Arkiv

Fant 8 artikler om emnet Politijuss [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Henlagt hos Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker behandler årlig flere hundre saker. Her er noen som er egnet for en viss lærdom – og en sak til en viss forundring.

Kripos-sjefen overrasket over synkende kompetanse og ulikheter i politiets etterforskning

...og løfter fram et godt gammelt forslag for å bøte på problemet.

Spesialenheten overreagerte: Et førerkortbeslag til besvær

På fritiden stanset polititjenestemannen en bilfører han trodde var ruset.

På julebordet som ellers gjelder den gylne regel: Oppfør deg som folk!

Hvor går grensen for hva ledelsen aksepterer av utskeielser på julebord, skriver advokat Jens-Ove Hagen.

Fikk 1000 kroner i bot: Rettsmaraton over tre år og i tre instanser

Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten domfelte. Lagmannsretten frifant og Høyesterett opphevet.

Mer makt til arbeidsgiver

Den 34 år gamle tjenestemannsloven er erstattet. Nå regulerer den nye statsansatteloven alt som har med politiansattes arbeidsforhold å gjøre. Politiets Fellesforbund er bekymret.

Se opp! Dronene kan bli bevæpnet

En lovtvist utenom det vanlige gjør at amerikanske politidroner nå kan bevæpnes med ikke-dødlige våpen

Et splittet politi

De jobber side om side, men politifolk og politijurister har svært ulike holdninger både til straffeutmåling og offentliggjøring av informasjon.

Fant 8 artikler. Viser 1–9.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen