Arkiv

Fant 50 artikler om emnet Politihøgskolen [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Vedlikehold av samfunnskontrakten

Hva er egentlig ideen i å bruke store summer med skattepenger på å ha så god en utdannelse i en statlig etat, hvis ikke dette skal ses som en investering i og vedlikehold av samfunnskontrakten?, skriver Daniel Hegner Frantzen, arbeidsledig polititjenestemann.

MENINGER: Verdens beste politiutdanning - også i Stavern

Et stort antall ansatte ved Politihøgskolen mener regjeringens beslutning om å beholde utdanningstilbudet i Stavern, var riktig og viktig.

MENINGER: Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

- Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke, skriver Jørgen Johansen, næringsrådgiver i Larvik kommune.

MENINGER: I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

Mens de fleste stortingspolitikerne har villet høre på hva vi har å si, har regjeringen vendt det døve øret til.

MENINGER: En politiutdanning og et demokrati står på spill

Regjeringens forslag om å redusere antallet studenter ved Politihøgskolen i Oslo er tynt begrunnet og bygger på bristende juridiske forutsetninger.

MENINGER: Bakholdsangrep på politiet

Den norske politiutdanningen står i en særstilling, den høster internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Nå trues denne utdanningen av ubotelig skade.

MENINGER: Politihøgskolens styre har samme faglige ansvar og autonomi som andre høgskoler

Hverken universitets- og høgskoleloven eller styreforskriften gir hjemmel til å overprøve styrets vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres, skriver Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Kutt ut kuttet, Kallmyr!

Kuttet i opptaket til Politihøgskolen må stanses. Til neste år feirer PHS 100 år, det blir kanskje en feiring med en svært sur bismak - hvor Politihøgskolen i Oslo nærmest er radert ut.

MENINGER: Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier?

Dilemmaet: Hvor mye skal mistenkte få vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?

MENINGER: - Problematisk at politiets toppledelse ikke tar til motmæle

I studien vår finner vi at politiets øverste ledelse ikke tar offentlig til motmæle mot alvorlige påstander om sosionomisering, infiltrasjon og tilbakehold av informasjon, skriver forsker Mariann Leirvik, ved NIBR og Oslo Met, og Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

MENINGER: Kjære Kallmyr: Et hjertesukk fra fremtidens politi

Noe må skje, noen må ta ansvar. Er du vår mann, Kallmyr?

MENINGER: Sentrale PHS-forskere: Regjeringens mål om politidekning er utdatert

Regjeringens forslag til redusert politistudenttall og satsingen på snart 30 år gamle mål for politidekningen, er en beslutning som ser ut til å mangle grunnlag. I dag er 2 per 1000 ikke lenger nok.

MENINGER: Kuttet i antall politistudenter Regjeringen vil ha færre politiutdannede, dårligere utdanning og mindre politiforskning

Det er den eneste politiutdanningen vi har. Den burde folk bry seg om.

MENINGER: Politiutdanning gir en unik kompetanse

Kristin Aga skrev onsdag at hvis ikke jeg som rektor jobber for å hegne om politikompetansen, så kan vi like greit legge ned Politihøgskolen. Vi bør vel forsøke å unngå det, skriver Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Nå må politikerne betale regningen

Flere studenter blir mer opptatt av å gjøre seg selv gode, enn å samarbeide og dele av kunnskapen sin.

MENINGER: En ny politihøgskole både kan og bør flyttes ut av Oslo

Utenfor Oslo vil PHS være en stor og betydelig høgskole, og etableringen vil ha betydelige ringvirkninger, skriver Tage Pettersen (H), som foreslår at skolen flyttes til det nye fylket Viken.

MENINGER: Fornuftige tanker fra Ullensaker-ordføreren

Det er viktig og naturlig at Kongsvinger blir en sentral brikke i en eventuell ny politihøgskole, skriver Sjur Strand (Ap), ordfører i Kongsvinger kommune.

MENINGER: Vi vil bygge verdens beste politiutdanning i Ullensaker

Fleksibiliteten vi tilbyr, gir Politihøgskolen frihet til å bygge en moderne skole som ivaretar politiets framtidige behov, skriver ordfører i Ullensaker.

MENINGER: En ode til lensmannskontoret

Derfor er lensmannskontorene noe av det fineste med hele politietaten.

MENINGER: Politiet gir stadig oftere begrenset politimyndighet til ansatte uten politiutdanning

2500 personer er tildelt begrenset politimyndighet. Det gir rettigheter, men også plikter som handlingsplikt og varslingsplikt. I dag er grensene uklare for hvor og når politimyndigheten gjelder, skriver Per Håkon Sand.

MENINGER: - Politiet går glipp av gode kandidater slik opptaket gjennomføres i dag

Like viktig som å sikre at kandidatene til Politihøgskolen er kvalifiserte, er det å sikre at de er motiverte, skriver Erlend Dybvig Sørmoen, i PF Politistudentene.

MENINGER: Vi trenger en desentralisert politiutdanning

- Ikke alle ønsker å flytte til byen for å ta høyere utdanning. Da velger de bort politiutdanningen, selv om de kanskje har alle forutsetninger for å bli svært kompetente politifolk i sitt lokalsamfunn.

MENINGER: PHS fremstår lite løsningsorientert

- Må de fysiske opptakskravene være så absolutte at de ekskluderer alle i rullestol fra bachelorutdanningen? spør jusstudent Espen Danielsen, i sitt svar til seksjonslederen for Opptak og rekruittering ved PHS.

MENINGER: Opptakskravene i tråd med loven

- De fysiske opptakskravene er nødvendige for at studenter skal kunne gjennomføre utdanningen, skriver Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder ved PHS.

MENINGER: Vern generalistutdanningen på PHS

- En politibetjent som har utdannet seg til spesialist gjennom en treårig utdanning, vil ha et altfor snevert bilde av hvilke oppgaver politiyrket krever, skriver Lisa Figenschou.

MENINGER: Lokalisering av Politihøgskolen: Hver tredje politistudent studerer allerede i Stavern

I den pågående debatten rundt fremtidig lokalisering av Politihøgskolen, mangler det et viktig moment – det utdannes allerede flere politistudenter på utsiden av Oslo enn i Oslo. Hver tredje politistudent studerer i Stavern i Larvik kommune.

MENINGER: Hvorfor må Politihøgskolen ligge i Oslo?

Spør ordførerne i Moss og Rygge.

MENINGER: Kroken på døra for ny politihøgskole?

Utredningen om ny politihøgskole ble lagt i skuffen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Der kan den bli liggende lenge.

MENINGER: Ny politihøgskole kan og må bygges nå

Som tidligere ansatte med bakgrunn fra både akademikerne og operative fag på PHS, har vi den siste tiden fulgt debatten om ny politihøgskole fra sidelinjen, en debatt vi har fulgt fra innsiden over flere år.

MENINGER: Vi trenger en ny politihøgskole nå

La meg gi en konklusjon med en gang: Skolen på Majorstua er utdatert. Skolen er rett og slett ikke tilpasset en moderne politiutdanning.

MENINGER: Regjeringen ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Det er både riktig og viktig.

MENINGER: Reduksjonen i studentopptaket til Politihøgskulen kjem på heilt feil tidspunkt

Skrive Arne Johannessen.

MENINGER: Formidling etter skreddersøm, la oss gå i dialog!

Du som står i førstelinjen, eller er politileder, synes du at du har god kunnskap om forskningen ved Politihøgskolen? Visste du at forskningen ved Politihøgskolen blomstrer?

MENINGER: Jo, det er åpenbart billigere med Politi­høgskole utenfor Oslo

Skriver Arne Jørgen Olafsen, visepolitimester i Øst politidistrikt.

MENINGER: Tall kan dessverre tolkes på ulike måter

Skriver studenttillitsvalgt.

MENINGER: Å advare mot politi­utdanning er et bomskudd

– Bidrar til å snakke ned politiyrket som yrkesvalg.

MENINGER: Regnestykket Politihøgskolen

Ikke automatikk i at å flytte PHS vil føre til store besparelser.

MENINGER: Ny politihøgskole utenfor Oslo vil gi et nødvendig kompetanseløft

Ny politihøgskole utenfor Oslo vil legge det beste grunnlaget for å sikre en slik utvikling av utdanningen.

MENINGER: Politiutdanning på 1-2-3

– Studentene er ikke klare for alt når praksisåret starter, skriver Geir Valaker, sjef for bachelorutdanninga på PHS.

MENINGER: Politihøgskolen, se mot nord!

Politihøgskolen i Bodø kan svare på det politikerne ønsker seg av Politihøgskolen i framtiden, skriver to ansatte ved PHS.

MENINGER: Politiets ansvar for kvinnene

– Kvinnedagen er kraftfull og viktig, ikke minst for de øvrige 364 dagene i året. Også politiet har et ansvar for at utviklingen går i riktig retning.

MENINGER: Ledelse fra baksetet

– Det er oppsiktsvekkende at PHS-rektoren fortsetter en offensiv i media, som forkjemper for det bestående.

MENINGER: En politiutdanning som virker, trenger ikke reparasjon

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen: – If it's not broken, don't fix it.

MENINGER: Det stilles strenge krav til vandel og egnethet for å bli Politihøgskolestudent. Det er slik vi ønsker at det skal være

Politihøgskolen svarer på hva de gjør for å unngå utro tjenere under studentopptaket. Før jul ble det avslørt av politistudenter har hatt tette bånd til medlemmer av kriminelle miljøer.

MENINGER: Det må endringer til. For slike medstudenter og fremtidige kolleger ønsker jeg ikke

Politihøgskolen har en jobb å gjøre for å unngå «utro tjenere». Politistudenter har hatt tette bånd til medlemmer av kriminelle miljøer, skriver leder av PF-studentene, Martin Danielsen.

MENINGER: Politihøgskolen må ikke ligge i Oslo

For å unngå fortsatt sløsing av statens penger, haster det med å få tatt en beslutning om ny PHS. Det vil spare politiet for store summer, mener Arne Jørgen Olafsen.

MENINGER: En ny politihøgskole bør bygges i Oslo

Faglige og kriminalpolitiske argumenter må vektlegges, mener PHS-rektor, Nina Skarpenes og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

MENINGER: PHS nedprioriterer etterforskning

Kutter ned på undervisningstimene i etterforskningsfaget, skriver oppgitte PHS-lærere.

MENINGER: "Og det skjedde i de dager..."

... at det utgikk et budskap fra Justisminister Anundsen om at Norge skulle få en rapport. Les juleblogg fra Politikvinne.com.

MENINGER: Eksisterende kunnskap benyttes ikke til å endre treningen på bruk av fysisk makt

Eldre tjenestemenn har ikke fått opplæring i å pågripe folk som setter seg til motverge. Nye ferdigheter ikke gjort tilgjengelig gjennom trening.

Fant 50 artikler. Viser 1–50.

Artikkeltyper

Til toppen