Arkiv

Fant 21 artikler om emnet Forebygging [fjern]

Tittel Dato

Fikk Sør-Vest politidistrikts politipris: - Dette hadde jeg ikke ventet i det hele tatt!

Kathrine Sæland Rotseth, leder ved forebyggende avsnitt i Stavanger, fikk årets politipris i Sør-Vest for arbeidet med forebygging i regionen.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

MENINGER: De beskytter seg bak politi-fiendtlighet

- Hvis de som ser seg tjent med å bygge opp «fuck the police»-holdningene lykkes like mye framover, vil denne negative utviklingen bare fortsette, skriver Jan Bøhler (Ap)

En bauta for ungdommen

Espen Molland (43) har reddet liv, familier fra oppløsning og ungdom fra en kriminell løpebane. Derfor får forebyggeren fra Sandefjord Politiforums Ærespris.

MENINGER: - Normaliseringen av narkotika er bekymringsfull

- Hvis man bare skal begrense skadene som er skjedd i etterkant av rusmisbruk, blir både menneskelige lidelser og samfunnets kostander unødvendig store.

Flere dilemmaer i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Mens terrorforebygging i hovedsak har vært sikkerhetstjenestens oppgave, mobiliseres store deler av samfunnet til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Lokalt politi er tildelt en såkalt «nøkkelrolle» i denne innsatsen.

Vurderer «lensmannsmodell» i Oslo

Politiet i Oslo øst vil revitalisere politipost-tankegangen, og vurderer forebyggere med fast kontortid sammen med bydelsadministrasjonen.

Urinprøver avslører narkotika og brukes som alternativ til straff. Nå er det usikker­het rundt hvem som skal betale for dem.

Usikkerhet blant politiets forebyggere og ulik praksis rundt i landet. Urinprøvene er blant annet en viktig del av ungdomskontraktene til politiet.

Bjørn Håvard har gått fra å være lens­mann til å være politi­kontakt for tre kommuner: - Bensin­stasjonen er et fantastisk sted! Jeg håper jeg får tid til å være der.

Dette tror politikontakten om sin egen jobb.

MENINGER: Forebygging, lovforslag og liberale rettsstatsprinsipper

Forebyggere er Oslo-politiets svar på kritikken etter at politipostene ble nedlagt

Til store protester er politipostene i Oslo lagt ned. På Stortinget ble det forsøkt å få politiet til å gjøre om beslutningen, men til ingen nytte. Forebyggerne er politiets svar på tiltale.

Sjefene for skjulte metoder og spesielle operasjoner i Oslo: – Vi har ikke mistet kontrollen

Mener reformen gjør godt for politiet, men erkjenner at friske midler er velkomment.

MENINGER: Et signal om at det aldri er trygt å be om hjelp dersom man bruker ulovlige rusmidler

Å bøtelegge overgrepsutsatte ungdommer for hasjrøyking sender et sterkt og uheldig signal, og kan i verste fall føre til at færre unge anmelder overgrep.

MENINGER: Men hva med forebygging?

– Kanskje lensmannsbetjenten som spiller fotball på løkka er viktigere nå enn noen gang?

MENINGER: Nettopp derfor har voldsspiralen fått bre om seg. Det er lett å rope på mer sanksjoner, vakthold og straff

Skolehverdagen på mange skoler er blitt brutal og grov vold skjer stadig hyppigere. Men er det en oppgave for politiet? Eller kan det heller tenkes at det forebyggende arbeidet og barns oppvekstmiljø som har sviktet, spør Rune Langnes.

Jobber for dårlig med forebygging av kriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med kriminalitetsforebygging er usystematisk. Det fører til store forskjeller mellom politidistriktene, mener Riksrevisjonen.

Milde metoder har gitt mindre vold

Samarbeid og milde metoder får æren for at alle demonstrasjonene som er avholdt i hovedstaden i år er uten vold. Unikt i verden, mener forsker.

KRÅD: Spesialorgan for forebygging av kriminalitet

– Summen av at kompetente mennesker bryr seg, utgjør en forskjell i å hjelpe unge ut av kriminaliteten, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Nå leder av Kråd.

Vil ha eget bypoliti

Ønsker å pågripe og bøtelegge småkriminelle før de får utviklet sin fremtidige kriminelle løpebane.

Hvordan forebygge straffbare handlinger blant politiansatte?

- Det er viktig for politiledere å erkjenne at straffbare handlinger kan bliutført av egneansatte.

Hvordan forebygge diskriminerende oppførsel i politiet?

Flere episoder den siste tiden har satt søkelyset på hvordan politiet opptrer overfor minoriteter i samfunnet.

Fant 21 artikler. Viser 1–22.

Emner

Til toppen