Arkiv

Fant 69 artikler om emnet Arne Johannessen [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Actis vil avkriminalisere, men ikke fjerne forbudet mot narkotika

Fredag sperret mange øynene opp over et tilsynelatende nytt vedtak fra organisasjonen der NNPF er organisert og Arne Johannessen er styreleder. Men Johannessen selv avdramatiserer det hele.

Songningsferden

Politimester Kaare Songstad skal være sjef for et fylke han nesten ikke kjenner. Det tar han konsekvensene av. Vi ble med ham på reise i Sogn og Fjordane.

Han sloss for politifolks rettigheter

Victor-Bjørn Nielsen har bidratt til sterkere lønnsvekst og bedre fritidsvern for politifolk. Nå takker han for seg etter 20 år i Politiets Fellesforbund (PF).

Lønnsoppgjøret i havn

Natt til første mai ble det enighet mellom partene i det statlige tariffoppgjøret. Totalrammen på oppgjøret blir på rundt 3,5 prosent.

Inn på Forsvarets høgskole

Lederen for Politiets Fellesforbund (PF), Arne Johannessen, begynner over nyttår på sjefskurset på Forsvarets høgskole.

Vi dreiv ikkje lønsforhandlingar!

Fleire aviser hevdar at Politiets Fellesforbund like etter 22. juli kjempa for å sikre politifolk som måtte avbryte ferien best mogleg overtidsbetaling.

Politifolk kan miste lønnstillegget

Til høsten skal politiets ATB-avtale reforhandles. Da kan 9000 polititjenestemenn miste opptil 40.000 kroner i årslønn.

Politistreiken slutt

Streiken i staten slutt – konflikten til frivillig nemndsbehandling

- Samfunnet sviktet

- Samfunnet sviktet den 22. juli, er min påstand, sier Arne Johannessen under åpningen av Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2011.

Takker Storberget for samarbeidet

Lederen i Politiets Fellesforbund (PF), takker den avtroppende justisministeren for et «til tider svært godt samarbeid»

Dette får politiet i 2012-budsjettet

Penger til nødnett, politihelikopter, IKT-satsing og ansettelser. Mer, men ikke nok, mener Arne Johannessen.

- Tillit er avgjørende for PST

PF-leder Arne Johannessen sier Politiets Fellesforbund ønsker å styrke PSTs posisjon. Det krever tillit.

Får støtte for «nabokjerring»-utspill

PF-leder Arne Johannessen slår et slag for nabokjerringa. Det samme gjør en politibetjent i et leserinnlegg i Politiforum.

Politistøtte fra hele verden

Politiets Fellesforbund mottar støttende meldinger fra kolleger i mange andre land.

Johannessen om Killengreen

Politidirektør Ingelin Killengreen hadde sin siste arbeidsdag i politiet torsdag 31. mars. Då avslutta ho ei svært innhaldsrik og lang karriere som leiar i politiet.

Tror på fire prosent

Unio stat har ambisjoner om et resultat på rundt fire prosent under årets mellomoppgjør, sier Arne Johannessen.

Begynn på toppen

Når politiet nok en gang skal gjennom en betydelig reformering, bør den starte på toppen, mener PF-leder Arne Johannessen.

Hvorfor er politiet i en evig krise?

Fremskrittspartiet inviterte både Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet til å forklare hvor det har blitt av alle pengene etter fjorårets rekordbudsjett. Ikke uventet var det to ulike forklaringer Arne Johannessen og Ingelin Killengreen kom med.

PF med utvidet konsept

PF utvider nå medlemstilbudet til ledere.

Budsjettet: Nødnettet bør settes på vent

- Til tross for at vi har vært pådriver for nødnettet, mener vi at med et så stramt budsjett burde nødnettet vært satt på vent og pengene heller vært prioritert til IKT-satsing og jobb til enda flere nyutdannede. Den konklusjonen trekker forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund etter en nærmere studie av budsjettet.

Ingen offensiv satsing på politiet

- Det er bra at justisminister Storberget bevilger penger til flere stillinger i politiet, for der er det et stort behov. Men når driftsbudsjettene i politiet ikke styrkes og det ikke blir gitt penger til IKT-satsing, ser Politiets Fellesforbund en stor fare for at stillingene blir holdt ledige. Det sier forbundsleder Arne Johannessen i en første kommentar til statsbudsjettet.

Arne Johannessen en løs kanon

Johannessen har ikke evnen til å skille mellom rollen som fagforeningsleder og rollen som leder av det norske politi med politidirektøren på topp, mener en av Politiforums lesere i et innlegg.

Strømmer til PF

Et flertall av de nye studentene har allerede valgt å fagorganisere seg. Bekymring for om de har jobb om tre år er trolig en viktig årsak.

Målet er å bruke pengene smartere

Håper på å frigjøre ressurser som kan brukes på å ansette flere.

Politidistriktene bør måles bredere

I tillegg til dagens måle­parametre bør de måles på eksempelvis forebyggende arbeid og utrykningstid, mener Politiets fellesforbund.

Politiet beskyldes for triksing med narkotall

Politidirektøren presenterte nylig den høyeste oppklaringsprosenten på seks år. Riksadvokaten reagerer nå og mener politiet fører narkostatistikk med gaffel.

Justeringsoppgjøret: politisivile kommer best ut

Justeringsoppgjøret ble sluttført tirsdag kveld. Sivile stillinger i politiet kom best ut av våre medlemmer. Vi har også fått justering av lønnsramme 41 og 42, verdt 8 millioner kroner. Spennet på førstebetjent og overbetjent er også justert.

- Killengreen gir politimesterne munnkurv

Politimesterne får ikke lov til å svare Høyreleder Erna Solberg om de må kutte politistillinger. Det vil politidirektør Ingelin Killengreen gjøre selv. – Dette er å gi politimestrene munnkurv, mener Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund.

Politiet lekker som en sil

46 prosent av journalistene sier de har fått nyttige tips fra politiet i forbindelse med en kriminalsak.

Et splittet politi

De jobber side om side, men politifolk og politijurister har svært ulike holdninger både til straffeutmåling og offentliggjøring av informasjon.

Lønnsoppgjøret til uravstemming

Etter at forhandlingsutvalget i Unio-Stat enstemmig sa ja til det fremlagte resultatet av årets lønnsoppgjør blir det nå uravstemming.

PF utvider satsing på ledere

I erkjennelsen av at politiledere gjerne har et annet behov fra sin fagforening enn ansatte i grunnstillinger, spisser Politiets Fellesforbund nå tilbudet til denne medlemsgruppen.

Skuffende revidert budsjett

PF-leder Arne Johannessen forventer at politisk ledelse vil følge opp lovnadom jobb til politistudentene selv om det ikke kom penger over revidert

Mer fokus på styring og ledelse

- I driftsanalysen er det gjort et solid og godt arbeid. Analysen gir mange gode og interessante poeng. Fokuset på målrettet kunnskapsstyring og kunnskapsstyrt ledelse er for eksempel veldig bra. Dette er faktorer som gir grunnlag for et bedre politi i fremtiden, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

Krever likelønn og generelt tillegg

LO Stat, Unio og YS Stat går inn i årets hovedtariffoppgjør med to hovedkrav: et generelt økonomisk tillegg til alle ansatte i staten og satsing på likelønn.

Hvor har det blitt av politipengene?

På justisministerens kontor er det stor undring over hvor alle politipengene er blitt av. Har rekordøkningen på 1,3 milliarder på årets politibudsjett fordunstet?

Et politidistrikt i sorg

- Du er ikke alene Tone, sa PF-leder Arne Johannessen til ektefellne av avdøde Børge Ivarsen i sin minnetale.

Tillitsvalgt: - En ren slavekontrakt

Ansatte i Politiets Utlendingsenhet er på reise opptil 24 timer i strekk uten hvile når de frakter innvandrere ut av Norge. Sikkerheten for de ansatte ivaretas ikke av arbeidsgiver, mener hovedverneombud.

Politiet har lavest sykefravær

Sykefraværet ligger på rundt 5 prosent, som er 2,7 prosent lavere enn det gjennomsnittlige sykefraværet. Jeg er utrolig stolt over at mine medlemmer i politiet har lavest sykefravær, sier Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund.

Stoler ikke på at politiet kommer

Bare litt over halvparten av befolkningen mener politiet er til stede der det skjer og når det skjer. - Det er et tydelig signal fra publikum om at de ønsker et velfungerende lokalpoliti, sier Arne Johannsen, leder i Politiets Fellesforbund.

- Dette er en revolusjon for politiet i hele Europa

Med underskrivelsen av Prüm-avtalen mener forbundsleder i PF, Arne Johannessen at justisminister Knut Storberget har styrket det internasjonale politisamarbeidet.

Mer trygghet - mindre kriminalitet

- Ser at det skal satses videre på viktige områder

Lyktes med strategien

9 dager på overtid bladde regjeringen frem 335 millioner for å kjøpe seg mer politikraft.

Oppklaringsprosenten stuper

Men både politidirektør og justisminister legger mye av skylda på politikonflikten.

Endelig løsning på politikonflikten

- ­Et godt skritt på veien mot mer verdsetting av den operative tjenesten og mer politikraft.

Hevder forskriften stanser reservetjenesten

Den nye arbeidstidsinstruksen for politifolk setter enstopper for ordningen med hjemmevakter.

Ikke pengene det sto på

Takket ikke nei til det økonomiske tilbudet.

- Politiets Fellesforbund har et godt omdømme

Kampen for bedre lønns- og arbeidsbetingelser har ikke svekket tilliten til Politiets Fellesforbund viser ny undersøkelse.

Prestisjeseier i pensjonsoppgjøret

Etter en tøff kamp, dro Unio inn en viktig seier sammen med de andre hovedorganisasjonene i forhandlingene om fremtidige pensjoner.

Stengte diskusjonsforum etter sjikanering av politifolk

Kommentarene i diskusjonsforumet på Politiets Fellesforbundsine hjemmesider ble så grove og sjikanerende at siden måtte stenges.

Fant 69 artikler. Viser 1–50.

Artikkeltyper

Til toppen