Arkiv

Fant 1133 artikler med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Ville gitt totalberedskapen i Finnmark et stort løft

Politiet har nylig anskaffet flere nye helikopter. Slik jeg har forstått det, så har vi opsjon på ytterligere to. Hvorfor ikke la de være til felles bruk for nødetatene og Forsvaret i Finnmark?

MENINGER: Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge

Tolkningen av blomsterspråket i Eirik Jensen-saken minner om konspirasjonsteorier og burde vært utenfor en rettsal, mener innleggsforfatter.

MENINGER: Fornærmedes krav på voldsoffererstatning kan avskjæres allerede på etterforskningsstadiet

Det er skjeldent gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert om at de kan nektes erstatning dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

MENINGER: 10 nyttårsønsker fra et hovedverneombud

Det gjelder å vise omsorg, bry seg om hverandre og ville hverandre det beste.

MENINGER: Nødnett-effekten må løftes videre

- I fremtiden vil Nødnett-tjenestene bli båret av de kommersielle mobilnettene.

MENINGER: Bokomtale: Motstandskampen i all sin bredde

«Motstandskamp fra Trondheim» er en innsiktsfull, interessant og velskrevet bok. Den bringer ny kunnskap både om detaljer og sammenhenger.

MENINGER: Politiets håndtering av politiske markeringer

Politiet har i praksis bare adgang til å nekte en politisk markering når den vil bli gjennomført med ulovlige midler som vold og skadeverk.

MENINGER: Tålmodighetsprøven

Ventetida på resultatene av politireformen er ikke over. Politiet er fortsatt i tidsklemma.

MENINGER: Risikosamfunnets forebyggende politi

En trend i tiden er at samfunnet ønsker å forebygge uønskede hendelser og kriminalitet, fremfor å reparere skadene i etterkant. Denne trenden har også truffet politiet.

MENINGER: Politiets Verden To blålys blinka i det fjerne

Då assisterande politidirektør Håkon Skulstad var på patrulje i Oslo i 1990, gjekk ikkje alt som planlagd...

MENINGER: Det operative politiets portvoktere

Operasjonssentralens beslutninger om hvordan de håndterer innkommende meldinger, bygger på komplekse prosesser.

MENINGER: Et reformert og bedre politi – for hvem?

Fra media oppfatter jeg at stadig flere innen politiet mener at vi nå har fått et bedre politi. Bedre for hvem?

MENINGER: Politivoldsaken i Bergen

For å ta konklusjonen først: Dette er det drøyeste jeg har lest.

MENINGER: Filmen «Quick» – et nytt falsum om Thomas Quick

I saken om Thomas Quick har den kompliserte sannheten overlatt plassen til den lettvinte løgnen, mener artikkelforfatterne.

MENINGER: Sigve sier: Et hektisk politiår på hell

Da nærmer atter et år seg slutten, og for politiet og Politiets Fellesforbund sin del har det vært et svært hektisk år.

MENINGER: En vennlig oppfordring

Kjære medstudenter: Jeg ønsker å minne alle på at juletiden er tiden for å se hverandre. Det er nå dere må spille hverandre gode!

MENINGER: Verdens beste politiutdanning - også i Stavern

Et stort antall ansatte ved Politihøgskolen mener regjeringens beslutning om å beholde utdanningstilbudet i Stavern, var riktig og viktig.

MENINGER: Økonomisk kriminalitet – en trussel mot samfunnsstabiliteten?

Økonomisk kriminalitet handler om profittdrevet, grov vinningskriminalitet. Det lar seg ikke bekjempe med kort responstid eller et forebyggende nærpoliti.

MENINGER: Legalisering er ikke veien å gå

Når vi tar advarslene fra politiet i Colorado med i betraktning, og studerer den urovekkende utviklingen i delstatens kriminalstatistikk, er det vanskelig å se gode grunner for å legalisere cannabis også i Norge.

MENINGER: Ingen grunn til fryktkultur

Spesialenheten kan vanskelig se at påtalepraksisen for søk i politiets registre gir grunn til usikkerhet om hvor terskelen for straffbar opptreden går.

MENINGER: Bokomtale: Grensegangen mellom ledelse og HR er langt fra så klar som den burde være

Tidvis litt uklart hva som er etablert kunnskap og hva som er forfatternes personlige betraktninger.

MENINGER: Tillit er bra, men kontroll er bedre

Kjernen i disse sakene er vel først og fremst at det er de ansatte «som har hoppet bukk over retningslinjene», ikke arbeidsgiver, skriver Mari Hersoug Nedberg, seksjonsleder ved Kripos.

MENINGER: Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

- Påstandene om at det har vært skjulte forhandlinger med Justisministeren stemmer ikke, skriver Jørgen Johansen, næringsrådgiver i Larvik kommune.

MENINGER: Studentropet: En nedbemanning av politietaten

Dersom denne nedbemanningen fortsetter, vil vi snart befinne oss i en lignende posisjon som Sverige, med et desperat behov for flere politifolk uten nok studenter til å fylle tomrommet.

MENINGER: Et HR uten følelser ødelegger norsk politi

Det er bare en ting å spare på i det norske politibudsjettet. Det er på mennesker. Både via å ha færre enn vi trenger, og å utnytte de vi har enda litt mer.

MENINGER: Hvem bestemmer hvis du ikke kan?

Polititjenestemenn eksponeres for mange risikofaktorer i tjenesten som kan medføre alvorlig skade. Hvordan er du forberedt om «worst case scenario» skulle inntreffe og du mister evnen til selv å ta beslutninger i eget liv?

MENINGER: I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

Mens de fleste stortingspolitikerne har villet høre på hva vi har å si, har regjeringen vendt det døve øret til.

MENINGER: Politimester villeder om avkriminalisering

- Myndighetene kan fortsatt reagere selv om et lovbrudd tas ut av strafferetten, skriver nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

MENINGER: E-læring som ressurs til operativ trening: Våpentjeneste i politiet

Politihøgskolens e-læringen er ment som et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov.

MENINGER: Bekymring for ufarliggjøring av ungdoms rusbruk

Det er lite sannsynlig at legalisering vil beskytte unge mennesker mot cannabismarkedet. Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge forhindrer vi ikke et illegalt marked.

MENINGER: Klok restart av Politidirektoratet

Interne referater fra Kripos beskriver i detalj hvordan Politidirektoratets prosjekteier og prosjektledelse nektet å lytte til godt funderte faglige råd fra fagfolkene hos Kripos.

MENINGER: En politiutdanning og et demokrati står på spill

Regjeringens forslag om å redusere antallet studenter ved Politihøgskolen i Oslo er tynt begrunnet og bygger på bristende juridiske forutsetninger.

MENINGER: Ubegrunnet bekymring for avkriminalisering

Politimester Ida Melbo Øystese tar feil i sine spådommer og premisser om konsekvensene av den kommende rusreformen.

MENINGER: Kjære fremtidige politikollega

Denne er til deg som vil bli politi. Fra to som er politi.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

MENINGER: Kan den svært lave kriminalstatistikken forklares med nulltoleranse for alle lovbrudd, høy oppklaringsprosent og avskrekkende straffer?

Et polisiært reisebrev fra Singapore, verdens tryggeste land.

MENINGER: Sigve sier: Tull med tall og forsøk på å pynte på fakta

Når justisministeren står på talerstolen på Stortinget og kaller tilbakemeldingene fra politidistriktene om færre ansatte for «påstander», da blir jeg sint.

MENINGER: Barns rettsikkerhet bør ikke blandes med distriktspolitikk

Det er flott at voksne engasjerer seg i barns rettssikkerhet, men jeg skulle ønske at engasjementet ikke begrenset seg til en bekymring for reiseavstand.

MENINGER: Bakholdsangrep på politiet

Den norske politiutdanningen står i en særstilling, den høster internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Nå trues denne utdanningen av ubotelig skade.

MENINGER: Politihøgskolens styre har samme faglige ansvar og autonomi som andre høgskoler

Hverken universitets- og høgskoleloven eller styreforskriften gir hjemmel til å overprøve styrets vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres, skriver Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

MENINGER: Derfor bør det opprettes barnehusavdeling i Kristiansund

Om potensielle offer for overgrep må reise for langt, vil det kunne føre til dårlegare resultat på avhøyra og ein vanskelegare bevissituasjon seinare, skriv Jenny Klinge (Sp).

MENINGER: Meningsløst krav til dem som ikke kan og ikke vet

I mange familier er ikke foreldre i stand til å opptre med autoritet. De har ikke ressurser til grensesetting og konsekvente reaksjoner når barna bryter familiens regler.

MENINGER: Politiet alene har ikke ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Bokas kvalitet og potensiale som kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon svekkes dessverre ved flere feil og misvisende beskrivelser.

MENINGER: Kutt ut kuttet, Kallmyr!

Kuttet i opptaket til Politihøgskolen må stanses. Til neste år feirer PHS 100 år, det blir kanskje en feiring med en svært sur bismak - hvor Politihøgskolen i Oslo nærmest er radert ut.

MENINGER: Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier?

Dilemmaet: Hvor mye skal mistenkte få vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?

MENINGER: - Helt nødvendig at alle drar lasset i samme retning

Politietaten vil være preget av at den desidert største gruppen har bakgrunn fra Politihøgskolen og erfaringer fra aktiv polititjeneste. Men det betyr ikke at vi andre ikke kan bidra med helt nødvendig og viktig kompetanse.

MENINGER: Medbestemmelsen i Forsvaret under angrep – vil det samme skje i politiet?

- Medbestemmelsen i Forsvaret er truet, skriver nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund. Han ber tillitsvalgte i politiet følge nøye med, så ikke det samme skjer i politiet.

MENINGER: Tid er hellig og initiativet vinner alltid

Vi var livredde for å bli sendt hjem uten bestått kurs. Løsningsforslagene var mange: Kjøre i grøfta med vilje, finne en mistenksom bil å stanse og få det loggført, gi opp og dra hjem, eller være ærlig.

MENINGER: To politifolk per tusen innbyggjar er for lågt

Det undrar  meg at ein reduserar opptaket til Politihøgskolen utan å ta ein ny oppdatert vurdering av det reelle behovet for politikraft.

MENINGER: La oss gjøre den jobben vi var ment å gjøre

Det krever ingen matematiker for å forstå at 170 nyansettelser ikke er et tall vi kan si oss godt fornøyde med, skriver Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene.

Fant 1133 artikler. Viser 1–50.

Til toppen