Arkiv

Fant 29 artikler om emnet POD [fjern]

Tittel Dato

Ny medarbeiderundersøkelse i politiet

Mange opplever å ikke ha nok tid, at man ikke er enige om hvordan ressursene brukes og at man mangler tilstrekkelig innflytelse, heter det i rapporten.

Måtte svare for skrinlagt prestisjeprosjekt

- Som det har fremkommet i media, har prosjektet overskredet de opprinnelige tids- og budsjettrammene. Dette er uheldig, og skyldes primært at kompleksiteten i arbeidet ble undervurdert, svarer justisminister Monica Mæland.

Nå er ansettelsen av 150 politifolk i gang

Mens de resterende 250 nye politistillingene lyses ut innen utgangen av april.

Husleieprisen eksploderer: Fører til boligkrise i distriktene

Siden 2016 har politidistriktenes husleiekostnader est ut med nær 200 millioner kroner. Prognoser viser at de bare vil fortsett å øke i årene som kommer. Nå varsler flere politidistrikter drastiske tiltak for å endene til å møtes.

Her kommer de nye politistillingene

De første 150 nyansatte fordeles til seks politidistrikter.

Politiets skarpskyttervåpen avfyrte seg selv

Her går det galt. Dette bildet viser øyeblikket hvor politiets skarpskytterrifle avfyrer seg selv, uten at tjenestemannen berørte avtrekkeren. Tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadd.

- Funksjonsfeil på pistolen skjer regelmessig

Oslo politidistrikt sier de har innrapportert over 32 funksjonsfeil på politiets våpen P30 siden 2017. Det får seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet (POD) til å stusse.

Hun er PODs nye kommunikasjonssjef

Hilde Ebeltoft-Skaugrud vil sitte i politidirektørens ledergruppe, og lede direktoratets kommunikasjonsstab.

PF saksøker staten: - Politifolk som går inn i disse stillingene er ikke lenger politifolk, rettslig sett

Politiets Fellesforbund har trukket staten for retten. De mener staten på ulovlig vis forsøker å unngå at ansatte får særaldersgrense.

Ny 22. juli-forskning: Derfor mobiliserte ikke politiet raskere

Forsker Helge Renå mener det er tre faktorer som førte til at politiet ikke mobiliserte raskere under hendelsene 22. juli.

- Personer utsatt for vold står i fare for å ikke få hjelpen de har behov for

Politidistriktene sier de ikke har ressurser til å klare å vurdere gjentakelsesfaren i alle partnervoldsaker.

174 nye årsverk til politidistriktene

Oslo politidistrikt tildeles flest årsverk i 2019.

Stillingen som PST-sjef er utlyst

Ønsker en person med juridisk embetseksamen, eller master i rettsvitenskap.

«Knut» fikk erstatning i mappesaken

Politidirektoratet må betale erstatning til en polititjenestemann etter at politidistriktet han er ansatt i, utleverte dokumenter fra personalmappa hans.

Vil legge ned Bachelorutdanningen i Stavern: - Katastrofe

Foreslås nedlagt av Politihøgskolens ledelse og POD.

Skyver tidspunktet for ansettelser av nyutdannede

Og vurderer å flytte oppgaver ut av Politidirektoratet. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad kommenterer bemanningen i POD og distriktene.

Politidirektoratet har bestemt seg: Frede Hermansen skal erstattes og toppjobben utlyses

Har du lyst til å bli sjef?

Samarbeidsavtale mellom politi og vektere: – Denne utviklingen er svært bekymringsfull

Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet liker den nye avtalen svært dårlig.

Ønsker bevæpning på Oslo S og Nationaltheatret

Politidirektoratet går for en mellomløsning: Fortsatt ubevæpnet politi, men vil gi politidistriktene mulighet til bevæpning på sentrale og viktige områder.

Advarer mot å utsette beredskapssenteret

Beredskapsmiljøet er overrasket over viljen til omkamp om beredskapssenteret.

Politidirektøren innrømmer: – Betydelig bekymring over målet om to politiansatte per tusen innbyggere

Dersom Regjeringa kutter støtten til nyutdannende, kan det se mørkt ut for politidekningen i norsk politi.

– Dette vil i ytterste konsekvens rasere beredskapen, og jeg tror ikke politikerne er klar over konsekvensen

Politidirektoratet sa stopp i ansettelser, men gir nå grønt lys for å fortsette prosessen. Men med visse føringer. Dette kan bety at en rekke mannskaper ikke kan beordres ut ved for eksempel terror, mener Kristin Aga i Oslo politiforening.

MENINGER: Krevjande tider for politiet

Så lenge som politireforma er under gjennomføring og kulturen i politiet held fram med å vera at ein i liten grad skal kritisere noko ope, vil regjeringa få halde fram med skjønnmålinga, skriv justispolitisk talskvinne for Senterpartiet, Jenny Klinge.

Nye tall avslører hva som skjer med politioppdragene

Hvor mange av oppdragene velger politiets operasjonssentraler å sette patruljer på? For første gang gir Politidirektoratet ut oversikt over alle oppdrag i datasystemet PO de siste 10 årene.

MENINGER: Kompetent og dyktig statsråd etterlyses

Norsk forvaltning er gjennomgående av veldig høy kvalitet. Men på noen områder – og særlig ett – er jeg i sterk tvil om vi har systemer, kultur og kompetanse på plass, og det er i justissektoren.

BILDESPESIAL: Terrorøvelse: Kjørte inn i folkemengde og knivstakk vakt foran Stortinget

Storstilt øvelse i hovedstaden i kveld.

Firedobling i antall lydavhør på stedet

Antallet gjennomførte lydavhør på stedet skyter i været ute i politidistriktene, men fortsatt bruker patruljene forskjellig utstyr til formålet.

Lover hjelp mot tregt nett

13.500 politiansatte deler på 2048 internettlisenser. Det gir treg nettilgang - men nå lover POD og PDMT forbedring.

Operasjonsledere på skolebenken

Kommunikasjon med media og publikum sto på plakaten under operasjonslederkurset i regi av PHS på Stavern.

Fant 29 artikler. Viser 1–30.

Til toppen