Arkiv

Fant 35 artikler om emnet phs [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

- Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke, skriver Jørgen Johansen, næringsrådgiver i Larvik kommune.

MENINGER: I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

Mens de fleste stortingspolitikerne har villet høre på hva vi har å si, har regjeringen vendt det døve øret til.

MENINGER: Bakholdsangrep på politiet

Den norske politiutdanningen står i en særstilling, den høster internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Nå trues denne utdanningen av ubotelig skade.

MENINGER: Politihøgskolens styre har samme faglige ansvar og autonomi som andre høgskoler

Hverken universitets- og høgskoleloven eller styreforskriften gir hjemmel til å overprøve styrets vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres, skriver Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Kuttet i antall politistudenter Regjeringen vil ha færre politiutdannede, dårligere utdanning og mindre politiforskning

Det er den eneste politiutdanningen vi har. Den burde folk bry seg om.

MENINGER: Nå må politikerne betale regningen

Flere studenter blir mer opptatt av å gjøre seg selv gode, enn å samarbeide og dele av kunnskapen sin.

MENINGER: En ny politihøgskole både kan og bør flyttes ut av Oslo

Utenfor Oslo vil PHS være en stor og betydelig høgskole, og etableringen vil ha betydelige ringvirkninger, skriver Tage Pettersen (H), som foreslår at skolen flyttes til det nye fylket Viken.

MENINGER: Fornuftige tanker fra Ullensaker-ordføreren

Det er viktig og naturlig at Kongsvinger blir en sentral brikke i en eventuell ny politihøgskole, skriver Sjur Strand (Ap), ordfører i Kongsvinger kommune.

MENINGER: Vi vil bygge verdens beste politiutdanning i Ullensaker

Fleksibiliteten vi tilbyr, gir Politihøgskolen frihet til å bygge en moderne skole som ivaretar politiets framtidige behov, skriver ordfører i Ullensaker.

MENINGER: Politiet og Pride trenger hverandre

Dette innlegget handler om Pride. Det burde saklig sett være unødvendig.

MENINGER: Politiet gir stadig oftere begrenset politimyndighet til ansatte uten politiutdanning

2500 personer er tildelt begrenset politimyndighet. Det gir rettigheter, men også plikter som handlingsplikt og varslingsplikt. I dag er grensene uklare for hvor og når politimyndigheten gjelder, skriver Per Håkon Sand.

MENINGER: Hvorfor må Politihøgskolen ligge i Oslo?

Spør ordførerne i Moss og Rygge.

MENINGER: Kroken på døra for ny politihøgskole?

Utredningen om ny politihøgskole ble lagt i skuffen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Der kan den bli liggende lenge.

MENINGER: Ny politihøgskole kan og må bygges nå

Som tidligere ansatte med bakgrunn fra både akademikerne og operative fag på PHS, har vi den siste tiden fulgt debatten om ny politihøgskole fra sidelinjen, en debatt vi har fulgt fra innsiden over flere år.

MENINGER: Vi trenger en ny politihøgskole nå

La meg gi en konklusjon med en gang: Skolen på Majorstua er utdatert. Skolen er rett og slett ikke tilpasset en moderne politiutdanning.

MENINGER: Regjeringen ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Det er både riktig og viktig.

MENINGER: Man tråkker på yrkesstoltheten til politifolk. Politisjela kveles.

- Arbeidsgiver kommuniserer at politiutdanning og politierfaring ikke er verd noe ekstra, det er ikke spesielt. Yrkesstoltheten jeg har gått og kjent på er bare tull.

MENINGER: Formidling etter skreddersøm, la oss gå i dialog!

Du som står i førstelinjen, eller er politileder, synes du at du har god kunnskap om forskningen ved Politihøgskolen? Visste du at forskningen ved Politihøgskolen blomstrer?

MENINGER: Jo, det er åpenbart billigere med Politi­høgskole utenfor Oslo

Skriver Arne Jørgen Olafsen, visepolitimester i Øst politidistrikt.

MENINGER: Tall kan dessverre tolkes på ulike måter

Skriver studenttillitsvalgt.

MENINGER: Å advare mot politi­utdanning er et bomskudd

– Bidrar til å snakke ned politiyrket som yrkesvalg.

MENINGER: Regnestykket Politihøgskolen

Ikke automatikk i at å flytte PHS vil føre til store besparelser.

MENINGER: Ny politihøgskole utenfor Oslo vil gi et nødvendig kompetanseløft

Ny politihøgskole utenfor Oslo vil legge det beste grunnlaget for å sikre en slik utvikling av utdanningen.

MENINGER: Politihøgskolen, se mot nord!

Politihøgskolen i Bodø kan svare på det politikerne ønsker seg av Politihøgskolen i framtiden, skriver to ansatte ved PHS.

MENINGER: Ledelse fra baksetet

– Det er oppsiktsvekkende at PHS-rektoren fortsetter en offensiv i media, som forkjemper for det bestående.

MENINGER: En politiutdanning som virker, trenger ikke reparasjon

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen: – If it's not broken, don't fix it.

MENINGER: Det stilles strenge krav til vandel og egnethet for å bli Politihøgskolestudent. Det er slik vi ønsker at det skal være

Politihøgskolen svarer på hva de gjør for å unngå utro tjenere under studentopptaket. Før jul ble det avslørt av politistudenter har hatt tette bånd til medlemmer av kriminelle miljøer.

MENINGER: Det må endringer til. For slike medstudenter og fremtidige kolleger ønsker jeg ikke

Politihøgskolen har en jobb å gjøre for å unngå «utro tjenere». Politistudenter har hatt tette bånd til medlemmer av kriminelle miljøer, skriver leder av PF-studentene, Martin Danielsen.

MENINGER: Politihøgskolen må ikke ligge i Oslo

For å unngå fortsatt sløsing av statens penger, haster det med å få tatt en beslutning om ny PHS. Det vil spare politiet for store summer, mener Arne Jørgen Olafsen.

MENINGER: En ny politihøgskole bør bygges i Oslo

Faglige og kriminalpolitiske argumenter må vektlegges, mener PHS-rektor, Nina Skarpenes og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

MENINGER: Kostnaden for beredskap

Tiden er ikke inne for å svekke politibudsjettet så mye at nyutdannede politifolk ikke får jobb, skriver redaktør i Politiforum Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: Krevjande tider for politiet

Så lenge som politireforma er under gjennomføring og kulturen i politiet held fram med å vera at ein i liten grad skal kritisere noko ope, vil regjeringa få halde fram med skjønnmålinga, skriv justispolitisk talskvinne for Senterpartiet, Jenny Klinge.

MENINGER: De fleste som deler overgrepsbilder har lite datakunnskap - her skal våre nyutdannede gjøre en forskjell

Behovet er stort for å øke kompetansen på digitalt politiarbeid, skriver Robert Furuhaug fra PHS.

MENINGER: PHS nedprioriterer etterforskning

Kutter ned på undervisningstimene i etterforskningsfaget, skriver oppgitte PHS-lærere.

MENINGER: Klare for virkeligheten?

Det er delte meninger om utdanningen blant studentene ved Politihøgskolen (PHS).

Fant 35 artikler. Viser 1–36.

Til toppen