Arkiv

Fant 167 artikler om emnet Politihøgskolen [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Koronautsettelser for 100-årsjubileet

Fellesarrangementene er utsatt, men Politihøgskolen skal likevel markere at det i 2020 er 100 år siden Norge fikk politiutdanning.

Over halvparten uten politijobb

Kun 295 personer fra Politihøgskolens 2019-kull hadde politijobb ved utgangen av første kvartal i år. 358 andre hadde ikke jobb i politiet.

Toppledere i ny rapport: - Politiet har blitt betydelig sentralisert

Rune Glomseth, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, er overrasket over at politilederne var så samstemte i at politireformen har ført til sentralisering. - Det har fra flere hold blitt hevdet at politireformen ikke var en sentraliseringsreform.

Politihøgskolen avlyser eksamen i arrestasjonsteknikk og fysisk trening

Studentene vil likevel få vitnemål, sier rektor Nina Skarpenes. Men for 180 studenter som ikke har gjennomført trening i leir, er det uklart når vitnemålet blir gitt.

Fysiske opptakskrav ved PHS avlyst: - Mistenker at det er et ledd i å fase ut fysiske tester i opptaket

- Det blir hardere og hardere å stå ute i gata. Det holder ikke å bare ha lest og studert, du må være godt nok rustet fysisk og mentalt også.

Politihøgskolen avlyser fysiske tester i årets opptak

Koronapandemien fører til at opptaket til Politihøgskolen for første gang går uten fysiske tester. Men PHS presiserer at studentene møter samme fysiske krav i studiet, som før.

Alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen bedt om å gå i karantene

- Såpass mange har vært i kontakt med personer med mistanke om smitte, så vi besluttet å henstille alle ansatte og studenter til hjemmekarantene. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft til 12. mars, sier Eirik Rosø, stabssjef ved PHS.

Koronaviruset: PHS utsetter all etter- og videreutdanning med umiddelbar virkning

Unntaket er nettstudier, som går som normalt. Bachelorstudenter skal si fra til studieleder om de har vært på reise, også når de ikke har vært i smitteområder.

3459 søkere til 400 studieplasser

Færre søker seg til politiutdanningen i år enn tidligere. Leder for opptaksseksjonen ved PHS tror grunnen kan være kutt i antall studieplasser og uro rundt jobbutsikter. 

Jusprofessor foreslår varslingsfilter på nett for å unngå nettovergrep

- Teknologien finnes, og politiet burde pushe på for å få det utviklet, sier jusprofessor Inger Marie Sunde ved PHS.

Betydelig endring i politiansattes syn: Nå er 80 prosent for permanent bevæpning

Mens flertallet var mot generell bevæpning i 2011, er nå de fleste for.

Færre nyutdannede har jobb i politiet

Ved årsskiftet hadde 36,1 prosent av politistudentene fra 2019-kullet jobb i politietaten. Det er langt færre enn andelen fra tidligere årskull.

PHS-styremøte: To styremedlemmer trakk seg i protest mot regjeringen

To medlemer i Politihøgskolens styre trakk seg under dagens styremøte, i protest mot at regjeringen overkjørte styrets vedtak om hvor et studentkutt skal tas. - Synd ikke et samlet styre gikk av, sier avgått styremedlem.

Skriver historien om norsk politi: - Vi har noen kilometer med materiale

Som en del av prosjektet skal førsteamanuensis Geir Heivoll ved PHS fordype seg i arkivmateriale som er ukjent for de fleste.

Bekrefter studentkutt ved PHS i Oslo

I Justisdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2020 slås det endelig fast at kuttet på 150 bachelorstudenter skal tas ved avdelingen i Oslo.

Får 10 millioner til forskningsprosjekt

Forskere ved Politihøgskolen nådde helt opp i kampen om midler fra Forskningsrådet – og skal nå forske på digitalisert kunnskapsproduksjon i politiet.

Markerte tydelig motstand: - Politihøgskolens faglige handlingsrom må ivaretas

Mellom 300 og 400 personer møtte opp til Politiets Fellesforbunds (PF) politiske markering foran Stortinget i Oslo mandag ettermiddag.

Kutt til 400 politistudenter vedtatt i Stortinget: - Den verste hundreårsgaven de kunne få

Forslaget om å opprettholde dagens studentantall ved Politihøgskolen fikk støtte fra alle opposisjonspartiene, men ble nedstemt av regjeringspartienes flertall.

Unio er bekymret for Politihøgskolens uavhengighet

Arbeidstakerorganisasjonen Unio mener regjeringen «utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling» med sitt forslag til statsbudsjett.

Mangel på våpeninstruktører gir utfordringer

Større politidistrikter gjør det vanskeligere å drive våpenopplæring i distriktenes ytterkant. Samtidig opplever Politihøgskolen (PHS) stor pågang til sine kurs for våpeninstruktører.

Justisdepartementet svarer Politihøgskolens styre

- Departementet gir uttrykk for sin oppfatning. Vi mener i all ærbødighet at den ikke er rett, sier Hans Vik, leder av Politihøgskolens styre.

Justisdepartementet: - Naturlig at regjeringen har en mening når studenttallet reduseres

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justisdepartementet, sier ønsket om å opprettholde avdelingene i Bodø, Stavern og Oslo veide tungt, i avgjørelsen om å legge føringer om at studentkuttet skal tas i Oslo.

PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

Styret ved Politihøgskolen vedtok å understreke overfor Justisdepartementet at skolen har rett til å selv fatte vedtak de mener er best for studentene, institusjonen og samfunnet.

Kun én utenlandsk søker: Politihøgskolen avlyser nordisk master i politiledelse

47 norske søkere var ikke nok. Politihøgskolens nordiske master i politiledelse er avlyst etter at det kun kom inn én søker fra Sverige og Danmark.

- Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

At hele kuttet i antallet politistudenter skal tas i Oslo, var så overraskende at mange ansatte fortsatt ikke har tatt det helt innover seg, forteller Rune Christian Johnsen, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund ved PHS i Oslo.

Antall politistudenter kuttes til 400

Hele kuttet skal tas ved Politihøgskolens studiested i Oslo, foreslår regjeringen. - Noe overraskende, sier rektor Nina Skarpenes.

Gir penger til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å gi 100,4 millioner kroner til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen (PHS) i 2020. - For lite, mener studentleder.

Skarpenes: - Man får selvsagt ikke PHS-kompetanse av å jobbe 10 år i politiet

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, svarer på oppfordringen fra Kristin Aga.

Nå har 52 prosent av disse fast stilling i politiet

Bemanningstallene for 2018-kullet går oppover. - Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det tar tid å få fast ansettelse, sier Karin Aslaksen.

Politistudenter startet vekterselskap: - Et steg på veien til å få fast jobb i politiet

Etter tre måneder har politistudentenes eget vaktselskap 36 ansatte. - Vi prøver å skape en trygg platform for å jobbe med noe som er relevant, sier operativ leder Tomas Dahl.

Frykter at samholdet slår sprekker

Stor konkurranse om få politijobber skaper et mer konkurransepreget studentmiljø på Politihøgskolen. Mange frykter dette vil få konsekvenser for samholdet mellom studentene.

Forsker på løgn i avhør - Nå kan hun vinne Forsker Grand Prix

Marthe Lefsaker Sakrisvold, forsker ved Politihøgskolen, er en av ti norske forskere som skal konkurrere om seieren.

Gikk ut av PHS i 2017 – står ennå uten fast jobb: – Jeg rykker bare bakover i køen

Mélanie Kamanda er én av mange ferdigutdannede politifolk uten jobb, to år etter at hun ble uteksaminert fra PHS.

Ingen vet hvor mange nyutdannede politifolk som er arbeidsledige

Tre måneder etter at 2019-kullet ved Politihøgskolen (PHS) kastet hattene sine, er det ingen som vet hvor mange av dem som har fått jobb i politiet.

PHS i Stavern fredet for nedleggelse - Men uklart hvor lenge

Justisministeren varsler at Politihøgskolen i Stavern er reddet. Men departementet vil ikke si om den er fredet for lengre tid.

– Dette er ikke en skippertaksutdanning

Da Politihøgskolen tok imot årets kull, påpeke rektor Nina Skarpenes at politiutdanningen ikke er en dans på roser, men en utdanning som krever mye av studentene.

Rapport: Anbefaler å slå sammen PHS og KRUS

Både Politiets Fellesforbund og Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er kritiske. - Utredningen av sammenslåingen har hatt helt feil utgangspunkt, mener Unn Alma Skatvold, nestleder i PF.

– I Norge har man en annen respekt for politiet enn man har i Tyskland

Katharina (23), som i vår var ferdig på Politihøgskolen, har denne sommeren skaffet seg internasjonal erfaring hos politiet i Niedersachsen i Tyskland.

Tøft jobbmarked og politireform har ikke skremt PHS-studenter

Det er hard konkurranse om studieplassene ved Politihøgskolen, og i år har poenggrensene økt ved alle de tre studiestedene.

– I løpet av ferien får jeg ofte et annet perspektiv

Per-Ludvik Kjendlie, leder av bacheloravdelingen i Stavern, skal bruke ferien til å reflektere over mer langsiktige utfordringer på jobb – for så å komme tilbake med ny inspirasjon.

Tidligere norgesmester i snowboard ble Politihøgskolens beste student

Kjørte snowbord i 13 år, før hun bestemte seg for å bli politi. – Det hjelper på motivasjonen å gjøre noe gøy utenom skolen, sier Dina Treland Nesse (35), som ble årets beste politistudent.

- Vis mot til å ta ansvar, gjøre valg og stå i motvind

Rektor Nina Skarpenes ga studentene sine tre råd på veien, før de vandret ut av Oslo rådhus som ferdig utdannede politifolk.

Fotofinish for Stavern-studentene

Framtiden for Politihøgskolens avdeling i Stavern er usikker, men det la ingen demper på feiringen da 2019-kullet ble uteksaminert.

20-årsjubileum for Politihøgskolen i Bodø

I går var 131 nyutdannede politifolk fra Politihøgskolen (PHS) i Bodø klare til tjeneste - 20 år etter at det første kullet fra avdelingen i Nord-Norge ble uteksaminert.

Politistudentene mest fornøyd med praksis: – Ikke overraskende

Studentene ved Politihøgskolen er de studentene i landet som er mest fornøyd med praksisen under utdanningen.

- Er redd politifolk og fengselsbetjenter får en felles kultur

Kan gjøre det vanskeligere å rehabilitere domfelte i fengslene, mener høgskolelektor ved KRUS.

Første kull utdannet mot hatkrim: -Vi må få mer kunnskap om dette

Antall anmeldte hatkrimsaker stiger. Nå har de første studentene ved Politihøgskolens hatkrimstudie avlagt eksamen.

Forsker om ny studie: - Bør vurdere treningskrav for politiansatte

God fysisk form gjør at du takler akutte stressende situasjoner bedre, ifølge ny forskning. Også når situasjonen ikke er fysisk.

Nå har 81,2 prosent av disse jobb i politiet

Bemanningstallene for 2018-kullet peker i riktig retning. Åtte av ti hadde jobb i politiet ved utgangen av mars.

Framtiden til PHS i Stavern: - Vi har ikke gitt opp kampen

Varaordfører Olav Nordheim i Larvik kommune forventer at regjeringspartiene sørger for at bachelorutdanningen i Stavern består. - Vi har fortsatt påvirkningsmuligheter. 

Fant 167 artikler. Viser 1–50.

Til toppen