Arkiv

Fant 146 artikler om emnet Kronikk [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Kriminelle stjeler milliarder: Politiet har ikke kapasitet

Hvorfor drive med væpnet ran eller narkotikasmugling når du som kriminell kan tjene langt mer på en mye tryggere måte? Økonomisk kriminalitet blir sjelden avdekket og anmeldt.

MENINGER: Ansiktsgjenkjenning: Ny teknologi kaster om på tradisjonelle forestillinger

Hvilken posisjon bør politiet ta i debatten om ny teknologi for ansiktsgjenkjenning?

MENINGER: Erfaringer fra et hospiteringsopphold hos FN: Kriminalitet bør bekjempes der den har rot

Ved at FN og dets medlemsland griper inn i konfliktfylte land, kan de forhindre videre eskalering. Norske politibetjenter fungerer på denne måten i fredsbevarende oppdrag, ved å bistå i oppbygging eller styrking av rettsapparat og politi.

MENINGER: Dimensjonering av Norges kriseberedskap

Vi må snakke om vår beredskap, skriver sikkerhetsrådgiver Simen Bakke.

MENINGER: Politikultur og kjønn anno 2020

Det ser ut til å være lokale variasjoner i hva som preger kulturen i de ulike UEH-lagene rundt om i landet.

MENINGER: Krisefullmaktslovgivingen og hybride trusler

Det er behov for en betydelig tverrfaglig kompetanse for de etatene som både skal fange opp og bekjempe nye trusler. Dette gjelder ikke minst for kunne håndheve utvidede krisefullmakter påvegne av regjeringen, skriver professor Odd Jarl Borch.

MENINGER: Barske menn og tafatte ledere – Om uheldige kulturer i Vest politidistrikt

Hvorfor er det så få kvinner i Utrykningsenheten (UEH) i Vest politidistrikt? Det handler om kultur – mannskultur, ledelseskultur, varslerkultur, «metoo» og «cop couples».

MENINGER: Beredskap koster - har vi råd til det?

Norge vil på ett eller annet tidspunkt igjen bli rammet av en terrorhendelse. Vi må sørge for at politimannskaper over hele landet er rustet til å håndtere en slik situasjon, skriver PF-leder Sigve Bolstad. 

MENINGER: Risikosamfunnets forebyggende politi

En trend i tiden er at samfunnet ønsker å forebygge uønskede hendelser og kriminalitet, fremfor å reparere skadene i etterkant. Denne trenden har også truffet politiet.

MENINGER: Verdens beste politiutdanning - også i Stavern

Et stort antall ansatte ved Politihøgskolen mener regjeringens beslutning om å beholde utdanningstilbudet i Stavern, var riktig og viktig.

MENINGER: En politiutdanning og et demokrati står på spill

Regjeringens forslag om å redusere antallet studenter ved Politihøgskolen i Oslo er tynt begrunnet og bygger på bristende juridiske forutsetninger.

MENINGER: Bakholdsangrep på politiet

Den norske politiutdanningen står i en særstilling, den høster internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Nå trues denne utdanningen av ubotelig skade.

MENINGER: Flere bør diskutere kunstig intelligens i politiet

Politiet tar i bruk kunstig intelligens for å løse deler av oppgavene sine, men de færreste av oss snakker maskinspråket flytende. Langt flere enn teknologene bør være med og diskutere hvordan teknologien tas i bruk.

MENINGER: Sentrale PHS-forskere: Regjeringens mål om politidekning er utdatert

Regjeringens forslag til redusert politistudenttall og satsingen på snart 30 år gamle mål for politidekningen, er en beslutning som ser ut til å mangle grunnlag. I dag er 2 per 1000 ikke lenger nok.

MENINGER: Når lojalitet trumfer lederskap

De har blitt pakket inn i et kobbel av kommunikasjonsrådgivere, jurister og kontrollere, slik at det i realiteten er umulig å feile.

MENINGER: Politidistriktene har ikke blitt storkonsern hvor ledergruppa kan ignorere verdien av samarbeid

Politimestrene har håndtert arbeidet med politireformen svært ulikt. Verdien av kompromisser er kanskje ikke forstått av alle.

MENINGER: Effektivt politiarbeid dreier seg ikke alltid om budsjett- og stillingsvekst

For å lykkes må nærpolitireformens premisser, retningsvalg, mål og hensikt tydeliggjøres enda bedre for etatens ansatte, og for alle borgerne.

MENINGER: Taus kunnskap kan redde liv i norske fjell

På samisk har alle steder et meningsfullt navn. Et navn som forteller om stedet. Et navn som kan redde liv.

MENINGER: Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

Mange reformer havner i en hengemyr. Det er to løsninger: Man kan endre kurs, eller ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.

MENINGER: Politiets INTOPS-særavtale er for lengst utgått på dato

- Norsk politi i internasjonale operasjoner har ikke en like god dekning for skader som kan bli påført i tjenesten, som det forsvarspersonell har, skriver Linda Verdal, i PF.

MENINGER: Noe galt med lederkulturen? Det finner vi ingen bevis for

Men det har ikke vært fokus på ledelse som fag, og det er noe annet, skriver professorene Filstad og Karp.

MENINGER: Behov for god sivil beredskap mot hybride trusler

Jeg ønsker at vi bygger opp en enda mer motstandsdyktig totalberedskap, som kan stå i mot uklare og udefinerte hendelser i fredstid, skriver politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

MENINGER: PHS fremstår lite løsningsorientert

- Må de fysiske opptakskravene være så absolutte at de ekskluderer alle i rullestol fra bachelorutdanningen? spør jusstudent Espen Danielsen, i sitt svar til seksjonslederen for Opptak og rekruittering ved PHS.

MENINGER: Opptakskravene i tråd med loven

- De fysiske opptakskravene er nødvendige for at studenter skal kunne gjennomføre utdanningen, skriver Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder ved PHS.

MENINGER: Kjenner vi egentlig hverandre?

Kunne vi oppdaget dette? Burde han vært fratatt adgangen til våpenrommet i sin livskrise? Kollegene til polititjenestemannen som drepte ekskjæresten og seg selv hadde mange spørsmål i ettertid.

MENINGER: Et skifte mot en kunnskapsbasert og humanistisk ruspolitikk

Tiden er inne for å skape en tryggere og mer human ruspolitikk, som er kunnskapsbasert og forankret i humanistiske verdier.

MENINGER: Opptakskrav i strid med loven?

Denne kronikken handler om Politihøgskolens fysiske opptakskrav, og mer spesifikt på hvilke problemer dette leder til for funksjonshemmede – herunder rullestolbrukere.

MENINGER: Vern generalistutdanningen på PHS

- En politibetjent som har utdannet seg til spesialist gjennom en treårig utdanning, vil ha et altfor snevert bilde av hvilke oppgaver politiyrket krever, skriver Lisa Figenschou.

MENINGER: Tiden er overmoden for egen kommunikasjonskanal mellom politiet og pressen

Politiet svikter ofte som verst når det gjelder som mest. Det svarer norske journalister i en ny, landsomfattende undersøkelse.

MENINGER: Den utskjelte politireforma er betre enn sitt rykte

Ny struktur er på plass men den viktigaste jobben handlar om kvalitetsforbetring og nye arbeidsformer. For å lukkast med den store jobben må det til ein kulturendring  og politikarane må sikra rammevilkår og prioriteringar som støttar oppunder reformarbeidet.

MENINGER: Taushet gjør at vold og overgrep kan fortsette. Slik snakker du med barna om det vanskelige.

Dette er skrevet til deg, til alle voksne, til deg som er forelder, bonusforelder, slektning, nabo, venn eller jobber med barn. Det er noen ord fra meg i håp om at du skal bli mer trygg på å snakke med barn.

MENINGER: Narkotikakrigen er tapt, la oss vinne freden

Hvis man fortsatt skal ha en straffetrussel etter avkriminalisering, hva er da igjen av avkriminaliseringen, spør Bård Dyrdal.

MENINGER: Hva mener egentlig Norsk narkotika­politiforening om rusreformen?

Det er forskjell på rusreform som vi støtter og legalisering av all narkotika som Leap framsnakker, skriver NNPF.

MENINGER: Regjeringen ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Det er både riktig og viktig.

MENINGER: Den etablerte sannhet om politireformen?

– Det synes som vi satt oss fast i en etablert sannhet om at alt er galt, og at de som ønsker å jobbe med de nye mulighetene ikke har noen stemme eller ikke tør å bruke den.

MENINGER: Politiets narkotikaproblem

Bør politiet som etat ha en egen narkotikapolitikk?

MENINGER: Reduksjonen i studentopptaket til Politihøgskulen kjem på heilt feil tidspunkt

Skrive Arne Johannessen.

MENINGER: Lønn Lønnsoppgjøret gjorde oss til lønnstapere igjen – men det finnes en mulighet

Hvis man går i dybden på lønnsoppgjøret, viser at politifolk har reallønnsnedgang og blir plassert i kategorien lavtlønnsyrker. Det er stikk i strid med PFs uttalte mål i 2018, skriver politibetjent, som har regnet på politifolks lønn.

MENINGER: Formidling etter skreddersøm, la oss gå i dialog!

Du som står i førstelinjen, eller er politileder, synes du at du har god kunnskap om forskningen ved Politihøgskolen? Visste du at forskningen ved Politihøgskolen blomstrer?

MENINGER: Jeg valgte politiet, ville jeg gjort det igjen?

En beretning om et liv i politiet.

MENINGER: Førstelinjelederne er de viktigste ledestjernene i reformen

Lederens rolle er uvurderlig i endringsprosesser. Denne kronikken setter derfor fokuset på lederrollen i endring og reform. Førstelinjeledere er kanskje de aller viktigste. Vi som ledere må derfor være bevisste viktigheten av vår egen rolle. Vi må også settes i stand til å håndtere nye roller i ny organisasjon. Våre medarbeidere ønsker og fortjener ledere som viser vei, og støtter de på veien!

MENINGER: Politiets ansvar for kvinnene

– Kvinnedagen er kraftfull og viktig, ikke minst for de øvrige 364 dagene i året. Også politiet har et ansvar for at utviklingen går i riktig retning.

MENINGER: Viktigheten av kritiske røster i Nærpolitireformen

Det foregår i dag tidkrevende, kostbare og omfattende organisatoriske endringer i politiet, men hva er det egentlig vi ønsker å oppnå? Er nærpolitireformen en reform kun for reformens skyld?

MENINGER: Men hva med forebygging?

– Kanskje lensmannsbetjenten som spiller fotball på løkka er viktigere nå enn noen gang?

MENINGER: En politiutdanning som virker, trenger ikke reparasjon

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen: – If it's not broken, don't fix it.

MENINGER: – Alle kluter må til for å stanse at utenlandske kriminelle nettverk overtar en stadig større del av det offentlige og private markedet

Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler.

MENINGER: Vold og overgrepshistorier gjør noe med oss

«Hvor mange bilder av barn utsatt for seksuelle overgrep bør en ansatt se på i løpet av en måned?»

MENINGER: «På veg heim byrjar eg for første gang å tvile på det eg akkurat har vore med på»

En tidlegare politimann fortel om korleis han har endra syn i narkotikadebatten.

MENINGER: Slik kan nærpolitiet bli nært

Reformen må synliggjøre hvordan den kan kompensere for den nærheten som lensmannskontorene representerte, skriver kronikkforfatteren.

MENINGER: Han anmeldte PU for korrupsjon. Saken ble gransket og henlagt. Men tok Einar Sagli virkelig feil?

Det er mange ubesvarte spørsmål etter at hovedverneombudet varslet Spesialenheten for politisaker ulovlige innkjøp og overtidsjuks, skriver kronikkforfatteren.

Fant 146 artikler. Viser 1–50.

Til toppen