Arkiv

Fant 26 artikler om emnet Justis- og beredskapsdepartementet [fjern]

Tittel Dato

Her kommer de nye politistillingene

De første 150 nyansatte fordeles til seks politidistrikter.

Politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene

Justisdepartementet vil komme med midler som skal gå til de 300-400 nye politiutdannede som skal ansettes.

Smedsrud går til Justisdepartementet

Knut Smedsrud, direktør for Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, går midlertidig til Justis- og beredskapsdepartementet. Der skal han lede arbeidet med å revidere den nasjonale strategien for å forebygge og håndtere terror.

Politiet får bevæpne seg mellom sårbare objekter

- En snikinnføring av permanent politibevæpning i Norge, sier Petter Eide, SVs justispolitiske talsperson.

Slik blir neste års politibudsjett

Her er oversikten over regjeringens forslag til bevilgninger til politiet i 2020.

Full oversikt: Så mye kan ditt politidistrikt få i 2020

Årets statsbudsjett er klart, men hvor mye av pengene vil finne veien ut i politidistriktene? Politiforum ser inn i glasskula.

– En del er skeptiske, så informasjonsbehovet er stort

Politiet er opptatt av gode naboforhold og ønsker å ufarliggjøre det nasjonale beredskapssenteret. Derfor ble publikum invitert på besøk søndag.

Kallmyr: - Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

I temperaturfylt debatt om politireformen, uttalte justisministeren at kanskje for mange ressurser har gått med til å opprette prosjektstillinger i forbindelse med politireformen.

Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Da Jøran Kallmyr besøkte Sør-Øst politidistrikt fikk han 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte. Hovedsakelig om en politihverdag med for få ressurser og høyt frustrasjonsnivå.

Ny rapport om politireformen: Mener ambisjonsnivået må revurderes

- Alt kan ikke bli bedre og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig, ifølge rapporten.

- Ingvil Smines Tybring-Gjedde blir ny statsråd i Justisdepartementet

Justisministerposten deles i to, og Smines Tybring-Gjedde får trolig ansvaret for beredskap, melder NRK og VG.

Ny politidirektør: – Avgjørelsen er sannsynligvis tatt

Amrop Delphi har bistått i ansettelsen av de fleste toppledere i politiet. At de også skal rekruttere ny politidirektør, tyder på at departementet ønsker en rask prosess uten overraskelser, sier Stig O. Johannessen.

Ny administrativ sjef i Justis­departementet. Eneste aktuelle søker fikk jobben åtte dager etter fristen.

Bare seks søkte.

MENINGER: En ny politihøgskole bør bygges i Oslo

Faglige og kriminalpolitiske argumenter må vektlegges, mener PHS-rektor, Nina Skarpenes og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Nå er hun Norges nye justisminister

Inn med Listhaug. Ut med Amundsen.

– Hvor blir det av satsingen på grensekriminalitet i Hedmark?

To nye grensebiler er på plass i Østfold og Finnmark, men ingen i Hedmark med en langstrakt svenskegrense. Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl tar opp saken.

Listhaug kan bli justisminister

Per-Willy Amundsen ligger an til å bli byttet ut.

MENINGER: Kompetent og dyktig statsråd etterlyses

Norsk forvaltning er gjennomgående av veldig høy kvalitet. Men på noen områder – og særlig ett – er jeg i sterk tvil om vi har systemer, kultur og kompetanse på plass, og det er i justissektoren.

Evaluering av reformen: Etterlyser mer aktiv politiledelse. Store avstander kan bli en utfordring

Et viktig element for å gjennomføre politireformen er god ledelse, heter det i en fersk rapport.

– Dette finner jeg meg faen ikke i! Det politiet har gjort er en skam for byen

En rekke politikere i Kristiansand nærmest hudflettet toppledelsen i Agder-politiet etter håndteringen av nazidemosntrasjonen i sommer. I dag møtte politikerne politiet.

– Dette er et politisk kaos - nå må det løses politisk

Leder i Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll møtte de ansatte ved politiets lønn- og regnskapssenter i Kristiansund i dag. De 49 ansatte frykter at jobbene deres blir flyttet til Trondheim etter et brev sendt fra justisdepartementet.

Forsker på politireformen

Et forskerteam skal kartlegge politiansattes tanker om jobben sin før, under og etter politireformen. De trenger din hjelp.

Ny statsråd i Justis- og beredskaps- departementet

Sylvi Listhaug (Frp) ble i dag utnevnt som ny innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Dette er nytt i politiet fra nyttår

1. januar trer flere endringer i kraft i justissektoren, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Blar opp for terrorsituasjonen

Regjeringen bevilger ekstra penger for å dekke kostnadene ved terrortrusselen i sommer.

Jobber for dårlig med forebygging av kriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med kriminalitetsforebygging er usystematisk. Det fører til store forskjeller mellom politidistriktene, mener Riksrevisjonen.

Fant 26 artikler. Viser 1–27.

Emner

Til toppen