Arkiv

Fant 93 artikler om emnet Politireformen [fjern]

Tittel Dato

Kallmyr: - Stortingsmeldingen utsatt til over jul

Stortingsmeldingen om politiet skulle i utgangspunktet kommet i sommer.

Kallmyr kalt inn på teppet: – Alt er ikke svart, som mange vil ha det til

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ser ingen grunn til å svartmale situasjonen i Politi-Norge – og mener tallene viser at det står bedre til enn det opposisjonen vil ha det til.

MENINGER: Mange har ikke skjønt hvor heldige vi har vært med det norske politiet

Uten en eller annen type håndhevelse, fungerer rett og slett ikke sosiale normer. Hvis man vet at ulovlige handlinger ikke får noen konsekvenser, vil mange flere bryte loven.

Vedum ut mot Kallmyr: - Denne skjønnmalingen blir så feil

Justisminister Jøran Kallmyr måtte tåle hard skyts både mot regjeringens budsjettforslag og politireformen under Stortingets spørretime.

MENINGER: Det er på tide å la politiet selv få jobbe med sin egen reform

Selv gamle og gode grunnprinsipp for godt politiarbeid må kunne revurderes, og tilpasses dagens kriminalitetsbilde.

MENINGER: Politireformen må få høyeste prioritet

Selv om det reises kritikk av deler av reformarbeidet, er det vanskelig å se at løsningen er å gå tilbake, skriver Morten Hojem Ervik, PU-sjef i permisjon.

Får ikke svar om antall politipatruljer

Jenny Klinge (Sp) ønsker svar på hvor mye mer politi som er ute og kjører patrulje nå, sammenlignet med før politireformen. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier man mangler tall å sammenligne med.

Politidirektøren hørte ingenting fra Støre: – Underlig

Politidirektør Benedicte Bjørnland reagerer på at partileder Jonas Gahr Støre ikke tok kontakt med henne før Arbeiderpartiet trakk sin støtte til politireformen.

Kallmyr svarer Klinge: Ikke fått tilbakemeldinger om fryktkultur

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) opplever at han har fått ærlige tilbakemeldinger fra politiansatte, og at etaten ikke er preget av en fryktkultur.

Fakta før valget: Hva er konsekvensene av politireformen?

Målet var et synlig og tilgjengelig politi. Kritikerne hevder at resultatet så langt har vært sentralisering, ressursmangel og at politiet ikke er til stede der de bør. Politireformen er omstridt. Men hvilke konsekvenser har den egentlig hatt?

Støre: Politireformen er underfinansiert

Arbeiderpartiets (Ap) leder Jonas Gahr Støre, sier politidistriktene må få økte budsjettrammer for å kunne styrke beredskapen. – Vi mener regjeringen har brutt forliket, sier han.

– Jeg ønsker meg en regjering og politimesterstab som er klar på at du ikke ødelegger karrieren om du er kritisk

Senterpartiets Jenny Klinge mener flere politifolk må gjøre som Arne Guddal dersom de vil se endring i norsk politi, men tror en «sjefen bestemmer-kultur» fører til at mange kvier seg.

Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Da Jøran Kallmyr besøkte Sør-Øst politidistrikt fikk han 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte. Hovedsakelig om en politihverdag med for få ressurser og høyt frustrasjonsnivå.

MENINGER: Sentralisering kan gi bedre tjenester

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

MENINGER: Politiet bør få amnesti

Mitt håp er at politiet får amnesti for ABE-inntrekket de neste par årene, slik at vi raskere leverer den polititjenesten politiske myndigheter har vedtatt i Stortinget, skriver visepolitimester Ida Melbo Øystese i Vest PD.

MENINGER: Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

Mange reformer havner i en hengemyr. Det er to løsninger: Man kan endre kurs, eller ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.

MENINGER: - Politireformen ødelegger politiet

Stedbundet lokalpoliti i Sigdal var trygghet. Hva slags tillit får man til et politi som kommer rullende fra Drammen med sota ruter kun når det skjer noe?, skriver Magnus Weggesrud, leder i Buskerud Senterungdom.

MENINGER: - Politireformen er helt nødvendig

Debatten om politireformen preges av bastante og unyanserte oppfatninger, skriver Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

MENINGER: Verdien av tålmodighet

Det er jo gledelig og tillitsvekkende at POD og justis har funnet løsningen på etatens utfordringer. Politiansatte har ikke tillit til reformen? «Politiet må ha tålmodighet».

Ny rapport om politireformen: Mener ambisjonsnivået må revurderes

- Alt kan ikke bli bedre og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig, ifølge rapporten.

Dette vil den nye regjeringen gjøre med politiet

Denne uken ble den borgerlige flertallsregjeringen presentert. I den såkalte «Granavolden-plattformen» legger regjeringen fram sine visjoner for justissektoren.

MENINGER: Nok er nok nå!

Som politiansatt, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt og ikke minst som kollega, føler jeg at det også er min plikt å si ifra om at denne politireformen fører oss på ville veier.

MENINGER: En politireform uten troverdighet

Dagens offentliggjøring bekrefter det politiansatte har meldt fra om i flere år: Politifolk har svært liten tro på at politireformen vil gi bedre politi og mindre kriminalitet.

Forskere om politireformen: - Det er noen lamper som lyser

I en ny rapport kommer forskerne Cathrine Filstad og Tom Karp med fire anbefalinger om hva som må til for å få nærpolitireformen på rett spor.

80 prosent av politiansatte mener politireformen ikke gir mening

I ny undersøkelse oppgir 90 prosent at publikums tilgjengelighet til politiet har blitt dårligere, eller det samme som før. - Tydelig at vi er på vei i feil retning, sier PF- leder Sigve Bolstad.

229 kommuner har ikke underskrevet samarbeidsavtalen med politiet

Nærpolitireformen blir dårlig mottatt av de folkevalgte. Over 200 kommuner har ennå ikke skrevet under samarbeidsavtalen med politiet.

MENINGER: Politireformen har sin pris

Politiet får altså færre saker å jobbe med, samtidig som etaten fylles opp med tusenvis av nye ansatte. Dette, skulle man tro, burde gi politiet mulighet til å oppklare flere saker. Men nei.

Mer enn et av tre tjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka

Politiledelse og politikere ville bli kvitt lensmannskontorene som ikke var åpne ofte nok. Det klarte de ikke.

Politiansatte roper ut om lokal beredskap. Politisjefene: – Ikke noe én-til-én-forhold mellom antall patruljer og beredskap

Beredskapen i norsk politi er svekket, skriver en ansatt som har varslet om tilstanden etter omorganiseringen av politiet. Verken politisk ledelse eller politisjefene er enige.

MENINGER: Vi skal levere en politireform – sammen!

Mistet flere stillinger, halverte patruljene og må kutte i etterforskning – etter reformen

Det startet bra for lensmannsdistriktet i Nordhordland ved nyttår. Så traff de økonomiske realitetene distriktet.

MENINGER: Om å lære av andres erfaringer

Norsk politi er på vei til å gå i de samme fellene som politiet i andre land har gjort under omorganisering.

MENINGER: Et synkende skip

På vei inn mot sommeren 2018 gruer ansatte seg til å skulle gjennomføre arbeidshverdagen sin, skriver tillitsvalgt.

Politiinspektør i Larvik: – Tør nesten ikke tenke på hvilken virkning dette vil ha

Skeptisk til at politijuristene samles i en annen by.

MENINGER: Førstelinjelederne er de viktigste ledestjernene i reformen

Lederens rolle er uvurderlig i endringsprosesser. Denne kronikken setter derfor fokuset på lederrollen i endring og reform. Førstelinjeledere er kanskje de aller viktigste. Vi som ledere må derfor være bevisste viktigheten av vår egen rolle. Vi må også settes i stand til å håndtere nye roller i ny organisasjon. Våre medarbeidere ønsker og fortjener ledere som viser vei, og støtter de på veien!

MENINGER: Vi ønsker en trygg hovedstad, men løsningen er ikke detaljstyring av politiet

Skriver Guro Angell Gimse fra Høyre.

– Et lensmanns­kontor uten en lensmann er ikke et lensmanns­kontor

AP, SV og SP ville tvinge frem lensmenn og politi på Holmlia, men fikk ikke med seg Stortinget på mer enn gode intensjoner.

Kristelig Folkeparti snur: Vil likevel ikke ha lensmann på alle lensmanns­kontorer

Opp i Stortinget i ettermiddag.

Tillitsvalgte ønsker ikke at Stortinget skal tvinge fram lensmann ved hvert lensmanns­kontor

Behandles i Stortinget i morgen.

MENINGER: Mot uheldig detaljstyring av politiet

Jeg ber om at politikerne på torsdag avventer å pålegge regjeringen å detaljstyre politiet, skriver politimester i Øst, Steven Hasseldal.

MENINGER: «Nærpolitireformen» er århundrets bløff fra regjeringen

Keiserens nye klær.

Nytt kommunekart stikker kjepper i hjulene for nye Politi-Norge

Flere politidistriktgrenser må endres som følge av nye kommunesammenslåinger.

Tvinger regjeringen til satsing på lensmanns­kontorene: – Tilliten til politi­reformen er satt på prøve

Ap, SV og KrF støtter Senterpartiet.

KrF kan sørge for flertall for å binde regjeringa til styrking av lensmanns­kontorene

Partiet vil støtte forslag fra Senterpartiet.

MENINGER: Politiarbeid på stedet mangler opplæring om æresbasert vold

Betydningen av kulturforståelse i etterforskningens initialfase.

­UP-sjef: – Vi frykter flere dødsulykker på veiene

Særorganutvalget vil omorganisere politiet og legge ned Utrykningspolitiet. UP gir utredningen totalslakt.

MENINGER: Slik kan nærpolitiet bli nært

Reformen må synliggjøre hvordan den kan kompensere for den nærheten som lensmannskontorene representerte, skriver kronikkforfatteren.

Legevakten leier inn vektere - mener reponstiden til politiet er for dårlig

Asker og Bærum legevakt setter inn strakstiltak etter at operasjonssentralen i Sandvika ble nedlagt. – Uholdbart, mener Gjelsvik i Senterpartiet.

MENINGER: Resultatet av reformen er at politidistriktene blir kjipe. De oppfattes som gniene av ansatte, som får store omveltninger i både jobb og privatliv

Skal regjeringen lykkes med nærpolitireformen, må løftene om økonomisk styrking av politiet virkelig bli synlig på 2018 budsjettet, skriver redaktør Ole Martin Mortvedt.

− Ble det bedre da vi slokket lyset?

Var det ikke så viktig å ha et lokalt politi som kjenner folkene, spør lensmann Ole B. Nordvik.

Fant 93 artikler. Viser 1–50.

Til toppen