Arkiv

Fant 46 artikler om emnet Nærpolitireformen [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Etter i lang tid å ha forespeilet befolkningen mer synlig politi, nevnes nå ikke slike utsikter

«Når politiet nå i stor grad har blitt borte for publikum, undres jeg om det er noen i dagens politiledelse som ofrer tanker på nivået av yrkesstolthet og arbeidsglede i vårt omreformerte politi?», skriver Einar Johan Nilsen, tidligere lensmann i Hemnes. 

MENINGER: Trygghet satt på prøve?

I helgen som var, ble flere mennesker utsatt for grov og uprovosert vold. Slikt berører meg dypt inn i mitt politihjerte.

MENINGER: Mange har ikke skjønt hvor heldige vi har vært med det norske politiet

Uten en eller annen type håndhevelse, fungerer rett og slett ikke sosiale normer. Hvis man vet at ulovlige handlinger ikke får noen konsekvenser, vil mange flere bryte loven.

MENINGER: Det er på tide å la politiet selv få jobbe med sin egen reform

Selv gamle og gode grunnprinsipp for godt politiarbeid må kunne revurderes, og tilpasses dagens kriminalitetsbilde.

MENINGER: Politireformen må få høyeste prioritet

Selv om det reises kritikk av deler av reformarbeidet, er det vanskelig å se at løsningen er å gå tilbake, skriver Morten Hojem Ervik, PU-sjef i permisjon.

MENINGER: Sentralisering kan gi bedre tjenester

Går det an? Både å sentralisere politiets funksjoner og oppgaver, og samtidig påberope seg en bedre tjenesteyting fra politiet – der folk bor og virker? Ja, det er mulig.

MENINGER: Har øverste politiledelse bidratt til ressursknappheten?

- For å få den pågående reformen vedtatt og iverksatt, ble den fra politifaglig hold også presentert som et viktig ressursøkonomiserende tiltak.

MENINGER: Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

Mange reformer havner i en hengemyr. Det er to løsninger: Man kan endre kurs, eller ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.

MENINGER: - Politireformen ødelegger politiet

Stedbundet lokalpoliti i Sigdal var trygghet. Hva slags tillit får man til et politi som kommer rullende fra Drammen med sota ruter kun når det skjer noe?, skriver Magnus Weggesrud, leder i Buskerud Senterungdom.

MENINGER: - Politireformen er helt nødvendig

Debatten om politireformen preges av bastante og unyanserte oppfatninger, skriver Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet.

MENINGER: Verdien av tålmodighet

Det er jo gledelig og tillitsvekkende at POD og justis har funnet løsningen på etatens utfordringer. Politiansatte har ikke tillit til reformen? «Politiet må ha tålmodighet».

MENINGER: «Slik blir noen utrygge. Slik blir noen kriminelle. Slik endres Norge»

Hvem burde omstille seg?

MENINGER: Nærpolitireformen tvinger fram endringer i politiets idealer

Som politiforskere ser vi et forandret politi. Det som tidligere var politioppgaver utføres nå av andre etater, sikkerhetsselskaper eller gjøres ikke i det hele tatt. Rent faktisk har politiet har blitt alt annet enn nært

MENINGER: Den utskjelte politireforma er betre enn sitt rykte

Ny struktur er på plass men den viktigaste jobben handlar om kvalitetsforbetring og nye arbeidsformer. For å lukkast med den store jobben må det til ein kulturendring  og politikarane må sikra rammevilkår og prioriteringar som støttar oppunder reformarbeidet.

MENINGER: – Politikerne ikke ser ut til å ville ta regningen for bedre kvalitet i politiet

Skriver politileder i Trøndelag.

MENINGER: Politireformen har sin pris

Politiet får altså færre saker å jobbe med, samtidig som etaten fylles opp med tusenvis av nye ansatte. Dette, skulle man tro, burde gi politiet mulighet til å oppklare flere saker. Men nei.

MENINGER: En patrulje tar muligens kontakt...

Som barn blir vi oppdratt til å tro at politiet er de som ordner opp når det skjer ulovligheter.

MENINGER: Den etablerte sannhet om politireformen?

– Det synes som vi satt oss fast i en etablert sannhet om at alt er galt, og at de som ønsker å jobbe med de nye mulighetene ikke har noen stemme eller ikke tør å bruke den.

MENINGER: Om å lære av andres erfaringer

Norsk politi er på vei til å gå i de samme fellene som politiet i andre land har gjort under omorganisering.

MENINGER: Et synkende skip

På vei inn mot sommeren 2018 gruer ansatte seg til å skulle gjennomføre arbeidshverdagen sin, skriver tillitsvalgt.

MENINGER: Meldinger kommer ikke lenger inn til politiet, og vi sliter med restanser overalt. «Det er krise i hele distriktet» er en passende beskrivelse.

Tillitsvalgt med varsko om situasjonen i Sør-Øst politidistrikt.

MENINGER: – Enkelte ledere finner ikke tid og rom for involvering av tillits­valgte og medarbeidere

Er det slik at enkelte ledere er redd for involvering av tillitsvalgte eller kan det være at man innimellom har litt for dårlig tid til gode prosesser og at man derfor tar noen «snarveier»?

MENINGER: Førstelinjelederne er de viktigste ledestjernene i reformen

Lederens rolle er uvurderlig i endringsprosesser. Denne kronikken setter derfor fokuset på lederrollen i endring og reform. Førstelinjeledere er kanskje de aller viktigste. Vi som ledere må derfor være bevisste viktigheten av vår egen rolle. Vi må også settes i stand til å håndtere nye roller i ny organisasjon. Våre medarbeidere ønsker og fortjener ledere som viser vei, og støtter de på veien!

MENINGER: Vi ønsker en trygg hovedstad, men løsningen er ikke detaljstyring av politiet

Skriver Guro Angell Gimse fra Høyre.

MENINGER: «Vi kan ikke leve med for stor forskjell på by og land i Norges største politi­distrikt»

MENINGER: Mot uheldig detaljstyring av politiet

Jeg ber om at politikerne på torsdag avventer å pålegge regjeringen å detaljstyre politiet, skriver politimester i Øst, Steven Hasseldal.

MENINGER: Reform uten mål og mening?

– For flere av oss «på gulvet» kan reformen fortone seg som en ren formalitets- eller strukturendring i form av et «klatrestativ» for ledere og andre opportunister, skriver politibetjenten.

MENINGER: En innstendig bønn til de folkevalgte: Ha litt tro på oss. Vi får det til!

Skriver politimesteren i Finnmark.

MENINGER: «Nærpolitireformen» er århundrets bløff fra regjeringen

Keiserens nye klær.

MENINGER: Viktigheten av kritiske røster i Nærpolitireformen

Det foregår i dag tidkrevende, kostbare og omfattende organisatoriske endringer i politiet, men hva er det egentlig vi ønsker å oppnå? Er nærpolitireformen en reform kun for reformens skyld?

MENINGER: Politiarbeid på stedet mangler opplæring om æresbasert vold

Betydningen av kulturforståelse i etterforskningens initialfase.

MENINGER: Når vi er for få

Du har sikkert opplevd det - når du er i politibilen, ber om bistand eller sitter på operasjonssentralen, skriver hovedverneombud, Per Fronth.

MENINGER: Vi er ikke imot endring, men gi oss det vi trenger for å yte den servicen vi ønsker for publikum

Dagens tilstand er ikke forenelig med nærpolitireformen, hvor vi skulle komme tettere på, mener lokallagsleder Stine Benjaminsen Nygård.

MENINGER: Slik kan nærpolitiet bli nært

Reformen må synliggjøre hvordan den kan kompensere for den nærheten som lensmannskontorene representerte, skriver kronikkforfatteren.

MENINGER: For meg ser det mer ut som innføring av fjernpolitiet

Reform til det verre, skriver Ivar Solum, som er pensjonert politioverbetjent.

MENINGER: Korttenkte politikere koster skattebetalerne millioner og etterlater ansatte i uvisshet

Når de blander seg inn i politiets lønns- og regnskapssenter.

MENINGER: Politiet har 1.800 nye stillinger, men hvor er de blitt av?

Debatten mellom Ole Haraldseth ved Modum lensmannskontor og Høyre-politiker Anders Werp fortsetter.

MENINGER: Nærpolitireformen – et luftskip?

Befolkningen mister all tiltro til reformen og politiet i sin helhet, frykter Nils Blikra.

MENINGER: Pust med magen

Hører man på politikere i dyp valgkamprus, kan det virke som om landet er skrapet reint for politiutdannet personell, og alle er dyttet inn i politietaten, skriver hovedverneombud Per Fronth.

MENINGER: Kjære Ole Haraldseth

Høyre-politiker Anders Werp svarer på kritikken.

MENINGER: Kjære Anders Werp i Høyre

Sist gang jeg hørte deg ble jeg rett og slett sint, skriver Ole Haraldseth ved Modum lensmannskontor.

MENINGER: Det glipper for svensk og dansk politi. Skjer det samme i Norge?

MENINGER: Politireformen gir mer politikraft

Det er for tidlig å dømme politireformen ennå, mener Høyres stortingskandidater Anders B. Werp og Christopher A. Wand.

MENINGER: Jeg er så lei av reformprat

Les politibetjent Jarle Lindelands kommentar om nærpolitireformen.

MENINGER: En reform i motvind

Utbredt skepsis og lave forventninger til nærpolitireformen synes å være normen blant ledere og ansatte i politiet. – Utdatert, er justisministerens respons.

MENINGER: Nærpoliti? Ikke for alle

Antall tjenestesteder ligger nå på over 210. Jeg håper likevel at Politidirektoratet (POD) tar en grundig gjennomgang av tilrådningene.

Fant 46 artikler. Viser 1–47.

Artikkeltyper

Til toppen