse.

Tillitsvalgt med varsko om situasjonen i Sør-Øst politidistrikt.

Grensene i sju politidistrikter endret

Kommuner er sammenslått.

MENINGER: – Enkelte ledere finner ikke tid og rom for involvering av tillits­valgte og medarbeidere

Er det slik at enkelte ledere er redd for involvering av tillitsvalgte eller kan det være at man innimellom har litt for dårlig tid til gode prosesser og at man derfor tar noen «snarveier»?

Politiinspektør i Larvik: – Tør nesten ikke tenke på hvilken virkning dette vil ha

Skeptisk til at politijuristene samles i en annen by.

Advarte Oslo-politimesteren mot økt gjengvold allerede i 2016

Daværende leder av Oslo-politiets Spesielle Operasjoner (SO) forutsa økt gjengaktivitet og flere skytinger på åpen gate som en følge av politireformen. Varselet gikk rett til politimesteren.

Fant 96 artikler. Viser 1–50.

Til toppen