Arkiv

Fant 135 artikler om emnet nyttig [fjern]

Tittel Dato

Hvilke rettigheter har ektefelle og barn når et medlem av Statens Pensjonskasse dør?

Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) sammen med Folketrygden danner grunnlaget for en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Har du vurdert når du skal gå av med pensjon?

Vet du hvilke muligheter du har?

Påtalevedtak om påstått brudd på taushetsplikten

Påstått brudd på taushetsplikten er en gjenganger i anmeldelser som Spesialenheten har til behandling. Nedenfor vil jeg presentere tre saker fra 2016.

TEST: Piggene ute

Enten du er politi, redaktør eller politiredaktør. Du kan bli beskyldt for å ha piggene ute.

Er det skadelig å delta i politiavhør?

Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning.

Politistudentene er positive til bevæpning

Mer enn ni av ti studenter er positive til bevæpning av politiet. Dette er en tydelig holdningsendring siden sist gang studentene ble spurt, i 2013.

Utrykningskjøring med noen begrensninger

Hensynene bak adgangen til å kjøre utrykning tilsier at viktige «sperrer» som ellers gjelder i trafikken, er tillatt fraveket.

Denne sikrer sprø svor på juleribba

Ting og tang-spalten gir deg denne gang et lite tjuvtriks til den 24., hvis juleribba ikke har fått rette finishen.

Sluttbehandling av skyteepisoden på Grønland i Oslo

Riksadvokaten tar ikke fornærmedes klage til følge. Saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Skyteepisoden på Grønland i Oslo

I fjor høst fant en tjenestemann det nødvendig å løsne et skudd mot en somalisk kvinne på Grønland i Oslo.

Blir ikke politi for heltestatus

Ny forskning avviser at politistudenter ønsker å bli politi fordi de søker action, adrenalinkick og heltestatus.

Hvilken informasjon om de ansatte kan arbeidsgiveren lagre?

I personalmappen lagres det informasjon om den ansatte som omfatter fødselsnummer, adresse, nærmeste pårørende mv. Dette er legitimt og nødvendig i alle ansettelsesforhold.

Migrasjon, menneskehandel og menneskesmugling

Begrepene kan være forvirrende.

Bruk av mageleie og halsgrep i forbindelse med pågripelser

Både mageleie og halsgrep brukes i ulik grad av politiet for å få kontroll på personer. Følgende må du være klar over.

Når skal politiet ta innover seg at det eksisterer et kulturproblem i etaten?

Overskriftene om kvinner, politi, Politidirektoratet, ansettelser og kultur har vært mange de siste dagene.

Fornying og forbedring av politiets ledelsespraksis

De største ledelsesutfordringene politiet nå står overfor er å sette opp tempoet ganske betydelig for strategisk og operativ fornyelse.

TEST: Varmesåler

Har du fått kalde føtter? Batteridrevne såler kan fikse problemet.

TEST: Disse hanskene holder (nesten) det de lover

Vi har testet jakthanske.

Stopp og sjekk av person på gaten

En ung tjenestemann i Oslo har sendt meg et spørsmål om hvor grensen går for når politiet, i forbindelse med en samtale med en tilfeldig person på gaten, kan foreta politimessige inngrep overfor vedkommende hvis situasjonen tilsier det.

Blir politiet etterdiltere i eget felt?

Om kompetanse, makt og tilgang i det polisiære feltet.

Høyesterett: Polititjenestemann domfelt for utilbørlig opptreden

Dømt for utsagn mot arrestant.

TEST: For en neve kaffe

Nytrukket kaffe på null komma niks.

Samvirke mellom nødetater: «Mange hadde problemer med å forklare hva samvirke er»

Nødetatene har flere ganger fått kritikk for at samvirke mellom dem ikke er godt nok under oppdragsløsningen. Men hva innebærer egentlig det?

TEST: Ikke i pose, men i sekk

Redaktøren i Politiforum har fått flere åpenbaringer etter å ha testet ryggsekk.

Politimann frifunnet etter reflekshandling

I to rettsinstanser har jeg bistått en polititjenestemann som ble frifunnet for å ha slått en kvinnelig arrestant.

Mellomledere i politiet og deres lojalitet

I politiforskning er mellomlederen omtalt som endringsnøkkelen i organisasjonen. Men hvordan lojalitetsforventinger knytter seg til oppgaveløsning er ikke undersøkt.

Henleggelse av saker mot politimenn

Det iverksettes oftere etterforskning mot polititjenestemenn enn andre yrkesgrupper. Hva betyr det egentlig at Riksadvokaten henlegger etter bevisets stilling?

Fra legalist til Dirty Harry – politistudenter og nyansattes syn på politirollen

Politirekruttenes syn på politirollen endres lite i løpet av den tiden de er under utdanning. Imidlertid ser det ut til at de blir mindre legalistiske og mer positive til Dirty Harry-inspirerte arbeidsmetoder når de kommer ut i jobb.

TEST: Klamme sommerføtter?

Denne sokken kan være en Super løsning.

Fryktkulturen i politiet

De som belønnes i politiet, er de som sitter stille i båten.

Nye perspektiver i voldtektsdebatten

Twitter-tagene #1av100 og #jegharopplevd viser ikke rettstatlig fallitt. De viser et samfunn med et konfliktfylt seksuelt samhandlingsfelt og overforbruk av rettsbegreper, skriver Marianne Sætre.

Solbriller med «wow»-faktor

Når noen gisper «wow» etter deg når du er nærmere 50 enn 40, går mistanken raskt til uniformen. Men denne gangen testet vi solbriller.

«Har jeg fått ordensstraff?»

Med jevne mellomrom mottar jeg dette spørsmålet fra medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF).

Hva hvis du blir skadet?

Politistudenters rettigheter og plikter – del 3.

Med rett til å bite?

Hvordan hundeføreren opererer i balansegangen mellom effektivitet og legalitet i sin hverdag synes i betydelig grad å være overlatt til eget personlig skjønn.

Aldri mer handleposer i støvlene

Har du som politimann hoppet i det med begge beina, kan du få kalde føtter enten du vil eller ei. Heldigvis kan tørrsokker holde deg tørr på beina.

Klare for virkeligheten?

Det er delte meninger om utdanningen blant studentene ved Politihøgskolen (PHS).

Politistudenters rettigheter og plikter

Politiutdannelsen er 3- årig. I denne perioden har studentene forskjellige oppgaver. Dette er fra vanlig skolearbeid til så realistiske øvelser som mulig.

Fortrinnsrett og ventelønn

Å miste jobben anses av de fleste som dramatisk, polititjenestemenn inkludert. Man mister sitt levebrød og mange vil ha problemer med å betjene gjeld og løpende utgifter.

Hvor ble det av satsingsområdet kultur?

Er det mulig og nødvendig med en enhetlig kultur i politiet, og kan man endre kultur?

Bekymring er bra for barn og ungdom

De aller fleste av oss ønsker færrest mulig bekymringer i våre liv. Men det er en bekymring vi må ta vare på: Det inderlige ønsket om at våre barn og ungdommer ikke havner på skråplanet.

I pose og sekk

Skal du i felten, hører en god ryggsekk med. Vi tester Milrab 45L patruljesekk.

Iphonecover til feltbruk

En naken Iphone er sårbare saker. Ulike cover av tvilsom kvalitet er i markedet. Denne holder vann, og mere til.

Smil, du er på TV!

Den kan gjøre opptak under et vanlig skift på åtte timer eller være standby i 72 timer. Det er enkelt å finne gode argumenter for bruk av video og lyd ute på patrulje.

Et «must» i politibeltet

Politifolk får ikke «multi tools» som en del av utstyrspakka. Det er ganske utrolig – uten slikt verktøy er politifolk relativt handikappet. Vi har klippet skilt med to varianter.

Endringskraft i fellesskap - fra «en til en»-ledelse til ledelse av grupper

Politiet er i endring. Ny organisering er foreslått. Hva kan ledere gjøre for å forløse medarbeidernes ideer, integrere disse, og samle mennesker om veien videre?

Risikosport å bringe diskrimineringssaker inn for rettssystemet

29. april fant Høyesterett at det ikke forelå kjønnsdiskriminering da Louise Dedichen ble ansatt som leder for Forsvarets skolesenter i 2008. En annen, mannlig søker mente han var bedre kvalifisert.

Når det uvirkelige blir virkelig

En studie av politiets innsatspersonell i Hordaland og Sør-Trøndelag.

Vikar i fire år - krav på fast ansettelse

Etter arbeidsmiljøloven har du krav på fast ansettelse dersom du har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år. Men har du som tilsatt i politietaten også denne retten i medhold av tjenestemannsloven? Ja, sier Høyesterett i en fersk dom fra 29. januar 2014.

Nye diskrimineringsregler

Rett til innsyn i kollegaens lønn og utvidet rett til erstatning. Diskriminering forekommer i alle bransjer, også i politiet.

Fant 135 artikler. Viser 1–50.

Til toppen