Arkiv

Fant 25 artikler om emnet Økonomi [fjern]

Tittel Dato

Dette vet vi om statsbudsjettet

Regjeringen har varslet 350 millioner kroner mer til politiet i 2020. Hva det innebærer, får vi vite når statsbudsjettet legges fram i dag.

Vil ikke svare om politimillioner

Justisdepartementet vil ikke svare på spørsmål om den varslede budsjettøkningen på 350 millioner kroner til politiet i 2020.

Sør-Vest politidistrikt går mot 90 millioner kroner i minus

Sør-Vest politidistrikt brukte opp to tredjedeler av 2019-budsjettet på et drøyt halvår. Nå går distriktet mot et stort underskudd.

Budsjettmangel gir bråstopp

Norske politibiler er i snitt 7,4 år gamle. Hvert år bruker politidistriktene over 50 millioner kroner på service og vedlikehold av bilparken – og summen er økende.

Sjekk bilparken i ditt distrikt

Det er store forskjeller mellom politidistriktenes bilparker, både i antall kjøretøyer, gjennomsnittsalder og driftskostnad. Se hele oversikten her.

Regnestykket som ikke går opp

Siden 2014 har politidistriktenes budsjetter blitt kuttet med 884 millioner kroner. Nå sliter distriktene med å få råd til alt de trenger.

Dale forhandler om både politibudsjettet og samferdselsbudsjettet

I budsjettforhandlingene er det samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som taler justisfeltets sak. Samtidig skal han skaffe penger til eget departement.

– Hvis dette statsbudsjettet blir vedtatt, snakker vi om en nedbemanning av norsk politi

Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap), sier det er mye bra i regjeringens forslag til statsbudsjett, men er bekymret for nedprioriteringen av grunnberedskapen.

Stadig mindre til nyansettelser

Regjeringen har aldri bevilget mindre penger til ansettelser av nyutdannede enn i neste års statsbudsjett.

Tross milliard­økning av budsjettet, blir distriktenes handlings­rom mindre

Politidirektoratets analyse av ressursbruken forsøker å forklare hvorfor. I noen distrikter spiser regjeringens ABE-reform opp over halvparten av midlene som skal gå til nyansettelser.

Mistet flere stillinger, halverte patruljene og må kutte i etterforskning – etter reformen

Det startet bra for lensmannsdistriktet i Nordhordland ved nyttår. Så traff de økonomiske realitetene distriktet.

MENINGER: Et varsel om ned­bygging av politiet og påtale­myndig­heten i politiet

Verken politikere i posisjon eller i opposisjon har tatt inn over seg de faktiske kostnader forbundet med  å ha en politietat som er tilstrekkelig ressurssatt, skriver Per Fronth.

Reduserer opptaket ved Politi­høgskolen allerede høsten 2018

Legger ned bachelorutdanninga på Kongsvinger. Revidert nasjonalbudsjett lagt fram.

Distriktene kommer med kritiske tilbakemeldinger på budsjettet. Det murrer i Politi-Norge.

Distriktene får tilført 648 millioner kroner mer i 2018 enn i 2017. En betydelig økning, mener Politidirektoratet. Men fra politidistriktene kommer det kritiske stemmer.

Mange distrikter hemmeligholder konsekvensen av budsjettet

Politidistriktene har gitt POD tilbakemeldinger på politibudsjettet. Ikke alle ønsker å gi allmennheten innsyn i konsekvensene av årets budsjettildeling.

Budsjettøkningen bremser opp: Slik fordeles politibudsjettet i 2018

Fordelingen av pengene i politiet er klar.

Hit skal det nye politijobber i 2018

Hovedstaden loves mange nyansettelser.

Arbeiderpartiet vil gi 300 ekstra millioner til politi og påtale

La fram sitt alternative statsbudsjett.

– Dette er en trist dag for norsk politi

Justiskomiteens leder reagerer sterkt på regjerings budsjettforslag til politiet.

Høyre: – En gåte at man havner i denne situasjonen

Høyres Anders Werp synes det er et paradoks at politiet i Vest står i den økonomisituasjonen de gjør.

Songningsferden

Politimester Kaare Songstad skal være sjef for et fylke han nesten ikke kjenner. Det tar han konsekvensene av. Vi ble med ham på reise i Sogn og Fjordane.

Krever mer ressurser ut i politiet

Stortingsflertallet ber regjeringen å sørge for minimumsbemanning på de minste tjenestestedene. – Et tydelig styringssignal til justisministeren, sier Terje Breivik (V).

MENINGER: Den sminkede grisen

– Reformen kommer enten vi vil eller ikke. Justisministeren ta inn over seg virkeligheten, legge bort tallmagien,og bruke tiden på de rette tinga, skriver Nils Blikra.

– Kan ikke leve av suppe når vi skal bygge muskler

Praksis uten lønn og karantene fra jobber ved siden av studiene gjør at politistudenter får dårlig råd.

350 nye politistillinger i 2014

Politiet får 350 nye politioperative stillinger i år. Flest nye stillinger går til Oslo (67), Romerike (27), Rogaland (26) og Hordaland (26).

Fant 25 artikler. Viser 1–26.

Til toppen