Arkiv

Fant 57 artikler om emnet Sigve Bolstad [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Sigve sier:  Viktig med optimal beredskap nå og for framtida

For oss er det helt klart at de 400 stillingene må gjøres om fra midlertidige til faste stillinger. Det vil fortsatt være behov for disse dyktige politiutdannede når verden kommer mer i normalt gjenge igjen.

MENINGER: Sjeldent har jeg opplevd et sterkere fellesskap i politietaten for å skape trygghet i landet vårt, enn nå

De midlertidige stillingene må gjøres om til faste, selv etter krisen er over. Vi trenger dem alle.

MENINGER: Sigve sier:  En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

Jan Bøhler om Høies svar om koronatesting for politifolk: - Bør testes underveis i karantenen

Jan Bøhler (Ap) er ikke imponert over helse- og omsorgsminister Bent Høies svar på spørsmålet hans om politiet vil prioriteres for koronatesting. Han mener politifolk bør testes underveis i karantenen.

Forventer ekstrabevilgning til nyansettelser

PF-leder Sigve Bolstad sier han tar for gitt at det blir gitt ekstrabevilgninger til Politidistriktene, når 300-400 ekstra politifolk nå skal ansettes.

MENINGER: Et HR ute av kurs

Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelige på at vi har utviklet en personaloppfølging i norsk politi som er på feil kurs.

- Justisministeren må være tydelig på at ikke alt kan være topp-prioritet

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, og justisminister Monica Mæland (H) diskuterte blant annet politireformen og etterforskningsressurser, i sitt første møte.

Åtte justisministre siden 2013:
- Justisfeltet har vært nedprioritert

I fjor lovet Jøran Kallmyr en lovendring, for å styrke politiets yrkesskadedekning. Når det på ny blir skifte av justisminister tar Sigve Bolstad for gitt at denne og andre lovnader blir holdt.

MENINGER: Beredskap koster - har vi råd til det?

Norge vil på ett eller annet tidspunkt igjen bli rammet av en terrorhendelse. Vi må sørge for at politimannskaper over hele landet er rustet til å håndtere en slik situasjon, skriver PF-leder Sigve Bolstad. 

MENINGER: Sigve sier: Et hektisk politiår på hell

Da nærmer atter et år seg slutten, og for politiet og Politiets Fellesforbund sin del har det vært et svært hektisk år.

Kallmyr: - Stortingsmeldingen utsatt til over jul

Stortingsmeldingen om politiet skulle i utgangspunktet kommet i sommer.

Markerte tydelig motstand: - Politihøgskolens faglige handlingsrom må ivaretas

Mellom 300 og 400 personer møtte opp til Politiets Fellesforbunds (PF) politiske markering foran Stortinget i Oslo mandag ettermiddag.

Unio er bekymret for Politihøgskolens uavhengighet

Arbeidstakerorganisasjonen Unio mener regjeringen «utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling» med sitt forslag til statsbudsjett.

Sigve Bolstad: - Dette er provoserende uttalelser

PF-leder Sigve Bolstad reagerer på uttalelser fra politikere i posisjon, som han mener marginaliserer utfordringene i norsk politi, og på beskyldninger om regnefeil. - Vi har regnet rett. Ferdig snakka, sier han.

MENINGER: Kutt i studenttallet ved PHS: Regjeringen må sette på «pauseknappen»

- Vi er sterkt kritiske til manglende prosesser i denne sammenhengen, skriver PF-leder Sigve Bolstad, om regjeringens beslutning om kutt i antall politistudenter i Oslo.

Lovnadene skal følges opp

Når svar fra våre lokallag blant annet er at «Vi opplever til stadighet å få meldinger om oppdrag som er 10 mil fra nærmeste patrulje» - da er det klart at noe må gjøres.

Vil ikke svare om politimillioner

Justisdepartementet vil ikke svare på spørsmål om den varslede budsjettøkningen på 350 millioner kroner til politiet i 2020.

MENINGER: Sigve sier Norsk politi trenger de mest kompetente og engasjerte

Redselen for å måtte gå arbeidsledig skal ikke hindre disse i å søke Politihøgskolen.

Tre av fire politifolk sier ressursmangel går ut over oppgaveløsningen

En ny rapport om politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet og politiets relasjon til publikum, tegner et dystert bilde av politiets hverdag.

- Hvis det ikke er nedbemanning i norsk politi, hvorfor gjøre noe med turnusen?

PF-leder Sigve Bolstad mener innføringen av den omdiskuterte turnusen er feil vei å gå, hvis man vil ha mangfold i ordenstjenesten.

Sigve Bolstad: - Nå er det viktig å få stabilitet i justisdepartementet

Jon Georg Dale fortsetter som både samferdselsminister og fungerende justisminister inntil ny statsråd er på plass.

MENINGER: SIGVE SIER Nok advarsler – nå må reformkursen endres

Nå kan ikke politisk ledelse og Politidirektoratet lenger gjemme seg bak at det er for tidlig å evaluere reformen – nå må signalene tas på alvor, skriver PF-leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Sigve sier Vi må ta lærdom før det er for sent

Takk for innsatsen dette året, alle våre medlemmer, både politiutdannede, sivile, ledere, studenter og jurister, sier PF-leder Sigve Bolstad.

– En forkastelig og samfunnsødeleggende handling

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) reagerer sterkt på angrepet mot Ski politistasjon.

Sigve Bolstad gjenvalgt som PF-leder

Et enstemmig landsmøte ga fornyet tillit til Politiets Fellesforbunds (PF) leder Sigve Bolstad, som nå er valgt til 2020.

– Dere har sørget for at politireformen ikke har krasjlandet

Sigve Bolstad åpnet Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2018 med å rose de lokaltillitsvalgte opp i skyene.

Fagforenings­toppene i politiet tordner mot politi­budsjettet: – En provokasjon

Både Politiets Fellesforbund, Politijuristene og Norges Politilederlag fortviler over budsjettet.

MENINGER: Vi må få et budsjett som tar vare på de ansatte

Skriver PF-leder Sigve Bolstad.

Kripos-sjefen overrasket over synkende kompetanse og ulikheter i politiets etterforskning

...og løfter fram et godt gammelt forslag for å bøte på problemet.

PF-lederen om politimannens regnestykke: – Vi forstår budskapet

Politimann skrev kritisk innlegg om politi-lønn og Politiets Fellesforbunds lønnsarbeid. PF-lederen takker.

Nå kan du få politigrad og politimyndighet uten politiutdanning

Flere politidistrikter lyser ut lederstillinger uten krav til politiutdanning. Den som ansettes, får uansett politigrad og full politimyndighet.

MENINGER: Å advare mot politi­utdanning er et bomskudd

– Bidrar til å snakke ned politiyrket som yrkesvalg.

Fagforeningen: Grensen er passert

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), sier det er åpenbart at politiansattes personlige opplysninger ikke har allmennhetens interesse.

Dette bildet er historisk. Her er Politiets Fellesforbund i 1. mai-tog

Stod sammen med resten av fagbevegelsen i Oslo.

Politifolks fagforening bryter lang tradisjon: Vil gå i 1. mai-toget

Fanen til Politiets Fellesforbund er et sjeldent syn på 1. mai.

Tillitsvalgte ønsker ikke at Stortinget skal tvinge fram lensmann ved hvert lensmanns­kontor

Behandles i Stortinget i morgen.

Per Sandberg blir fungerende justisminister. Nå etterlyser PF-leder Sigve Bolstad stabilitet.

– Det blir Solberg-regjeringens fjerde justisminister. Det er mange. 

MENINGER: Nytt og krevende år

PF-leder Sigve Bolstad ser på noen av sakene som blir viktige for politiet i 2018.

MENINGER: Viktige seire på tampen av året

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad ser tilbake på politiåret som har gått.

– Endringene er så dramatiske at det vil være uansvarlig å gjennomføre. Dette kan få store konsekvenser for publikum

Politiets Fellesforbund med klar tale om særorganutvalget - støtter ingen av forslagene.

Full støtte til PST: – Utvalget bommer totalt på kritikken og trusselbildet

Det er full trussel-strid mellom PST og bevæpningsutvalget.

PF om bevæpnings­utredningen: – Store mangler

I høringssvaret fra Politiets Fellesforbund (PF), skriver fagforeningen at de er skuffet over utredningen.

Full stans i ansettelser

Oslo politidistrikt skulle ansette en rekke sentrale ledere. Men så kom stoppordren fra Politidirektoratet, et brev som er sendt ut til alle politimestrene. I praksis har POD nærmest umyndiggjort landets politimestre.

Vurderer å anmelde arbeidsgiver

Politiledelsen avviser lovbrudd i forbindelse med sykkel-VM i Bergen, som starter nå på lørdag. Etter at Politiets Fellesforbund varslet Arbeidstilsynet om ulovlige arbeidslister, tar de nå saken videre.

MENINGER: Vi trenger nok penger og nok folk – verre er det ikke

Stortingsvalget nærmer seg, og her er en rekke krav og oppfordringer til politikerne, skriver leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad.

MENINGER: Politifaget skvises

MENINGER: Et krevende tariffoppgjør

Vårens tariffoppgjør blir krevende av to grunner.

MENINGER: Politibevæpning – Viktig med involvering og ansvarliggjøring av Stortinget

– Man tuller ikke med særaldersgrensen

Høyres landsmøte åpnet for å vurdere en heving av særaldersgrensen. En aldersgrense som er hellig for mange i politiet, ifølge PF-leder Sigve Bolstad.

Han sloss for politifolks rettigheter

Victor-Bjørn Nielsen har bidratt til sterkere lønnsvekst og bedre fritidsvern for politifolk. Nå takker han for seg etter 20 år i Politiets Fellesforbund (PF).

Fant 57 artikler. Viser 1–50.

Til toppen