Arkiv

Fant 19 artikler om emnet Fagartikler [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Strategisk toppledelse i politiet?

Lite handlingsrom og manglende strategisk ledelse utfordrer beslutningsprosesser i politidistriktets toppledelse, skriver Johannes Sjo Steinsvåg, politioverbetjent ved PHS og Lena R. Tomren, politibetjent ved Oslo politidistrikt.

MENINGER: Det operative politiets portvoktere

Operasjonssentralens beslutninger om hvordan de håndterer innkommende meldinger, bygger på komplekse prosesser.

MENINGER: Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier?

Dilemmaet: Hvor mye skal mistenkte få vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?

MENINGER: Tankesett og beslutninger i skarpe, operative situasjoner

Kan bestemte måter å tenke på påvirke kvaliteten på beslutningene man tar i skarpe, operative situasjoner? Det skal et nytt forskningsprosjekt undersøke.

MENINGER: Samlokaliserte 110-, 112-, og 113-sentralene: - Vi løser felles oppdrag bedre

Vår erfaring er at samlokalisering av alle de tre nødetatene bidrar til forbedret samvirke mellom etatene. Nærhet til hverandre løfter kvaliteten.

MENINGER: Kan mobbing være drap?

Mobbing er aggressiv atferd rettet mot en person – et overgrep med intensjon om å skade. I ytterste konsekvens kan det koste offeret livet. Kan mobbing være drap?

MENINGER: Politiet gir stadig oftere begrenset politimyndighet til ansatte uten politiutdanning

2500 personer er tildelt begrenset politimyndighet. Det gir rettigheter, men også plikter som handlingsplikt og varslingsplikt. I dag er grensene uklare for hvor og når politimyndigheten gjelder, skriver Per Håkon Sand.

MENINGER: Politiet bør automatisere datafangsten

I dag møter et analogt og lokalt forankret politi virkningene av den globale informasjonsalderen. Dette utfordrer allerede nå en etat med en noe utdatert tilnærming til informasjonsbehandling.

MENINGER: Ny DNA-teknologi: Alle kan identifiseres

Nå er det mulig å identifisere hvem et biologisk spor stammer fra, selv om personen ikke allerede finnes i politiets DNA-register.

MENINGER: Å tenke sakte på det digitale hurtigtoget

Kompetanse utover politifaget er nødvendig for å utnytte teknologien på en klok måte, og for å forstå konsekvenser av borgernes teknologibruk som ender som politisaker.

MENINGER: Hvordan politiledere lærer å lede

Ledelse er praksis og ledelse læres gjennom å praktisere som leder – men hva betyr det?

MENINGER: Svenske tilstander i Oslo - kun fryktretorikk

Gjengkriminalitet og skyting i Oslo har preget politikk, media, samfunn og folk det siste drøye halvåret. Noen beskriver utviklingen som svenske tilstander og skylder på innvandring. Er denne sammenligningen holdbar?

MENINGER: Statens pensjonskasse redegjør: Dette er reglene for yrkesskader

Når du er ansatt i Politi- og lensmannsetaten er du dekket av yrkesskadeforsikring, uavhengig av hvilken stillingsstørrelse du har. Yrkesskadedekningen har du i NAV og SPK.

MENINGER: Profesjonelt politiarbeid ved bruk av «Stopp og sjekk»: Hva er det og hva krever det?

Politiets egne undersøkelser viser at noen deler av befolkningen stoppes og sjekkes mer enn andre og at deler av befolkningen har mindre tillit til politiet enn andre innbyggere.

MENINGER: Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner?

I motsetning til mange andre yrker, jobber kvinner i politiet i liten grad deltid. Vår forskning tyder på at kvinnene som søker seg til politiyrket allerede i utgangspunktet er mindre innstilt på å jobbe deltid, og sterkere dedikerte til yrket enn sykepleierne.

MENINGER: Ikke fall for fristelsen til å snoke i registrene!

Skriver advokaten.

MENINGER: Politiarbeid på stedet mangler opplæring om æresbasert vold

Betydningen av kulturforståelse i etterforskningens initialfase.

MENINGER: De fleste som deler overgrepsbilder har lite datakunnskap - her skal våre nyutdannede gjøre en forskjell

Behovet er stort for å øke kompetansen på digitalt politiarbeid, skriver Robert Furuhaug fra PHS.

MENINGER: Varslingssaker er vanskelige å håndtere riktig: Lider politiet av læringsangst?

I etterkant av Monika-saken har det kommet kraftig kritikk mot politiledelsens håndtering av varselet.

Fant 19 artikler. Viser 1–20.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen