Arkiv

Fant 8 artikler om emnet Jens-Ove Hagen [fjern]

Tittel Dato

Henlagt hos Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker behandler årlig flere hundre saker. Her er noen som er egnet for en viss lærdom – og en sak til en viss forundring.

MENINGER: Varsling til besvær

Varsling er ikke bestandig riktig virkemiddel når man er uenig med sjefen, skriver advokat Jens-Ove Hagen.

MENINGER: Arbeidsgivers styringsrett

Fjerningen av skriftlig irettesettelse som ordenstraff i statsansatteloven, gir økt bruk av tjenstlige tilrettevisninger og midlertidige og varige omplasseringer.

MENINGER: Advokaten forklarer Sendte SMS om hvordan siktet burde forklare seg. Tjenestefeil, mener Høyesterett

Politiførstebetjent ble bøtelagt med 15.000 kroner for grovt å ha brutt sin tjenesteplikt.

MENINGER: Du har krav på en annen stilling hvis stillingen din bortfaller

Én av utfordringene i forbindelse med gjennomføringen av reformen, er hva som skal skje med en ansatt som opplever at stillingen bortfaller.

MENINGER: Advokaten forklarer: Anmeldt for ulovlig ransaking

Anmeldelser med påstand om ulovlig ransaking, brudd på taushetsplikten eller overdreven maktbruk under pågripelse, er blant de hyppigst forekommende sakene som Spesialenheten for politisaker etterforsker.

MENINGER: Skriftlig irettesettelse er bortfalt som ordensstraff

Det er det utfordringer med, påpeker advokaten.

MENINGER: Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten frifant

På forsommeren bisto advokat Jens-Ove Hagen en tjenestemann som opplevde opp- og nedturer i en sak som hadde utspring i en trafikkontroll. 

Fant 8 artikler. Viser 1–9.

Emner

Til toppen