Arkiv

Fant 67 artikler om emnet Politisk [fjern]

Tittel Dato

Dette vil den nye regjeringen gjøre med politiet

Denne uken ble den borgerlige flertallsregjeringen presentert. I den såkalte «Granavolden-plattformen» legger regjeringen fram sine visjoner for justissektoren.

Bøhler foreslår ny politianalyse

Fra Stortingets talerstol foreslo Jan Bøhler (Ap) en ny analyse av politiets framtidige behov. − Det kommer en stortingsmelding til våren, repliserte justisministeren.

Justis- og beredskaps- departementet verst i åpenhetsrapport

Også Politidirektoratet (POD) bruker for lang tid på å gjøre dokumenter tilgjengelige for offentligheten.

Anundsen møtte PF-studentene

Politistudentene og justis- og beredskapsministeren jobber for å skape en god relasjon. I dag møttes de.

Fra arkivet: Slik ble Sindre politimann

Terroren. Oppgjøret. Endringen. Sindre Evensens tre år på Politihøgskolen ble innholdsrike både for ham selv - og for politiet.

Hun er Anundsens nye rådgiver

Politiførstebetjent Anette Carnarius Elseth har blitt politisk rådgiver for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Krever mer ressurser ut i politiet

Stortingsflertallet ber regjeringen å sørge for minimumsbemanning på de minste tjenestestedene. – Et tydelig styringssignal til justisministeren, sier Terje Breivik (V).

Ny statsråd i Justis- og beredskaps- departementet

Sylvi Listhaug (Frp) ble i dag utnevnt som ny innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Politistudenter til Stortinget

Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF-studentene, tok opp jobbsituasjonen med representanter fra justiskomiteen. Men jobbgaranti fikk de ikke.

- Ikke alt som teller, kan telles

Hadia Tajik (Ap) sier det ikke går an å ha en offentlig debatt om politiet som bare handler om tall.

Lojalitetskrav begrenser ytringsfriheten

To av tre mellomledere i politiet mener kravet til lojalitet overfor arbeidsgiver gjør at de vegrer seg for å delta i den offentlige debatten.

Ordfører: – Min tillit til politiet er svekket

Man kan ikke sette unge, ukjente politifolk uten lokalkunnskap til å patruljere bygdene, sier ordfører.

Her er den nye justiskomiteen

Stortinget har fått ny justiskomité etter valget. Her er oversikten.

Skriften på veggen

PF-leder Arne Johannessen både roser og kritiserer innholdet av Regjeringens svar på 22. juli-kommisjonens kritikk av politiets beredskap.

Grete Faremo fikk ny statssekretær

Dommerfullmektig Pål Martin Sand (36) ble i dag utnevnt til statssekretær i Justisdepartementet.

Styrker politiets beredskapskapasitet

Under 22. juli-redegjørelsen for Stortinget, ga statsminister Jens Stoltenberg lovnader om en rekke forbedringer for å styrke politiets beredskap.

Her er årets nye politibetjenter

Torsdag ble årets avgangskull ved Politihøgskolen hedret med musikk, taler og overlevering av vitnemål i Oslo rådhus.

Vil slå sammen tre politistasjoner

Grønland, Sentrum og Majorstua politistasjon i Oslo bør slås sammen, foreslår Oslo Arbeiderparti.

Vil skille ut politiarbeidet

Innen landsmøtet 2012 skal et utvalg nedsatt av PFs forbundsstyre, foreslå hvilke arbeidsoppgaver som krever politiutdannelse.

142,5 millioner til politiet

Justisdepartementet får lov til å overskride budsjettet med inntil 195 millioner kroner til arbeidet med 22. juli.

Senterpartiet ser på grensekontroll

ID-løse mennesker står for mye av kriminaliteten i Norge. Nye grensetiltak kan hjelpe, tror Senterpartiet.

Styrker helikoptertjenesten

Sysselmannen på Svalbard får oppgradert helikopterparken, har Justisdepartementet besluttet.

20 millioner til beredskapstroppen

Regjeringen vil styrke kampen mot terror. Ut over dette, er det lite å hente for politiet i budsjettet.

Nødnett i hele Norge

Nødnettutbygging i hele fastlands-Norge. Det er vedtaket Regjeringen la fram i statsråd i dag.

Hijab-nei i politiet

Arbeiderpartiet sier klart nei til religiøse symboler til norsk politiuniform. Det vedtok partiet på sitt landsmøte i helgen.

Ap og H enige om datalagring

Arbeiderpartiet og Høyre er enige om en avtale om seks måneders lagringstid av trafikkdata.

Høyre-ja til DLD

Høyres sier ja til Datalagringsdirektivet. Partiets utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv.

Krever 400 flere til politiet

Vi forventer at de som har det politiske ansvaret rydder opp og gir befolkningen det politiet de har krav på. Det innebærer en økning på minst 400 ansatte samt 300 millioner kroner i 2011. Det forventes også at IKT- investeringene finansieres sentralt.

DLD: Politiet må få verktøy

- Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt og vi har tatt teknologien i bruk, sier konstituert justisminister Grete Faremo.

Kortere tid i politiarrest?

Justisdepartementet har lagt frem et høringsnotat hvor de vurderer en innstramming av fremstillingsfristen for varetektsfengsling.

Vil skjerpe krav til sivile

Kravene til å bli godkjent som vekter er høyere enn for politi med begrenset politimyndighet. Det mener Høyre er et paradoks.

Et budsjett for flere arbeidsledige politifolk

Regjeringen har i dag presentert en nedtrapping av politiets evne til å forebygge, etterforske og avsløre kriminalitet, sier Høyres André Oktay Dahl.

Viktig at politiet beholder asylsakene

Justisdepartementets forslag om å flytte asylsakene fra politiet møter motstand i Høyres stortingsgruppe.

Politisk behandlingen av 1. linjeprosjektet til høsten

Vi vil se nærmere på spørsmål reist av politiet, sier Jan Bøhler.(Ap)

Mangler klare retningslinjer

Klare retningslinjer for hvordan statistikk skal føres, etterlyses av Politiets Fellesforbund og opposisjonspartiene på Stortinget.

Færre blir anmeldt for sexkjøp

I fjor ble det anmeldt 291 sexkunder i de fire største norske byene, mot bare 92 første halvår i år. Frp mener dette skyldes manglende politiressurser til å prioritere sakene.

Høyre ber om politistudie

Utarbeidelsen av en bredt anlagt politistudie vil vise hvilke rammebetingelser som er nødvendig for politiet det kommende tiåret, heter det i dok. 8 - forslaget som nå er fremmet overfor Stortinget.

Regjeringen byr på omkamp i pensjonsspørsmål

Unio og de andre hovedorganisasjonene liker dårlig at R­egjeringen fortolker fjorårets forhandlingsresultat på en slik måte at det vil redusere de årlige pensjons­utbetalingene på opp mot 10.000 kroner.

Forslag etablering av senter for bekjempelse av menneskehandel

Høyre ber nå Regjeringen overfor Stortinget foreslå å bekjempe menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier basert på modellen etter det britiske CEOP-senteret.

Mer penger til nødnettet

Regjeringen øker kostnadsrammen.

Regjeringen gir 80 millioner til politiet

- Største og mest krevende sikkerhetsopplegget norsk politi har hatt ansvaret for.

Vil ha eget bypoliti

Ønsker å pågripe og bøtelegge småkriminelle før de får utviklet sin fremtidige kriminelle løpebane.

- Må bli flinkere til å lytte til politiet

Jan Bøhlers seks-punktsplan.

Mer trygghet - mindre kriminalitet

- Ser at det skal satses videre på viktige områder

- En provokasjon mot samfunnet

Asylsøkeren er tatt 14 ganger for salg av narkotika, men går fortsatt fri.

Venstre vil ha 700 nye politifolk hvert år

Dørum mener Storberget ikke tar hensyn til økt avgang fra politiet

Regjeringen overser sikkerhetsrisiko

Dataormen «Conficker» kostet PDMT 30-50 millioner kroner.

Ingen streik

- Regjeringen gir opp.

Politidirektørstillingen utlyst - evne til politisk påvirkning etterlyst

- Det er viktig å bruke politiske kontakter, sier anerkjent lederutvikler.

- Trygg politiets arbeidsvilkår

Politiet får uventet støtte.

Fant 67 artikler. Viser 1–50.

Til toppen