Arkiv

Fant 39 artikler om emnet Sigve Bolstad [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Jan Bøhler om Høies svar om koronatesting for politifolk: - Bør testes underveis i karantenen

Jan Bøhler (Ap) er ikke imponert over helse- og omsorgsminister Bent Høies svar på spørsmålet hans om politiet vil prioriteres for koronatesting. Han mener politifolk bør testes underveis i karantenen.

Forventer ekstrabevilgning til nyansettelser

PF-leder Sigve Bolstad sier han tar for gitt at det blir gitt ekstrabevilgninger til Politidistriktene, når 300-400 ekstra politifolk nå skal ansettes.

- Justisministeren må være tydelig på at ikke alt kan være topp-prioritet

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, og justisminister Monica Mæland (H) diskuterte blant annet politireformen og etterforskningsressurser, i sitt første møte.

Åtte justisministre siden 2013:
- Justisfeltet har vært nedprioritert

I fjor lovet Jøran Kallmyr en lovendring, for å styrke politiets yrkesskadedekning. Når det på ny blir skifte av justisminister tar Sigve Bolstad for gitt at denne og andre lovnader blir holdt.

Kallmyr: - Stortingsmeldingen utsatt til over jul

Stortingsmeldingen om politiet skulle i utgangspunktet kommet i sommer.

Markerte tydelig motstand: - Politihøgskolens faglige handlingsrom må ivaretas

Mellom 300 og 400 personer møtte opp til Politiets Fellesforbunds (PF) politiske markering foran Stortinget i Oslo mandag ettermiddag.

Unio er bekymret for Politihøgskolens uavhengighet

Arbeidstakerorganisasjonen Unio mener regjeringen «utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling» med sitt forslag til statsbudsjett.

Sigve Bolstad: - Dette er provoserende uttalelser

PF-leder Sigve Bolstad reagerer på uttalelser fra politikere i posisjon, som han mener marginaliserer utfordringene i norsk politi, og på beskyldninger om regnefeil. - Vi har regnet rett. Ferdig snakka, sier han.

Lovnadene skal følges opp

Når svar fra våre lokallag blant annet er at «Vi opplever til stadighet å få meldinger om oppdrag som er 10 mil fra nærmeste patrulje» - da er det klart at noe må gjøres.

Vil ikke svare om politimillioner

Justisdepartementet vil ikke svare på spørsmål om den varslede budsjettøkningen på 350 millioner kroner til politiet i 2020.

Tre av fire politifolk sier ressursmangel går ut over oppgaveløsningen

En ny rapport om politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet og politiets relasjon til publikum, tegner et dystert bilde av politiets hverdag.

- Hvis det ikke er nedbemanning i norsk politi, hvorfor gjøre noe med turnusen?

PF-leder Sigve Bolstad mener innføringen av den omdiskuterte turnusen er feil vei å gå, hvis man vil ha mangfold i ordenstjenesten.

Sigve Bolstad: - Nå er det viktig å få stabilitet i justisdepartementet

Jon Georg Dale fortsetter som både samferdselsminister og fungerende justisminister inntil ny statsråd er på plass.

– En forkastelig og samfunnsødeleggende handling

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) reagerer sterkt på angrepet mot Ski politistasjon.

Sigve Bolstad gjenvalgt som PF-leder

Et enstemmig landsmøte ga fornyet tillit til Politiets Fellesforbunds (PF) leder Sigve Bolstad, som nå er valgt til 2020.

– Dere har sørget for at politireformen ikke har krasjlandet

Sigve Bolstad åpnet Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2018 med å rose de lokaltillitsvalgte opp i skyene.

Fagforenings­toppene i politiet tordner mot politi­budsjettet: – En provokasjon

Både Politiets Fellesforbund, Politijuristene og Norges Politilederlag fortviler over budsjettet.

Kripos-sjefen overrasket over synkende kompetanse og ulikheter i politiets etterforskning

...og løfter fram et godt gammelt forslag for å bøte på problemet.

PF-lederen om politimannens regnestykke: – Vi forstår budskapet

Politimann skrev kritisk innlegg om politi-lønn og Politiets Fellesforbunds lønnsarbeid. PF-lederen takker.

Nå kan du få politigrad og politimyndighet uten politiutdanning

Flere politidistrikter lyser ut lederstillinger uten krav til politiutdanning. Den som ansettes, får uansett politigrad og full politimyndighet.

Fagforeningen: Grensen er passert

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), sier det er åpenbart at politiansattes personlige opplysninger ikke har allmennhetens interesse.

Dette bildet er historisk. Her er Politiets Fellesforbund i 1. mai-tog

Stod sammen med resten av fagbevegelsen i Oslo.

Politifolks fagforening bryter lang tradisjon: Vil gå i 1. mai-toget

Fanen til Politiets Fellesforbund er et sjeldent syn på 1. mai.

Tillitsvalgte ønsker ikke at Stortinget skal tvinge fram lensmann ved hvert lensmanns­kontor

Behandles i Stortinget i morgen.

Per Sandberg blir fungerende justisminister. Nå etterlyser PF-leder Sigve Bolstad stabilitet.

– Det blir Solberg-regjeringens fjerde justisminister. Det er mange. 

– Endringene er så dramatiske at det vil være uansvarlig å gjennomføre. Dette kan få store konsekvenser for publikum

Politiets Fellesforbund med klar tale om særorganutvalget - støtter ingen av forslagene.

Full støtte til PST: – Utvalget bommer totalt på kritikken og trusselbildet

Det er full trussel-strid mellom PST og bevæpningsutvalget.

PF om bevæpnings­utredningen: – Store mangler

I høringssvaret fra Politiets Fellesforbund (PF), skriver fagforeningen at de er skuffet over utredningen.

Full stans i ansettelser

Oslo politidistrikt skulle ansette en rekke sentrale ledere. Men så kom stoppordren fra Politidirektoratet, et brev som er sendt ut til alle politimestrene. I praksis har POD nærmest umyndiggjort landets politimestre.

Vurderer å anmelde arbeidsgiver

Politiledelsen avviser lovbrudd i forbindelse med sykkel-VM i Bergen, som starter nå på lørdag. Etter at Politiets Fellesforbund varslet Arbeidstilsynet om ulovlige arbeidslister, tar de nå saken videre.

– Man tuller ikke med særaldersgrensen

Høyres landsmøte åpnet for å vurdere en heving av særaldersgrensen. En aldersgrense som er hellig for mange i politiet, ifølge PF-leder Sigve Bolstad.

Han sloss for politifolks rettigheter

Victor-Bjørn Nielsen har bidratt til sterkere lønnsvekst og bedre fritidsvern for politifolk. Nå takker han for seg etter 20 år i Politiets Fellesforbund (PF).

Temperaturen øker før lønnsoppgjøret

En tøff ordbruk fra arbeidsgiversiden blir lagt merke til av både Unio og PF.

PF-leder tildelte kontrakt til tidligere nabo

Advokatfirmaet Lippestad fikk en avtale om å forsvare medlemmer av Politiets Fellesforbund (PF). Dette skapte reaksjoner i PF-kretser.

Rekordmange lensmenn i PF

Fra august i år er hele 155 lensmenn medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF). Dette utgjør 63 prosent av lensmennene, noe som er ny rekord.

Fortsatt hijab-nei fra Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund (PF) sier fortsatt nei til at politifolk kan bruke religiøse hodeplagg i tjenesten.

Ja eller nei innen ett år

Oslo politiforening ønsker en grundig vurdering av generell bevæpning i politiet. Frist for arbeidet: 12 måneder fra nå.

Kraftsalve mot politiet

Storberget har lite til overs for politiets frustrasjon.

Et skrekkens år for politiet

- Tyder på mindre respekt for politiet, ifølge Oslo politiforening.

Fant 39 artikler. Viser 1–40.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen