Arkiv

Fant 34 artikler om emnet Sigve sier [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Sigve sier:  Viktig med optimal beredskap nå og for framtida

For oss er det helt klart at de 400 stillingene må gjøres om fra midlertidige til faste stillinger. Det vil fortsatt være behov for disse dyktige politiutdannede når verden kommer mer i normalt gjenge igjen.

MENINGER: Sigve sier:  En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

MENINGER: Sigve sier: Tull med tall og forsøk på å pynte på fakta

Når justisministeren står på talerstolen på Stortinget og kaller tilbakemeldingene fra politidistriktene om færre ansatte for «påstander», da blir jeg sint.

MENINGER: Sigve sier Med politidirektøren på laget håper jeg at politikerne nå følger opp

Vi skal gjøre vårt for å påvirke, skriver PF-leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Sigve sier Ansatte må kunne forvente beskyttelse om de er utsatt for skade i oppdrag

Dette er rett og slett ikke god nok behandling av folk som velger et risikoyrke hvor man skal beskytte samfunnet og borgerne.

MENINGER: Sigve sier Reformen må tilpasses og styrkes

Dersom politiledelsen mangler økonomiske midler til å ha nok folk på jobb, er det deres ansvar å rapportere om dette.

MENINGER: Sigve sier Norsk politi trenger de mest kompetente og engasjerte

Redselen for å måtte gå arbeidsledig skal ikke hindre disse i å søke Politihøgskolen.

MENINGER: SIGVE SIER Nok advarsler – nå må reformkursen endres

Nå kan ikke politisk ledelse og Politidirektoratet lenger gjemme seg bak at det er for tidlig å evaluere reformen – nå må signalene tas på alvor, skriver PF-leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Sigve sier Vi må ta lærdom før det er for sent

Takk for innsatsen dette året, alle våre medlemmer, både politiutdannede, sivile, ledere, studenter og jurister, sier PF-leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Vi må få et budsjett som tar vare på de ansatte

Skriver PF-leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Nytt og krevende år

PF-leder Sigve Bolstad ser på noen av sakene som blir viktige for politiet i 2018.

MENINGER: Viktige seire på tampen av året

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad ser tilbake på politiåret som har gått.

MENINGER: Vi trenger nok penger og nok folk – verre er det ikke

Stortingsvalget nærmer seg, og her er en rekke krav og oppfordringer til politikerne, skriver leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad.

MENINGER: Må samle krefter til en krevende høst

Nå er sommeren endelig her, og jeg håper alle bruker tiden til å lade batteriene godt etter en krevende vår med store omstillinger i forbindelse med politireformen. Dette arbeidet vil fortsette til høsten, og vil fortsatt kreve mye av oss som etat.

MENINGER: Politifaget skvises

MENINGER: Et viktig landsmøte

Politiets Fellesforbund har nylig avsluttet et svært vellykket landsmøte i Trondheim.

MENINGER: Politireformen i motsatt retning av politikernes bestilling

Må tilbake på riktig spor, mener PF-leder Sigve Bolstad.

MENINGER: Et krevende tariffoppgjør

Vårens tariffoppgjør blir krevende av to grunner.

MENINGER: Nei til rovdrift

PF skal nå bidra til at overgangen til 12 politidistrikt glir best mulig for flest mulig av medlemmene.

MENINGER: Fantastisk landsmøte

Vi har nettopp avsluttet et fantastisk landsmøte i Oslo. Møtet hadde stort fokus på våre viktigste saker: Lønns- og arbeidsvilkår, og omstilling og endring.

MENINGER: Vanskelig samarbeid med POD

Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet ble ikke enige om hvordan hovedavtalen skal tolkes når det gjelder forhandlingene om organiseringsmodell for de nye politidistriktene.

MENINGER: Politireformen avlyst?

Da regionlensmann Terje Wikstrøm i Hammerfest varslet at han antageligvis må kutte stillinger i stedet for å ansette flere, svarte assisterende politidirektør Vidar Refvik at man ikke kan forvente bedre budsjetter framover, og at det derfor heller ikke ville bli flere politifolk

MENINGER: Politibevæpning – Viktig med involvering og ansvarliggjøring av Stortinget

MENINGER: – Sammen skal vi rulle ut reformen

MENINGER: Ære den som æres bør

For litt siden ble det kjent at Robin Schaefer, politimannen som varslet om mangler ved etterforskningen av Monika-saken i Hordaland politidistrikt, fikk Fritt ords pris for 2015.

MENINGER: Etterforskning må ikke bli «propp» i systemet

Politiets Fellesforbund får stadig flere innspill på at etterforskning taper i ressurskonkurransen ute i politidistriktene.

MENINGER: Godt nytt år til dere alle

Monika-saken i Bergen er ferd med å bli en «never-ending-story» som setter politiet i et meget spesielt lys.

MENINGER: Justispolitisk «happening» Bodø

Landsmøtet i Bodø er rett rundt hjørnet.

MENINGER: Vel blåst!

Vi har nettopp lagt bak oss et meget vellykket landsmøte i Bodø. Det var fire flott gjennomførte dager, fylt med viktige og interessante politiske diskusjoner og vedtak, og god stemning gjennom hele møtet. Jeg sender en stor takk til alle som bidro til at det ble bra!

MENINGER: Omstilling: God avtale på plass

Siden sist har Politiets Fellesforbund (PF) og Politidirektoratet (POD) blitt enige om en ny omstillingsavtale.

MENINGER: Trygghet skapes gjennom tilstedeværelse

Midt i en stille og ekstrem varm julisommer, vekkes vi av PST som velger å gå ut med informasjon om en konkret terrortrussel mot Norge.

MENINGER: Berettigede forventinger til statsbudsjettet 2015

Kalenderen viser oktober og i skrivende stund er det bare få dager til 2015-budsjettet legges frem. De første lekkasjene har allerede kommet.

MENINGER: Politiet for alle

For kort tid siden ble det enighet i det statlige lønnsoppgjøret. Resultatet ble sendt ut på uravstemning til dere som medlemmer. Det fikk støtte, og det blir ingen streik i staten.

MENINGER: Hovedtariffoppgjøret – bevisst trenering

Årets hovedtariffoppgjør er nettopp avsluttet. Som vanlig har det vært tøffe tak. Det handler om å få gjennomslag for det viktigste for deretter og prioritere bort noe som er mindre viktig.

Fant 34 artikler. Viser 1–35.

Artikkeltyper

Til toppen