Arkiv

Fant 39 artikler om emnet Politireformen [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Etter i lang tid å ha forespeilet befolkningen mer synlig politi, nevnes nå ikke slike utsikter

«Når politiet nå i stor grad har blitt borte for publikum, undres jeg om det er noen i dagens politiledelse som ofrer tanker på nivået av yrkesstolthet og arbeidsglede i vårt omreformerte politi?», skriver Einar Johan Nilsen, tidligere lensmann i Hemnes. 

MENINGER: Mange har ikke skjønt hvor heldige vi har vært med det norske politiet

Uten en eller annen type håndhevelse, fungerer rett og slett ikke sosiale normer. Hvis man vet at ulovlige handlinger ikke får noen konsekvenser, vil mange flere bryte loven.

MENINGER: Det er på tide å la politiet selv få jobbe med sin egen reform

Selv gamle og gode grunnprinsipp for godt politiarbeid må kunne revurderes, og tilpasses dagens kriminalitetsbilde.

MENINGER: Politireformen må få høyeste prioritet

Selv om det reises kritikk av deler av reformarbeidet, er det vanskelig å se at løsningen er å gå tilbake, skriver Morten Hojem Ervik, PU-sjef i permisjon.

MENINGER: Sentralisering kan gi bedre tjenester

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

MENINGER: Politiet bør få amnesti

Mitt håp er at politiet får amnesti for ABE-inntrekket de neste par årene, slik at vi raskere leverer den polititjenesten politiske myndigheter har vedtatt i Stortinget, skriver visepolitimester Ida Melbo Øystese i Vest PD.

MENINGER: Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

Mange reformer havner i en hengemyr. Det er to løsninger: Man kan endre kurs, eller ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.

MENINGER: - Politireformen ødelegger politiet

Stedbundet lokalpoliti i Sigdal var trygghet. Hva slags tillit får man til et politi som kommer rullende fra Drammen med sota ruter kun når det skjer noe?, skriver Magnus Weggesrud, leder i Buskerud Senterungdom.

MENINGER: - Politireformen er helt nødvendig

Debatten om politireformen preges av bastante og unyanserte oppfatninger, skriver Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

MENINGER: Verdien av tålmodighet

Det er jo gledelig og tillitsvekkende at POD og justis har funnet løsningen på etatens utfordringer. Politiansatte har ikke tillit til reformen? «Politiet må ha tålmodighet».

MENINGER: Nok er nok nå!

Som politiansatt, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt og ikke minst som kollega, føler jeg at det også er min plikt å si ifra om at denne politireformen fører oss på ville veier.

MENINGER: En politireform uten troverdighet

Dagens offentliggjøring bekrefter det politiansatte har meldt fra om i flere år: Politifolk har svært liten tro på at politireformen vil gi bedre politi og mindre kriminalitet.

MENINGER: Politireformen har sin pris

Politiet får altså færre saker å jobbe med, samtidig som etaten fylles opp med tusenvis av nye ansatte. Dette, skulle man tro, burde gi politiet mulighet til å oppklare flere saker. Men nei.

MENINGER: Vi skal levere en politireform – sammen!

MENINGER: Om å lære av andres erfaringer

Norsk politi er på vei til å gå i de samme fellene som politiet i andre land har gjort under omorganisering.

MENINGER: Et synkende skip

På vei inn mot sommeren 2018 gruer ansatte seg til å skulle gjennomføre arbeidshverdagen sin, skriver tillitsvalgt.

MENINGER: Førstelinjelederne er de viktigste ledestjernene i reformen

Lederens rolle er uvurderlig i endringsprosesser. Denne kronikken setter derfor fokuset på lederrollen i endring og reform. Førstelinjeledere er kanskje de aller viktigste. Vi som ledere må derfor være bevisste viktigheten av vår egen rolle. Vi må også settes i stand til å håndtere nye roller i ny organisasjon. Våre medarbeidere ønsker og fortjener ledere som viser vei, og støtter de på veien!

MENINGER: Vi ønsker en trygg hovedstad, men løsningen er ikke detaljstyring av politiet

Skriver Guro Angell Gimse fra Høyre.

MENINGER: Mot uheldig detaljstyring av politiet

Jeg ber om at politikerne på torsdag avventer å pålegge regjeringen å detaljstyre politiet, skriver politimester i Øst, Steven Hasseldal.

MENINGER: «Nærpolitireformen» er århundrets bløff fra regjeringen

Keiserens nye klær.

MENINGER: Politiarbeid på stedet mangler opplæring om æresbasert vold

Betydningen av kulturforståelse i etterforskningens initialfase.

MENINGER: Slik kan nærpolitiet bli nært

Reformen må synliggjøre hvordan den kan kompensere for den nærheten som lensmannskontorene representerte, skriver kronikkforfatteren.

MENINGER: Resultatet av reformen er at politidistriktene blir kjipe. De oppfattes som gniene av ansatte, som får store omveltninger i både jobb og privatliv

Skal regjeringen lykkes med nærpolitireformen, må løftene om økonomisk styrking av politiet virkelig bli synlig på 2018 budsjettet, skriver redaktør Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: Politiet har 1.800 nye stillinger, men hvor er de blitt av?

Debatten mellom Ole Haraldseth ved Modum lensmannskontor og Høyre-politiker Anders Werp fortsetter.

MENINGER: Nærpolitireformen – et luftskip?

Befolkningen mister all tiltro til reformen og politiet i sin helhet, frykter Nils Blikra.

MENINGER: Pust med magen

Hører man på politikere i dyp valgkamprus, kan det virke som om landet er skrapet reint for politiutdannet personell, og alle er dyttet inn i politietaten, skriver hovedverneombud Per Fronth.

MENINGER: Kjære Ole Haraldseth

Høyre-politiker Anders Werp svarer på kritikken.

MENINGER: Politireformen gir mer politikraft

Det er for tidlig å dømme politireformen ennå, mener Høyres stortingskandidater Anders B. Werp og Christopher A. Wand.

MENINGER: ‒ Vi skal bygge om til noe bedre - ikke bygge ned.

– Nå bygger vi ett politi og èn kultur. Vi burde sikkert gjort det for lenge siden, skriver sjefen for reformarbeidet i Sør-Vest.

MENINGER: En reform i motvind

Utbredt skepsis og lave forventninger til nærpolitireformen synes å være normen blant ledere og ansatte i politiet. – Utdatert, er justisministerens respons.

MENINGER: Norsk politi i endring og utvikling

Mange står på for at vi skal få en enda bedre arbeidsdag og gi bedre tjeneste enn vi gjør i dag. Det trengs i en reformtid, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård.

MENINGER: Publikum i fokus, trygghet for alle?

Desto lengre ut i reformprosessen vi kommer, jo større ser det ut til at avstanden mellom folket og politiet kommer til å bli. Stikk i strid med politimester Hasseldal sin lovnad om fler politipatruljer og et “nært” politi der folk i politidistrikt Øst bor.

MENINGER: Gi oss noen ord vi forstår

KOMMENTAR: Nært og robust. Uoversiktlig og fullstendig tomt for innhold.

MENINGER: Å gjøre det man sier man skal gjøre

Strukturelle endringer og styring fra POD, har liten påvirkningskraft når det gjelder kvaliteten på grunnleggende endringsprosesser ved den enkelte arbeidsplass, skriver Marie Indahl.

MENINGER: Den sminkede grisen

– Reformen kommer enten vi vil eller ikke. Justisministeren ta inn over seg virkeligheten, legge bort tallmagien,og bruke tiden på de rette tinga, skriver Nils Blikra.

MENINGER: Politireformen avlyst?

Da regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest varslet at han antageligvis må kutte stillinger i stedet for å ansette flere, svarte assisterende politidirektør Vidar Refvik at man ikke kan forvente bedre budsjetter framover, og at det derfor heller ikke ville bli flere politifolk

MENINGER: – Is i magen smelter ganske raskt

Somme har antyda at politireforma er i ferd med å havarere. Men reform blir det, i alle fall når det gjeld struktur og organisering, skriver Folkestad

MENINGER: – Sammen skal vi rulle ut reformen

MENINGER: Politireformen – et kostbart eksperiment

Regjeringen ønsker nå å endre politiet til å bli bedre. Intensjonen er god. Men virkemidlene er omstridte.

Fant 39 artikler. Viser 1–40.

Artikkeltyper

Til toppen