Arkiv

Fant 20 artikler om emnet Narkotika [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Som politimester må jeg advare

Forslaget om avkriminalisering av narkotika bør kun omfatte de tyngste brukerne, og ikke ungdom under 18 år.

MENINGER: Legalisering er ikke veien å gå

Når vi tar advarslene fra politiet i Colorado med i betraktning, og studerer den urovekkende utviklingen i delstatens kriminalstatistikk, er det vanskelig å se gode grunner for å legalisere cannabis også i Norge.

MENINGER: Bekymring for ufarliggjøring av ungdoms rusbruk

Det er lite sannsynlig at legalisering vil beskytte unge mennesker mot cannabismarkedet. Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge forhindrer vi ikke et illegalt marked.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

MENINGER: Organisert kriminalitet utgjør en trussel mot den globale sikkerheten

Uten et troverdig politi og rettsvesen, vil ikke samfunnet oppnå tilstrekkelig tillit hos befolkningen. Denne tilliten har kriminelle alt å vinne på å ødelegge.

MENINGER: - Normaliseringen av narkotika er bekymringsfull

- Hvis man bare skal begrense skadene som er skjedd i etterkant av rusmisbruk, blir både menneskelige lidelser og samfunnets kostander unødvendig store.

MENINGER: Hva vet egentlig NNPF om rusreform­bevegelsen?

– Vi er ikke for «full legalisering» av «alle narkotika» «for alle», slik NNPF hevder, skriver Ina Roll Spinnangr i Foreningen tryggere ruspolitikk.

MENINGER: Narkotikakrigen er tapt, la oss vinne freden

Hvis man fortsatt skal ha en straffetrussel etter avkriminalisering, hva er da igjen av avkriminaliseringen, spør Bård Dyrdal.

MENINGER: Hva mener egentlig Norsk narkotika­politiforening om rusreformen?

Det er forskjell på rusreform som vi støtter og legalisering av all narkotika som Leap framsnakker, skriver NNPF.

MENINGER: Politiets narkotikaproblem

Bør politiet som etat ha en egen narkotikapolitikk?

MENINGER: Politimeistaren i Oslo har uttalt seg om kva han finn moralsk for­kast­e­leg. På stats­kanalen. Utan mot­deb­attantar. Det er gjerne lettast slik.

MENINGER: Det handler om å få en ærlig diskusjon og å få lov til å mene at noe faktisk fungerer

En politibetjent svarer Ivar Solum om debatten om politiets narkotikaarbeid.

MENINGER: Arne Johannessen svartmaler rusreformen, og det burde han ikke gjøre

Begrepsforvirring og skremmebilder om avkriminalisering burde opphøre.

MENINGER: Ny ruspolitikk må disk­uteres uten å mistenkelig­gjøre hver­andres motiver

Norsk ruspolitikk er i endring, skriver Ivar Solum.

MENINGER: Er avkriminalisering av narkotika eit godt føre­byggande tiltak?

MENINGER: Et signal om at det aldri er trygt å be om hjelp dersom man bruker ulovlige rusmidler

Å bøtelegge overgrepsutsatte ungdommer for hasjrøyking sender et sterkt og uheldig signal, og kan i verste fall føre til at færre unge anmelder overgrep.

MENINGER: «På veg heim byrjar eg for første gang å tvile på det eg akkurat har vore med på»

En tidlegare politimann fortel om korleis han har endra syn i narkotikadebatten.

MENINGER: Narkotikadebatten Ytringsfrihet under press

Politietaten og dens ledelse har en jobb å gjøre for å berede grunnen for et bedre internt ytringsklima. Den manglende kulturen for uenighet er et problem.

MENINGER: Jeg har fått nok! En kollega har nok en gang dratt andre kolleger ned i søla

Marit Holt ved seksjon for kriminalitetsforebygging i Oslo reagerer også på debattinnlegget til politioverbetjent Bård Dyrdal.

MENINGER: – Siden jeg som politi har påtatt meg å ivareta norske borgeres trygghet, kan jeg ikke si meg enig i at narkotiske stoffer bør tillates

Bård Dyrdal bidrar ikke til en verdig debatt, mener Eva Ragde.

Fant 20 artikler. Viser 1–21.

Artikkeltyper

Til toppen