Arkiv

Fant 12 artikler om emnet ledelse [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Lederskap i krisetider

I disse pandemitider utsettes samfunnet for krise med konsekvenser for nasjonen, næringsliv, familier og enkeltmennesker. Klokt og effektivt lederskap er en avgjørende faktor for å håndtere de beredskapsmessige trusler vi står overfor.

MENINGER: Når lojalitet trumfer lederskap

De har blitt pakket inn i et kobbel av kommunikasjonsrådgivere, jurister og kontrollere, slik at det i realiteten er umulig å feile.

MENINGER: Dere er våre viktigste verdier

Til mine medarbeidere: Beklager at vi har sviktet dere. Flere av dere har fortalt meg at din arbeidsgiver i mange saker er en motstander istedenfor å spille på lag.

MENINGER: Ledere sosialiseres inn i politi-ledelseskulturen

Ledere imiterer andre ledere som de ser opp til og identifiserer seg med.

MENINGER: Noe galt med lederkulturen? Det finner vi ingen bevis for

Men det har ikke vært fokus på ledelse som fag, og det er noe annet, skriver professorene Filstad og Karp.

MENINGER: Hvordan politiledere lærer å lede

Ledelse er praksis og ledelse læres gjennom å praktisere som leder – men hva betyr det?

MENINGER: Nei, Politiforum. Politimester Fossen har oppfattet sitt oppdrag presist

Vi har alle fått vår «marsjordre» enten som politimester, rådmenn eller direktør for et helseforetak. Den marsjordren kommer til syvende og sist fra regjeringen, og den er ikke til å ta feil av.

MENINGER: – Dersom ledere skulle ha redaktør Mortvedts tilnærming til økonomistyring, ville bruken av statlige midler komme ut av kontroll

Jo, redaktør Mortvedt! Politimesterens jobb ER å forholde seg til gitte økonomiske rammer, skriver tidligere politimester.

MENINGER: – Enkelte ledere finner ikke tid og rom for involvering av tillits­valgte og medarbeidere

Er det slik at enkelte ledere er redd for involvering av tillitsvalgte eller kan det være at man innimellom har litt for dårlig tid til gode prosesser og at man derfor tar noen «snarveier»?

MENINGER: Førstelinjelederne er de viktigste ledestjernene i reformen

Lederens rolle er uvurderlig i endringsprosesser. Denne kronikken setter derfor fokuset på lederrollen i endring og reform. Førstelinjeledere er kanskje de aller viktigste. Vi som ledere må derfor være bevisste viktigheten av vår egen rolle. Vi må også settes i stand til å håndtere nye roller i ny organisasjon. Våre medarbeidere ønsker og fortjener ledere som viser vei, og støtter de på veien!

MENINGER: Lederens 10 bud for konflikthåndtering

Respekter uenighet, ikke utsett konflikter og si alltid sannheten.

MENINGER: Hvem er best egnet til å lede politiet?

Den perfekte politileder finnes neppe, men en god leder må i det minste forstå etaten i stort og smått.

Fant 12 artikler. Viser 1–13.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen