Arkiv

Fant 53 artikler om emnet Nærpolitireformen [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Rapport om nærpolitireformen: - Tiltak er utformet uten god nok oversikt over kostnadene

"Departementet og politiet har ikke hatt en realistisk nok økonomisk og ressursmessig plan for gjennomføringen av reformen", ifølge ny rapport om nærpolitireformen.

Toppledere i ny rapport: - Politiet har blitt betydelig sentralisert

Rune Glomseth, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, er overrasket over at politilederne var så samstemte i at politireformen har ført til sentralisering. - Det har fra flere hold blitt hevdet at politireformen ikke var en sentraliseringsreform.

Kallmyr: - Stortingsmeldingen utsatt til over jul

Stortingsmeldingen om politiet skulle i utgangspunktet kommet i sommer.

Kallmyr kalt inn på teppet: – Alt er ikke svart, som mange vil ha det til

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ser ingen grunn til å svartmale situasjonen i Politi-Norge – og mener tallene viser at det står bedre til enn det opposisjonen vil ha det til.

Vedum ut mot Kallmyr: - Denne skjønnmalingen blir så feil

Justisminister Jøran Kallmyr måtte tåle hard skyts både mot regjeringens budsjettforslag og politireformen under Stortingets spørretime.

Får ikke svar om antall politipatruljer

Jenny Klinge (Sp) ønsker svar på hvor mye mer politi som er ute og kjører patrulje nå, sammenlignet med før politireformen. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier man mangler tall å sammenligne med.

Kallmyr: - Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

I temperaturfylt debatt om politireformen, uttalte justisministeren at kanskje for mange ressurser har gått med til å opprette prosjektstillinger i forbindelse med politireformen.

Fakta før valget: Hva er konsekvensene av politireformen?

Målet var et synlig og tilgjengelig politi. Kritikerne hevder at resultatet så langt har vært sentralisering, ressursmangel og at politiet ikke er til stede der de bør. Politireformen er omstridt. Men hvilke konsekvenser har den egentlig hatt?

Støre: Politireformen er underfinansiert

Arbeiderpartiets (Ap) leder Jonas Gahr Støre, sier politidistriktene må få økte budsjettrammer for å kunne styrke beredskapen. – Vi mener regjeringen har brutt forliket, sier han.

Ga justisministeren 45 siders dokument om politihverdagen: - Jeg ønsker å vite om dette

Da Jøran Kallmyr besøkte Sør-Øst politidistrikt fikk han 45 sider med tilbakemeldinger fra politiansatte. Hovedsakelig om en politihverdag med for få ressurser og høyt frustrasjonsnivå.

Tre av fire politifolk sier ressursmangel går ut over oppgaveløsningen

En ny rapport om politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet og politiets relasjon til publikum, tegner et dystert bilde av politiets hverdag.

Ny rapport om politireformen: Mener ambisjonsnivået må revurderes

- Alt kan ikke bli bedre og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig, ifølge rapporten.

Første gang på flere år: Tilliten til politiet synker

Politidirektoratet mener politireformen har en del av skylden.

Forskere om politireformen: - Det er noen lamper som lyser

I en ny rapport kommer forskerne Cathrine Filstad og Tom Karp med fire anbefalinger om hva som må til for å få nærpolitireformen på rett spor.

80 prosent av politiansatte mener politireformen ikke gir mening

I ny undersøkelse oppgir 90 prosent at publikums tilgjengelighet til politiet har blitt dårligere, eller det samme som før. - Tydelig at vi er på vei i feil retning, sier PF- leder Sigve Bolstad.

Reagerer på at politifolk sorterer post: – Regjeringen svikter politiet

Hvor blir det av politikraften, spør justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap)

Før fanget han tyver og bekjempet kriminalitet. Nå sorterer han post.

På tidligere Lørenskog lensmannskontor sitter det tre garva politifolk som før fanget tyver og forebygget kriminalitet. Nå bruker lensmannen, etterforskningslederen og politibetjenten det meste av sin arbeidstid til å sortere papirer.

POD ber om tålmodighet

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad erkjenner kapasitetsutfordringer for politiet. –Vi dreier politiinnsatsen for å tilpasse oss endringer i kriminalitetsbildet, sier han.

Etter politiets økte budsjett: Politiproduksjonen stuper

** Sender færre saker til domstolene ** Produserer færre narkotika- og trafikksaker ** Setter færre i varetekt

Politibudsjettet har økt med over fem milliarder kroner siden 2011. Samtidig har politiet fått 3500 nye medarbeidere. Likevel går alle viktige grafer i feil retning. Hvorfor er det slik?

Bjørn Håvard har gått fra å være lens­mann til å være politi­kontakt for tre kommuner: - Bensin­stasjonen er et fantastisk sted! Jeg håper jeg får tid til å være der.

Dette tror politikontakten om sin egen jobb.

Mottar noen flere klager på ansettelser i politiet

Men tallene hos Sivilombudsmannen er små, og ofte når ikke misnøye i ansettelsessaker så langt, sier Politiets Fellesforbund.

Mer enn et av tre tjenestesteder har åpent mindre enn fem dager i uka

Politiledelse og politikere ville bli kvitt lensmannskontorene som ikke var åpne ofte nok. Det klarte de ikke.

Fire tjenestesteder lar vente på seg - dette skjer med dem

Noen av lensmannskontorene i det framtidige Politi-Norge er ennå ikke åpnet. Dette er planene for dem.

Brukte ikke opp midlene til omstilling

Til sammen har 106 millioner kroner mindre enn budsjettert blitt brukt til nærpolitireformen.

Politiansatte roper ut om lokal beredskap. Politisjefene: – Ikke noe én-til-én-forhold mellom antall patruljer og beredskap

Beredskapen i norsk politi er svekket, skriver en ansatt som har varslet om tilstanden etter omorganiseringen av politiet. Verken politisk ledelse eller politisjefene er enige.

Operasjonssentralen i Øst: Besvarer ikke nok av 112-anropene innen fristen

95 prosent av alle nødanrop skal besvares innen 20 sekunder. Det går ikke på operasjonssentralen i Ski, skriver NRK.

Mistet flere stillinger, halverte patruljene og må kutte i etterforskning – etter reformen

Det startet bra for lensmannsdistriktet i Nordhordland ved nyttår. Så traff de økonomiske realitetene distriktet.

Politimesteren i Sør-Øst: – Vi får ingen økonomiske gevinster av reformen

Sier seg enig i at det er tøft økonomisk. Nå må Christine Fossen kutte i investeringer og følge nøye med på situasjonen i distriktet.

Grensene i sju politidistrikter endret

Kommuner er sammenslått.

Politiinspektør i Larvik: – Tør nesten ikke tenke på hvilken virkning dette vil ha

Skeptisk til at politijuristene samles i en annen by.

Advarte Oslo-politimesteren mot økt gjengvold allerede i 2016

Daværende leder av Oslo-politiets Spesielle Operasjoner (SO) forutsa økt gjengaktivitet og flere skytinger på åpen gate som en følge av politireformen. Varselet gikk rett til politimesteren.

Nå skal forskerne under­søke om politi­reformen gjør politiet bedre

Bidrar politireformen til at politiet leverer bedre kvalitet i tjenesten? Det spørsmålet håper nå en gruppe forskere å få svar på.

– Et lensmanns­kontor uten en lensmann er ikke et lensmanns­kontor

AP, SV og SP ville tvinge frem lensmenn og politi på Holmlia, men fikk ikke med seg Stortinget på mer enn gode intensjoner.

Kristelig Folkeparti snur: Vil likevel ikke ha lensmann på alle lensmanns­kontorer

Opp i Stortinget i ettermiddag.

Tillitsvalgte ønsker ikke at Stortinget skal tvinge fram lensmann ved hvert lensmanns­kontor

Behandles i Stortinget i morgen.

– Beklager, det ser ikke ut til at politidistriktene får det til

Det sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) i Salangen kommune, som en reaksjon på politimester Ellen Katrine Hættas debattinnlegg på Politiforum torsdag.

Nytt kommunekart stikker kjepper i hjulene for nye Politi-Norge

Flere politidistriktgrenser må endres som følge av nye kommunesammenslåinger.

Tvinger regjeringen til satsing på lensmanns­kontorene: – Tilliten til politi­reformen er satt på prøve

Ap, SV og KrF støtter Senterpartiet.

KrF kan sørge for flertall for å binde regjeringa til styrking av lensmanns­kontorene

Partiet vil støtte forslag fra Senterpartiet.

POD-topper kjente til lederkonflikt i lang tid – satte ikke inn tiltak

Ledere ble sykemeldt og de som skulle omorganisere Sør-Øst politidistrikt klarte ikke jobbe sammen. I godt over et år visste noen av de øverste sjefene i Politidirektoratet om situasjonen.

­UP-sjef: – Vi frykter flere dødsulykker på veiene

Særorganutvalget vil omorganisere politiet og legge ned Utrykningspolitiet. UP gir utredningen totalslakt.

Evaluering av reformen: Etterlyser mer aktiv politiledelse. Store avstander kan bli en utfordring

Et viktig element for å gjennomføre politireformen er god ledelse, heter det i en fersk rapport.

Politidirektoratet om årsaken til stopp i ansettelser: – Alvorlige påstander

Flere lederansettelser er stoppet i Oslo. Politidirektoratet mener arbeidet som er gjort i distriktet ikke er godt nok.

− Ble det bedre da vi slokket lyset?

Var det ikke så viktig å ha et lokalt politi som kjenner folkene, spør lensmann Ole B. Nordvik.

Jobben til Asgeir og Jan-Olav ble flyttet. Nå pendler de 48 mil og bor under samme tak

I dag møter POD de tillitsvalgte ved regnskapssentralen i Kristiansund

Flere regnskapsoppgaver i politiet skal flyttes til Trondheim, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. Men de lover at det ikke skal gå utover stillingene ved politiets lønn- og regnskapssenteri Kristiansund.

– Lensmannskontorene skal få leve

Jenny Klinge i Senterpartiet vil kreve ny klagebehandling der lensmannskontorene er lagt ned mot kommunens vilje.

− Vi føler oss lurt. Vi har ingen tillit til politimesteren vår

Han ville gi Kongsvinger politistasjon en nøkkelrolle, men så vraket han byen til fordel for Elverum. Tillitsvalgte og ordførere reagerer sterkt på politimesteren i Innlandet. Nå har politistasjonssjefen sagt opp, men avviser at han gjorde det i protest.

Krevjande reformarbeid i politiet

Reformarbeidet har for lite lokalt handlingsrom. Denne utviklinga vil truleg føra til at det vert endå mindre interessant å vera leiar.

72 kommuner har klaget på reformen

Se oversikt over hvilke kommuner som har klaget og hvor det klages mest.

Fant 53 artikler. Viser 1–50.

Til toppen