Arkiv

Fant 697 artikler om emnet Meninger [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Politifolk engasjerer seg og ytrer seg som aldri før

Skriver PU-sjef Morten Hojem Ervik om diskusjonen han satte i gang etter Arne Johannessens kritikk av justisministerens begrepsbruk.

MENINGER: Gripende om mental belastning etter politiarbeid

Boken «Blue - a memoir» bringer nyttig bevissthet for den enkelte politiansatte. Og ikke minst for ledere som har politifolk ute i operativ tjeneste.

MENINGER: Knefall for nazismen

MENINGER: Smått er også godt

Stikkordene er nærhet, rask respons og god lokalkunnskap. Hva mer kan man ønske seg, enn godt politiarbeid?

MENINGER: La UP leve!

Det å legge ned Utrykningspolitiet kan svekke trafikksikkerheten og over tid føre til flere hardt skadde og drepte i trafikken, skriver Frode Børstad i Statens vegvesen.

MENINGER: Provinspoliti uten evne

Politiets opptreden under den ulovlige nazi-marsjen i Kristiansand 29. juli har skapt sterke reaksjoner.

MENINGER: Få på plass et eget utrykningspoliti på sjøen

Politiet kutter innsatsen på sjøen. Kan samfunnsoppdraget fra politiet utføres på en bedre måte?

MENINGER: Politiet skal ha det som trengs for å sikre oss i uhyggelige tider - der tenåringer og deres mødre blir drept på konsert

Har vi borgere den tryggheten som trengs? spør Joanna Hvalen ved Universitetet i Oslo.

MENINGER: Original krim fra politimann

Forfatteren av «Det blå barnet» har studert kriminologi før han begynte i politiet, og forutsetningene for å skrive troverdig om kriminalitet og etterforskningen av denne er altså usedvanlig gode.

MENINGER: Må samle krefter til en krevende høst

Nå er sommeren endelig her, og jeg håper alle bruker tiden til å lade batteriene godt etter en krevende vår med store omstillinger i forbindelse med politireformen. Dette arbeidet vil fortsette til høsten, og vil fortsatt kreve mye av oss som etat.

MENINGER: Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

Norges grense er langstrakt og grenseoppgavene mange.

MENINGER: Jeg er så lei av reformprat

Les politibetjent Jarle Lindelands kommentar om nærpolitireformen.

MENINGER: Hemnes lensmannskontor skal bestå, har vi fått opplyst. Dette er, kort sagt, ei svart løgn

Tidligere lensmann Einar Johan Nilsen stiller seg svært kritisk til nærpolitireformen.

MENINGER: Politi- identitet som våpen

Skjerming av politiansattes identitet er juridisk upløyd mark.

MENINGER: Også politisk er politifolk er som andre folk: Forskjellige

Prosenttallene i vår politiske spørreundersøkelse er påfallende sammenfallende med andre meningsmålinger, selv om mange politivelgere fortsatt sitter på gjerdet.

MENINGER: Justissektoren renvasker seg selv

Etter narkovarselet i Bergen, frikjennes politi og påtalemakt nok en gang. Jeg mener justissektoren har dokumentert at de ikke kan evaluere seg selv, skriver stortingsrepresentant fra Høyre.

MENINGER: Tid for Taser?

Det er i høyeste grad på tide å prøve ut dette våpenet i politiet i Norge. Et skånsomt maktmiddel som effektivt fyller eksisterende «hull» i maktpyramiden.

MENINGER: Vonde minner fra gammel tid: Unnskyld!

Den tidligere sjefen for Beredskapstroppen sier unnskyld for hvordan politiet behandlet homofile.

MENINGER: 22. juli- rapporten er ingen fasit

Da 22. juli-kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv la frem sin rapport i august 2012, ble dette oppfattet som en fasit for det som skjedde under og etter terrorangrepet.

MENINGER: Politiets arbeid på utlendingsfeltet bør fortsatt være forankret i et samlet og kompetent bistandsorgan

– Jeg er overrasket over at utvalget foreslår å splitte opp norsk politis fremste kompetansemiljø på utlendingsområdet, skriver PU-sjef Morten Hojem Ervik.

MENINGER: Politiberedskap i eit lensmannsdistrikt

Det er ingen tvil om at politiet no organiserer seg slik at dei systematisk forlenger si eiga responstid. Det vil krevje at brannvesen, ambulanse og folk flest må trå til mens dei ventar på politiet.

MENINGER: Et politiliv som skarpskytter

En beretning fra den skarpe enden av politiet.

MENINGER: En bauta som har satt sine spor i politihistorien

Tidligere Delta-sjef Anders Snortheimsmoen i jubileumshilsen til den første Delta-sjefen, Torleiv Vika, som fyller 80 år i dag: – Har satt tydelige spor.

MENINGER: Hvordan ble politiet så fjernt?

I likhet med de fleste andre mennesker er jeg så tilpasningsdyktig at jeg ikke merker små endringer over lang tid. For eksempel det at vi gjennom det sterkt misvisende navnet «nærpolitireform» får et enda fjernere politi som i økende grad prøver å unngå bidrag til samfunnsopplysning via medier som lokalavisene.

MENINGER: Redaktør om situasjonen i Bodø-politiet: Helt fjernt

Alle sa det kom til å skje. Og nå ser vi resultatet av den utskjelte politireformen - på nært hold.

MENINGER: Et uoperativt, utdatert antrekk

Hva skal veie tyngst? At vi ser «fine ut» med skjorte og slips, eller helsa, miljøet og sikkerheten til operative mannskaper?

MENINGER: Beredskapsvalget

Fremskrittspartiet satser på at rotorbladene skal løfte dem før valget. Men de løfter neppe politiet ut av trange budsjetter.

MENINGER: Ressursene som fremdeles ikke finnes

Vi savner politisk vilje til å prioritere helt grunnleggende ressurser til politiet for å nettopp ivareta innbyggernes behov og krav til sikkerhet og trygghet. Mer enn de første dagene etter et terrorangrep.

MENINGER: Hvem er best egnet til å lede politiet?

Den perfekte politileder finnes neppe, men en god leder må i det minste forstå etaten i stort og smått.

MENINGER: Hvordan sikre godt ID-arbeid i de nye politidistriktene

I oppbyggingen av de nye politidistriktene, ligger det et stort potensiale for å styrke ID-faget og heve kvaliteten på ID-arbeidet som gjøres. Men for å kunne hente ut gevinsten, må den store førstelinjen få tilstrekkelig opplæring og bistand.

MENINGER: «Ja, takk, begge deler»-tilnærming til rusbruk er problematisk

Atle Roll-Matthiesen skriver at avkriminalisering ikke er veien å gå, samtidig som han vil møte flere rusbrukere med helsehjelp fremfor straff.

MENINGER: Avkriminalisering av narkotika er ikke veien å gå

De som misbruker narkotika bør i større grad møtes med behandling enn straff. Men en avkriminalisering av enkelte narkotiske stoffer er ikke veien å gå, skriver Politidirektoratet.

MENINGER: Anekdotisk bok om Beredskapstroppen

Det beste med boken er beskrivelsene fra Beredskapstroppens arbeid i bilpatrulje for Oslo politidistrikt der både dramatikk og medmenneskelighet kommer frem.

MENINGER: PF svarer bevæpnings- utvalget

Bevæpningsutvalgets medlemmer Arne Jørgen Olafsen og Kenneth Berg har en kronikk på Politiforum.no 5. april, der kommentarer til utvalgets rapport er tema. Politiets Fellesforbund ser behov for å kommentere denne.

MENINGER: Politifaget skvises

MENINGER: Svarer bevæpnings- utvalget på politiets utfordringer knyttet til responsevne, terrorbekjempelse og tjenestepersonenes sikkerhet?

Utvalget har jobbet kunnskapsbasert og har i rapporten vurdert grundig både de politifaglige, praktiske og sikkerhetsmessige sidene ved ulike bevæpningsformer. Samtidig må et så viktig spørsmål som bevæpning av politiet løftes til noe mer og større.

MENINGER: Norsk politis kapasitets- bygging i Haiti: bistand som virker

Det er behov for nytenkning i FN om politibistanden de yter til fredsoperasjoner rundt om i verden. Medlemslandene må presse på for å få fortgang i reformene i FNs fredsoperasjoner.

MENINGER: Alt kan ikke telles…

Statistikken skal føres, men hvor skal vi krysse av? Strekene ser stusselige ut. Det blir kjeft å få når måltallene skal presenteres.

MENINGER: Kjære Storting. Kjære Regjering, kjære Bevæpningsutvalg. Det er andres liv dere gambler med.

Bevæpningsrapporten nevner på en fin og (u)menneskelig måte at i et samfunn som det norske, er det bedre at en polititjenestemann risikerer å bøte med livet fremfor at man bryter tradisjonen med et tilbakeholdent politi.

MENINGER: Det som er kjært og trygt i dag, var en gang ukjent og nytt

Politi-Norge er i gang med en stor og viktig reform som medfører store endringer for den enkelte. Mange oppfattes som passive og/eller negative til denne prosessen. Dette selv om de ikke ønsker status quo.

MENINGER: Ønsker NNPF egentlig endringer?

– Det er lett å la seg forføre av så vakre ord og ønsker, skriver Bård Dyrdal.

MENINGER: Statsadvokatens uklare roller i Vest politidistrikt

- Statsadvokatens ulike roller kommer klart til syne i deres egen inspeksjonsrapport.

MENINGER: Drømmen om verdens beste ruspolitikk

Hver eneste dag møter politifolk elendigheten narkotikamisbruk medfører. Vi har alle et brennende ønske om å hjelpe flest mulig, både gjennom å gjøre jobben vår best mulig, og gjennom å engasjere oss i narkotikadebatten.

MENINGER: Ingen magi i politi- budsjettet

Først to måneder ut i budsjettåret vet politidistriktene hvordan budsjettåret blir. Først nå, kan politimestrene gjøre sine disposisjoner og økonomiske prioriteringer.

MENINGER: Statsadvokatens selvkontroll

Uavhengig av hva som er rett og galt i inspeksjonen av org.krim-seksjonen i Vest politidistrikt, så var utfallet av inspeksjonen i realiteten forutbestemt.

MENINGER: Hvor blir det av en felles grafisk profil?

For snart tjue år siden bestemte Politiavdelingen – den gang i Justisdepartementet – at det var på tide å fastsette en felles grafisk profil for politietaten. Bakgrunnen for arbeidet var et villnis av symboler, begreper og andre grafiske elementer i etaten. Det var på tide å luke i hagen.

MENINGER: Hvem skal lede etterforskningen?

– Mine erfaringer både som politimann, etterforsker og rettsbetjent er at et tett og godt samarbeid i saker mellom etterforsker og jurist trolig vil gi det beste resultat for saken.

MENINGER: ‒ Vi skal bygge om til noe bedre - ikke bygge ned.

– Nå bygger vi ett politi og èn kultur. Vi burde sikkert gjort det for lenge siden, skriver sjefen for reformarbeidet i Sør-Vest.

MENINGER: Politimestere - vi ser dere ikke

MENINGER: Nærpolitireformen og tilliten til politiet

Tillit til politiet er et viktig kjennetegn ved den norske rettsstaten. Den tilliten og trygghetsskapingen som ligger i det lokale nærpolitiet, står helt sentralt i politireformen.

Fant 697 artikler. Viser 1–50.

Til toppen