Arkiv

Fant 1170 artikler med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Sigve sier:  En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

MENINGER: Beredskap i koronaens tid

Hvordan skal du som operativ politi forholde deg til at alle menneskene du møter kan være smittebærere av et potensielt dødelig virus?

MENINGER: Politihumor Fast plass er fast plass

Politibetjentene fikk klar beskjed: Dette var ekteparets parkeringsplassnår de var på bingo, og betjentenemåtte bare se til å flytte bilen sin.

MENINGER: Nye kompetansekriterier – men hva med forebyggende?

Politiets primærstrategi skal være forebygging, men vi som jobber med faget ser igjen at vi blir glemt i en viktig sak.

MENINGER: Vedlikehold av samfunnskontrakten

Hva er egentlig ideen i å bruke store summer med skattepenger på å ha så god en utdannelse i en statlig etat, hvis ikke dette skal ses som en investering i og vedlikehold av samfunnskontrakten?, skriver Daniel Hegner Frantzen, arbeidsledig polititjenestemann.

MENINGER: En gyllen anledning

Snart skal politiet få oppimot 400 nye medarbeidere. Det bør bli en permanent ordning - og staten må ta regninga.

MENINGER: Budsjettallene ingen snakker om

Når politidistriktene så skal taregninga, har de ikke dekning påkonto. De har rett og slett ikke fåttnok penger til å betale for alt de fikkbeskjed om å kjøpe.

MENINGER: Dimensjonering av Norges kriseberedskap

Vi må snakke om vår beredskap, skriver sikkerhetsrådgiver Simen Bakke.

MENINGER: Bør få faste stillinger - også etter at dette er over

«Vi trenger et oppegående politkorps til enhver tid. Det kommer flere kriser og staten må slutte å leke med folk», skriver Frode Hermann Bøe.

MENINGER: Koronaviruset: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Dette er starten på en global, nasjonal og lokal dugnad, som jeg heier på av hele mitt hjerte.

MENINGER: – Det er ingen fare for at kriminelle nettverk gis anledning til å vokse

Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk svarer Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

MENINGER: Hvorfor har vi så få kvinner i politibilene?

Jeg synes det er nedslående at vi kun har 17 prosent kvinner i patruljeavsnittene i Øst. Vi har et potensial vi ikke får utnyttet og som kunne ha gitt oss enda bedre polititjenester.

MENINGER: Norske arbeidsgivere er fortsatt for dårlige på å forebygge seksuell trakassering

Jeg ønsker at Ap tar jobben med å skape en arbeidslivspolitikk som bedre bekjemper og forebygger seksuell trakassering i arbeidsliv og organisasjonsliv, skriver Ove Sem, tidligere forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

MENINGER: - Straff øker sosiale skiller, og forsterker utenforskap for allerede marginaliserte grupper

Det gir ingen mening i å fortsette å «skrive ut mer av den medisinen som ikke virker», skriver Ivar Solum, medlem av LEAP og pensjonert forebygger i politiet.

MENINGER: Politikultur og kjønn anno 2020

Det ser ut til å være lokale variasjoner i hva som preger kulturen i de ulike UEH-lagene rundt om i landet.

MENINGER: Det mest sannferdige en politiker kan si om nærpolitireformen, vil faktisk være at han ikke så langt kan si noe sikkert

Det er ikke helt greit, at erfarne politikere tror at deres parti er bærere av mer sikre fakta og mer troverdig informasjon enn motpartens, i dette tilfelle; om politireformens skjeve eller rette gang.

MENINGER: Nærpolitireformen er en varslet fiasko

- Regjeringens skryt av nærpolitireformen ligner rosemaling av et vaklevorent skap. Den ene undersøkelsen etter den andre viser at færre politifolk er til stede lokalt, og politiet blir fjernere fra folk, skriver Emilie Enger Mehl (Sp).

MENINGER: Et HR ute av kurs

Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelige på at vi har utviklet en personaloppfølging i norsk politi som er på feil kurs.

MENINGER: Ikke skyt på pianisten

- HR er på lik linje med virksomhetsstyring, etterforskning, påtale, forebygging, IKT og beredskap et fagområde vi trenger for å videreutvikle et moderne og kompetent politi, skriver syv politimestre i dette felles innlegget.

MENINGER: Ein fartssyndars hyllest til UP

Eg trur regjeringa har noko på gang. Regjeringa liker jo veldig godt å omorganisere, heilt uavhengig av kva risikoen ved omorganiseringa kan vera.

MENINGER: Et kronglete forsikringsoppgjør

Da, som nå, gikk ikke «Thorvald» av veien for en biljakt. Ny privatbil eller ei.

MENINGER: Strategisk toppledelse i politiet?

Lite handlingsrom og manglende strategisk ledelse utfordrer beslutningsprosesser i politidistriktets toppledelse, skriver Johannes Sjo Steinsvåg, politioverbetjent ved PHS og Lena R. Tomren, politibetjent ved Oslo politidistrikt.

MENINGER: Suspensjon – å bli tatt midlertidig ut av tjeneste

Etter vårt skjønn benyttes suspensjon i større utstrekning enn nødvendig ut fra virksomhetens eller tjenestens behov, og i enda større grad uten at bevisene for en adferd som kan medføre avskjed er sterke nok.

MENINGER: Krisefullmaktslovgivingen og hybride trusler

Det er behov for en betydelig tverrfaglig kompetanse for de etatene som både skal fange opp og bekjempe nye trusler. Dette gjelder ikke minst for kunne håndheve utvidede krisefullmakter påvegne av regjeringen, skriver professor Odd Jarl Borch.

MENINGER: Ny politistasjon i Elverum: Har man ikke tenkt på samvirke mellom nødetatene?

Kan det være betimelig å spørre hvorfor det i det hele tatt er satt i gang en lokaliseringsprosess for politiet i Elverum? Er ikke valget selvsagt?

MENINGER: Engasjement - en energivampyr?

Engasjement utover studiene vil få deg til å tenke på andre ting enn skole. Jeg tror det er sunt for hodet å skru av skolebryteren av og til. Videre vil det kanskje også bety noe for ettertiden.

MENINGER: I det ferdige resultatet er nærmest ingenting lyttet til. Hva er poenget med å hente innspill da?

Dette var en dårlig inngang til 2020. Dersom involvering av ansatte og medbestemmelse skal ha en verdi, må vi oppleve at vi blir sett og hørt, skriver PF Sør-Øst.

MENINGER: Det handler om mye mer enn UEH og deres treningssted

Halvannen spalte i kronikken handler om UEH og treningsstedet. Resten av stoffet peker oppover og innover i distriktet, dette handler om en omfattende kultur, der ledelsen har et tungt ansvar.

MENINGER: Politiet og media

Hvis politiet som etat går offentlig ut og kritiserer kommunens folkevalgte politikere for hvordan de disponerer midlene, vil det være oppsiktsvekkende, kritikkverdig og ikke minst en utilbørlig innblanding i politiske vedtak, skriver Espen Jentoft, pensjonert politioverbetjent i Tromsø.

MENINGER: Det som ikke skal skje

PFT har nå en stor oppgave foran seg med å gjenopprette tilliten til skarpskytterrifla. Vi håper de lykkes.

MENINGER: Krass kritikk av UEH-kulturen i Vest politidistrikt

I siste utgave av Politiforum kritiseres UEH-kulturen og ledelsen i Vest politidistrikt av to forskere som har undersøkt hvorfor ikke vi har flere kvinner i UEH. De treffer et sårt punkt, men funnene er delvis utdatert og tidvis unyansert.

MENINGER: Snakk høyt, Kenneth. Folk lytter

Gjelder ikke ytringsfrihet for politibetjenter? Denne typen sensur hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

MENINGER: Barske menn og tafatte ledere – Om uheldige kulturer i Vest politidistrikt

Hvorfor er det så få kvinner i Utrykningsenheten (UEH) i Vest politidistrikt? Det handler om kultur – mannskultur, ledelseskultur, varslerkultur, «metoo» og «cop couples».

MENINGER: Trusler uten konsekvenser

Siden 14. januar har det kommet hele 190 trusler om skoleskyting i Norge. Bak denne konstateringen ligger noen interessante poeng. Alvorligst er at politiet ikke avslører avsenderne. Hva skyldes det?, skriver lektor Steinar Larssen.

MENINGER: Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Det er enormt mye å ta tak i.

MENINGER: Hvem skal kalles inn til jobbintervju?

Arbeidsretten vektlegger viktigheten av å finne riktig arbeidstaker, og hvor kostbart det kan være for bedriften å velge feil.

MENINGER: Beredskap koster - har vi råd til det?

Norge vil på ett eller annet tidspunkt igjen bli rammet av en terrorhendelse. Vi må sørge for at politimannskaper over hele landet er rustet til å håndtere en slik situasjon, skriver PF-leder Sigve Bolstad. 

MENINGER: Ville gitt totalberedskapen i Finnmark et stort løft

Politiet har nylig anskaffet flere nye helikopter. Slik jeg har forstått det, så har vi opsjon på ytterligere to. Hvorfor ikke la de være til felles bruk for nødetatene og Forsvaret i Finnmark?

MENINGER: Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge

Tolkningen av blomsterspråket i Eirik Jensen-saken minner om konspirasjonsteorier og burde vært utenfor en rettsal, mener innleggsforfatter.

MENINGER: Fornærmedes krav på voldsoffererstatning kan avskjæres allerede på etterforskningsstadiet

Det er skjeldent gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert om at de kan nektes erstatning dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

MENINGER: 10 nyttårsønsker fra et hovedverneombud

Det gjelder å vise omsorg, bry seg om hverandre og ville hverandre det beste.

MENINGER: Nødnett-effekten må løftes videre

- I fremtiden vil Nødnett-tjenestene bli båret av de kommersielle mobilnettene.

MENINGER: Bokomtale: Motstandskampen i all sin bredde

«Motstandskamp fra Trondheim» er en innsiktsfull, interessant og velskrevet bok. Den bringer ny kunnskap både om detaljer og sammenhenger.

MENINGER: Politiets håndtering av politiske markeringer

Politiet har i praksis bare adgang til å nekte en politisk markering når den vil bli gjennomført med ulovlige midler som vold og skadeverk.

MENINGER: Tålmodighetsprøven

Ventetida på resultatene av politireformen er ikke over. Politiet er fortsatt i tidsklemma.

MENINGER: Risikosamfunnets forebyggende politi

En trend i tiden er at samfunnet ønsker å forebygge uønskede hendelser og kriminalitet, fremfor å reparere skadene i etterkant. Denne trenden har også truffet politiet.

MENINGER: Politiets Verden To blålys blinka i det fjerne

Då assisterande politidirektør Håkon Skulstad var på patrulje i Oslo i 1990, gjekk ikkje alt som planlagd...

MENINGER: Det operative politiets portvoktere

Operasjonssentralens beslutninger om hvordan de håndterer innkommende meldinger, bygger på komplekse prosesser.

MENINGER: Et reformert og bedre politi – for hvem?

Fra media oppfatter jeg at stadig flere innen politiet mener at vi nå har fått et bedre politi. Bedre for hvem?

MENINGER: Politivoldsaken i Bergen

For å ta konklusjonen først: Dette er det drøyeste jeg har lest.

Fant 1170 artikler. Viser 1–50.

Til toppen