Arkiv

Fant 41 artikler om emnet Politibudsjettet [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Stramt budsjett for politidistriktene

Selv om politidistriktene får mer penger å rutte med i år,sliter flere med å komme i havn med målet om to politifolkper tusen innbyggere.

Sør-Vest politidistrikt går mot 90 millioner kroner i minus

Sør-Vest politidistrikt brukte opp to tredjedeler av 2019-budsjettet på et drøyt halvår. Nå går distriktet mot et stort underskudd.

Budsjettenighet uten mer penger til politiansatte

Pengemangel kan føre til bemanningskrise

Sør-Øst politidistrikt går mot et budsjettunderskudd på 40 millioner kroner. Løsningen er færre ansatte. Og distriktet er ikke alene.

Så mye penger vil partiene utenfor regjering gi politiet

Opposisjonen vil ha budsjettløft for politiet på opptil en halv milliard kroner. – Ta det med en kilo salt, svarer Høyre.

Vurderer å låse mer av politiets penger til investeringer i bygg og utstyr

Justis- og beredskapsdepartementet ber Politidirektoratet ramse opp fordeler og ulemper ved å flytte midler fra politiets driftsbudsjett til et eget investeringsbudsjett.

Ap-lederen: – En reform som ser ut til å spore av midtveis, kan man ikke hente ut gevinster av

Jonas Gahr Støre brukte den første dagen etter fremleggelsen av statsbudsjettet, på å besøke politiet i Øst politidistrikt.

Fagforenings­toppene i politiet tordner mot politi­budsjettet: – En provokasjon

Både Politiets Fellesforbund, Politijuristene og Norges Politilederlag fortviler over budsjettet.

Taktskifte fra regjerings­partiet: Kan akseptere at nyut­dannede politi­folk ikke får jobb

Høyre mener distriktene har fått nok men penger til å prioritere ansettelser selv.

Utsetter utredning om ny politihøgskole

Regjeringen setter arbeidet med ny politihøgskole på vent.

Opposisjonen: – Svarer ikke på utfordringene i distriktene

Regjeringen bygger beredskapssenter og kjøper helikopter, men distriktene får ikke mye å juble for.

Stadig mindre til nyansettelser

Regjeringen har aldri bevilget mindre penger til ansettelser av nyutdannede enn i neste års statsbudsjett.

Dette foreslår regjeringen å gi politiet i statsbudsjettet

Ble lagt fram i dag.

Disse distriktene har de eldste og nyeste patruljebilene

Snittalderen på politiets biler har sunket de siste årene, men fortsatt er den gjennomsnittlige patruljebilen eldre enn seks år.

Etter politiets økte budsjett: Politiproduksjonen stuper

** Sender færre saker til domstolene ** Produserer færre narkotika- og trafikksaker ** Setter færre i varetekt

Politibudsjettet har økt med over fem milliarder kroner siden 2011. Samtidig har politiet fått 3500 nye medarbeidere. Likevel går alle viktige grafer i feil retning. Hvorfor er det slik?

Tross milliard­økning av budsjettet, blir distriktenes handlings­rom mindre

Politidirektoratets analyse av ressursbruken forsøker å forklare hvorfor. I noen distrikter spiser regjeringens ABE-reform opp over halvparten av midlene som skal gå til nyansettelser.

– Burde utredet behovet for ansatte på nytt før man kuttet antallet studenter

Det mener lederen for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid. Og hun får støtte av PF-leder Sigve Bolstad: – Helt feil å redusere studenttallet.

Reduserer opptaket ved Politi­høgskolen allerede høsten 2018

Legger ned bachelorutdanninga på Kongsvinger. Revidert nasjonalbudsjett lagt fram.

Distriktene kommer med kritiske tilbakemeldinger på budsjettet. Det murrer i Politi-Norge.

Distriktene får tilført 648 millioner kroner mer i 2018 enn i 2017. En betydelig økning, mener Politidirektoratet. Men fra politidistriktene kommer det kritiske stemmer.

Mange distrikter hemmeligholder konsekvensen av budsjettet

Politidistriktene har gitt POD tilbakemeldinger på politibudsjettet. Ikke alle ønsker å gi allmennheten innsyn i konsekvensene av årets budsjettildeling.

Hvis en stilling blir ledig i Oslo politidistrikt, MÅ den stå ledig i fire måneder før noen blir ansatt

Innfører sparetiltak etter merforbruk i fjor.

Budsjettøkningen bremser opp: Slik fordeles politibudsjettet i 2018

Fordelingen av pengene i politiet er klar.

Hit skal det nye politijobber i 2018

Hovedstaden loves mange nyansettelser.

Krf om millionene til PHS-studentene: – Jeg forutsetter at stillingene sikres, og kan love at jeg følger nøye med

Kristelig folkeparti sikret 131 millioner til politihøgskolestudentene.

131 millioner til PHS-studentene

Enighet i statsbudsjettet.

Arbeiderpartiet vil gi 300 ekstra millioner til politi og påtale

La fram sitt alternative statsbudsjett.

KrF vil sikre ansettelse av 2018-kullet

Kristelig Folkeparti legger fram sitt alternative statsbudsjett. Nå blir det forhandlinger.

– Må sette samfunnets behov for et fungerende politi opp mot hva dette egentlig koster

Med 30 millioner kroner i underskudd ser ikke lokallagslederen i Sør-Øst politidistrikt hvordan de skal klare å nå budsjettmålet.

Pustes i nakken av nytt PHS-kull

Knut Håkon Skofsrud og Eldbjørg Jensen gikk ut av Politihøgskolen i 2016. Med strøken paradeuniform var de klare for gjøre det de hadde utdannet seg til.

Millionunderskudd for politidistriktene - oppbemanning settes på vent

Røde tall på bunnlinja gjør at den pålagte oppbemanningen i 2017 utsettes. Dersom regjeringen får gjennomslag for å kutte penger til nyansettelser i 2018, kan det ramme distriktene enda hardere.

– Dette budsjettet gir politidistriktene større handlingsrom

Justisminister Per-Willy Amundsen svarer på kritikken.

PHS-rektor bekymret for kutt

Ingen nye stillinger til nyutdannede i 2018, ifølge regjeringens statsbudsjettet.

– Dette er en trist dag for norsk politi

Justiskomiteens leder reagerer sterkt på regjerings budsjettforslag til politiet.

Regjeringen fortsetter spareregimet. Distriktene må kutte nesten 100 millioner – igjen

Regjeringen er fortsatt sterke i troen på at avbyråkratisering er veien å gå.

Stor budsjettoverraskelse: Ingen penger til nyansettelser neste år

Regjeringen vil ikke lenger love nyansettelser over statsbudsjett.

Dette er satsingene i regjeringens politibudsjett

18,2 milliarder fordeles.

Mer penger til de nye politihelikoptrene

Regjeringen vil gi millioner til politiets nye helikoptre i 2018.

660 millioner til beredskapssenteret på Taraldrud

I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen legge til rette for nytt beredskapssenter.

Millioner til etterforskning av vold mot barn, og skytebane på Rygge

I revidert nasjonalbudsjett.

Høyre: – En gåte at man havner i denne situasjonen

Høyres Anders Werp synes det er et paradoks at politiet i Vest står i den økonomisituasjonen de gjør.

Politibudsjettet for 2008

- Vi ser at vi får nok et år med svært dårlig driftsbudsjett.

Fant 41 artikler. Viser 1–42.

Artikkeltyper

Til toppen