Arkiv

Fant 133 artikler om emnet Leder [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

MENINGER: Beredskap på billigsalg

«Er politiet godt nok rustet til å håndtereekstraordinære hendelser?», skriver Erik Inderhaug.

MENINGER: Beredskap i koronaens tid

Hvordan skal du som operativ politi forholde deg til at alle menneskene du møter kan være smittebærere av et potensielt dødelig virus?

MENINGER: Budsjettallene ingen snakker om

Når politidistriktene så skal taregninga, har de ikke dekning påkonto. De har rett og slett ikke fåttnok penger til å betale for alt de fikkbeskjed om å kjøpe.

MENINGER: Det som ikke skal skje

PFT har nå en stor oppgave foran seg med å gjenopprette tilliten til skarpskytterrifla. Vi håper de lykkes.

MENINGER: Legalisering er ikke veien å gå

Når vi tar advarslene fra politiet i Colorado med i betraktning, og studerer den urovekkende utviklingen i delstatens kriminalstatistikk, er det vanskelig å se gode grunner for å legalisere cannabis også i Norge.

MENINGER: Klok restart av Politidirektoratet

Interne referater fra Kripos beskriver i detalj hvordan Politidirektoratets prosjekteier og prosjektledelse nektet å lytte til godt funderte faglige råd fra fagfolkene hos Kripos.

MENINGER: Takk til Tor-Aksel Busch

Etter 44 år i påtalesporet, 32 år hos riksadvokaten og 22 år som riksadvokat, har Tor-Aksel Busch satt betydelige spor etter seg i norsk rettsvesen.

MENINGER: Nå må politikerne betale regningen

Flere studenter blir mer opptatt av å gjøre seg selv gode, enn å samarbeide og dele av kunnskapen sin.

MENINGER: 700 kilo nærpoliti

Kanskje er Rytterkorpset de siste politifolk som er fysisk tilgjengelig for publikum uten at noe galt har skjedd på forhånd.

MENINGER: Politi eller røver?

Hva er det egentlig som gjør at storebror blir kriminell rusmisbruker, mens lillebror utdanner seg til å bli politi?

MENINGER: Det er grunn til å se nærmere på om påtalemyndigheten skal lede etterforskningen

Å være juridisk kompetent, betyr ikke at man er like kompetent til å vurdere etterforskningstaktiske spørsmål.

MENINGER: Nå må politidirektøren tråkke på bremsen

Tjenestepersoner bør ta ansvaret for å nekte å kjøre en utslitt bil. Både for sin egen sikkerhet, sin kollegas sikkerhet – og ikke minst for intetanende medtrafikanters sikkerhet.

MENINGER: Forstår ikke Politidirektoratets beredskapsavdeling alvoret med hybride trusler?

I flere år har ulike aktører meldt om bortfall av GPS-signaler i Finnmark. Men problemet ser ikke ut til å nå frem til Oslo, der Politidirektoratet (POD) holder hus.

MENINGER: LEDER Den nære voldens stygge ringvirkninger

Dette er ikke bare et problem for den enkelte familie, og det strekker seg lenger enn øyeblikkets vold.

MENINGER: Hvor mye kritikk skal et menneske tåle?

Jeg vi komme med en sterk anbefaling: Les reportasjen om Birgitte Tengs-avhører Stian Elle.

MENINGER: Lokal kriminalitet er viktigere for politiet enn globale megatrender

Det er en tankevekker når over halvparten av landets kommuner ennå ikke har underskrevet samarbeidsavtalen med politiet, skriver Politiforum-redaktør Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: En regjering uten ambisjoner

Skriver redaktør Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: Politireformen har sin pris

Politiet får altså færre saker å jobbe med, samtidig som etaten fylles opp med tusenvis av nye ansatte. Dette, skulle man tro, burde gi politiet mulighet til å oppklare flere saker. Men nei.

MENINGER: Når identiteten blir et våpen

MENINGER: Du bør sjekke mappa di. Før andre gjør det.

Vi fikk hakeslepp så det holdt da vi fikk se hvilken informasjon politiet utleverer om sine betrodde ansatte. Fra det vi trodde var en høyst konfidensiell personalmappe.

MENINGER: Hva er galt med det som virker?

Å legge ned politiposten på Holmlia for å spare penger, kan vise seg å bli en kostbar besparelse.

MENINGER: Ta vare på politibetjentene

Ikke rør særaldersgrensen, skriver redaktør Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: Historisk at en norsk politimann kan ha lagt grunnlaget for et betydelig større vern av arbeidstakernes fritid

EFTA-domstolen gir politimannen fullt medhold.

MENINGER: Kostnaden for beredskap

Tiden er ikke inne for å svekke politibudsjettet så mye at nyutdannede politifolk ikke får jobb, skriver redaktør i Politiforum Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: Resultatet av reformen er at politidistriktene blir kjipe. De oppfattes som gniene av ansatte, som får store omveltninger i både jobb og privatliv

Skal regjeringen lykkes med nærpolitireformen, må løftene om økonomisk styrking av politiet virkelig bli synlig på 2018 budsjettet, skriver redaktør Ole Martin Mortvedt.

MENINGER: Smått er også godt

Stikkordene er nærhet, rask respons og god lokalkunnskap. Hva mer kan man ønske seg, enn godt politiarbeid?

MENINGER: Politi- identitet som våpen

Skjerming av politiansattes identitet er juridisk upløyd mark.

MENINGER: 22. juli- rapporten er ingen fasit

Da 22. juli-kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv la frem sin rapport i august 2012, ble dette oppfattet som en fasit for det som skjedde under og etter terrorangrepet.

MENINGER: Ressursene som fremdeles ikke finnes

Vi savner politisk vilje til å prioritere helt grunnleggende ressurser til politiet for å nettopp ivareta innbyggernes behov og krav til sikkerhet og trygghet. Mer enn de første dagene etter et terrorangrep.

MENINGER: Ingen magi i politi- budsjettet

Først to måneder ut i budsjettåret vet politidistriktene hvordan budsjettåret blir. Først nå, kan politimestrene gjøre sine disposisjoner og økonomiske prioriteringer.

MENINGER: Alarmer- ende om reformen

MENINGER: Historisk nedbygging av politiet

Politiet har selv ønsket denne reformen, sier politidirektøren. Men hvem er dette politiet, som ønsker denne nedbyggingen?

MENINGER: Skille politi og påtale?

Spørsmålet er verken nytt eller særlig originalt. Vi har sett det komme, og vi har sett det gå. Uten at det har blitt noen endring.

MENINGER: Når lens- mannen forsvinner

MENINGER: Fare for dyp politi- krise

MENINGER: En skutt kollega

Det gjør vondt å skrive ordene i tittelen. Vi har skrevet ordene før. Vi gjør det nå. Vi håper vi unngår det igjen.

MENINGER: Utlendings- kontroll er vanskelig

I denne utgaven kan du lese om et både krevende og viktig arbeidsfelt for politiet.

MENINGER: Nær-politi-mennene

MENINGER: Byråkrater er ikke etterspurt

Pengene når ikke når ut til politidistriktene.

MENINGER: Vi ser et mønster

Ryktene har svirret. Bruddstykker av informasjon har nådd Politiforum. Etterhvert ble innspillene så mange at vi startet å grave.

MENINGER: Reform på sparebluss

2016 markerer et veiskille for politiet i Norge. De nye politimestrene har tatt fatt på jobben og den nye politidistriktstrukturen er på plass - i hvert fall på papiret.

MENINGER: Elpistol til politiet?

Hvor aktuelt er det å innføre elektrosjokkvåpen i norsk politi?

MENINGER: Et nytt politi i støpe- skjeen

Historiens største omorganisering av politiet er et faktum. I hvert fall den formelle delen om å gå fra 27 til 12 politidistrikter. En beslutning tatt av Stortinget sist sommer.

MENINGER: En unik mulighet

Det er gledelig at politidirektøren og justisministeren varsler en grundig gjennomgang av erfaringene som har blitt gjort med politiets midlertidige bevæpning.

MENINGER: Høyt under taket på PHS

Vi så i oktober at ansatte ved Politihøgskolen (PHS) ved tre ulike anledninger bidro i samfunnsdebatten med rene politifaglige argumenter.

MENINGER: Skudd mot politiet

Tre ganger på under ett år har kriminelle løsnet skudd mot politifolk.

MENINGER: Politiet må få et budsjett- løft

MENINGER: Hvor lett er det å si ifra?

MENINGER: Startskudd for politi-reformen

Fant 133 artikler. Viser 1–50.

Artikkeltyper

Til toppen