Arkiv

Fant 39 artikler om emnet Bemanning [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

- Bemanningen blir så lav at vi ikke klarer å opprettholde kvaliteten som forventes

Trøndelag politidistrikt frykter å gå fra å være et veldrevet politidistrikt, til ikke å ha nok bemanning eller materiell til å utføre samfunnsoppdraget på en god nok måte. - Disse millionene må tas fra et sted. Det er i hovedsak bare et sted å ta fra, og det er på bemanning.

Nå har 52 prosent av disse fast stilling i politiet

Bemanningstallene for 2018-kullet går oppover. - Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det tar tid å få fast ansettelse, sier Karin Aslaksen.

Pengemangel kan føre til bemanningskrise

Sør-Øst politidistrikt går mot et budsjettunderskudd på 40 millioner kroner. Løsningen er færre ansatte. Og distriktet er ikke alene.

Andel nyutdannede politifolk i jobb på nivå med «kriseåret» 2016

Bare fire av ti nyutdannede politifolk har jobb i politiet.  Sist gang tallet var så lavt, sank politidekninga.

Politidekningen på stedet hvil siste kvartal

Men et distrikt er forbipassert og har nå landets laveste politidekning. Se tallene for ditt distrikt.

Skyver tidspunktet for ansettelser av nyutdannede

Og vurderer å flytte oppgaver ut av Politidirektoratet. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad kommenterer bemanningen i POD og distriktene.

Ber regjeringen følge opp politireform-løftene: – Politiet må sikres tilstrekkelig bemanning for å være til stede der folk er

Klar beskjed til regjeringen.

– Dette er skremselspropaganda overfor befolkningen

Leder i Oslo politiforening Kristin Aga mener de nye føringene til POD kan føre til at beredskapen raseres. Dette avviser Sverre Bromander i Politijuristene.

Politidirektøren innrømmer: – Betydelig bekymring over målet om to politiansatte per tusen innbyggere

Dersom Regjeringa kutter støtten til nyutdannende, kan det se mørkt ut for politidekningen i norsk politi.

Satte hårete mål om antall operatører. Nå holdes den reelle bemanningen hemmelig

Umulig å ettergå om politiet faktisk har styrket bemanningen ved operasjonssentralene.

– De som arbeider for en utsettelse må ta ansvaret for å svekke norsk terror­beredskap. Det er i så fall svært trist og historieløst

Justisminister Per-Willy Amundsen reagerer på kritikken om at beredskapssenteret på Taraldrud er feil pengebruk.

– Det er kjekt å treffe folk fra hele landet

Politifolk på tvers av distriktsgrensene jobbet sammen under sykkel-VM i Bergen i september. Stian fra Bergen og Rune fra Oslo er noen av dem.

Det digitale sykkel-VM

Sjelden har så mange politifolk vært samlet under én og samme operasjon. En av nøklene for å lykkes med sykkel-VM i Bergen, var å samle planverk og informasjon på digitale flater.

Politidirektoratet om årsaken til stopp i ansettelser: – Alvorlige påstander

Flere lederansettelser er stoppet i Oslo. Politidirektoratet mener arbeidet som er gjort i distriktet ikke er godt nok.

Full stans i ansettelser

Oslo politidistrikt skulle ansette en rekke sentrale ledere. Men så kom stoppordren fra Politidirektoratet, et brev som er sendt ut til alle politimestrene. I praksis har POD nærmest umyndiggjort landets politimestre.

Pustes i nakken av nytt PHS-kull

Knut Håkon Skofsrud og Eldbjørg Jensen gikk ut av Politihøgskolen i 2016. Med strøken paradeuniform var de klare for gjøre det de hadde utdannet seg til.

Millionunderskudd for politidistriktene - oppbemanning settes på vent

Røde tall på bunnlinja gjør at den pålagte oppbemanningen i 2017 utsettes. Dersom regjeringen får gjennomslag for å kutte penger til nyansettelser i 2018, kan det ramme distriktene enda hardere.

«I Norge nærmer vi oss to politifolk per tusen innbyggere», sies det. Men stemmer det egentlig?

I flere år har målet om to politifolk per tusen innbyggere vært styrende for utviklinga av norsk politi. Politiet ligger an til å nå målet – på papiret.

Slik sikret de Norway Cup med våpen

For fjerde gang har politiet vært bevæpnet under Norway Cup.

Skriften på veggen

PF-leder Arne Johannessen både roser og kritiserer innholdet av Regjeringens svar på 22. juli-kommisjonens kritikk av politiets beredskap.

Nye politistillinger fordelt

Politidirektoratet har nå tildelt nye politistillinger for 2013. Rogaland, Romerike og Hordaland PD får flest, med 26 stillinger hver.

Går 22. juli-rapporten etter i sømmene

22. juli-rapporten bør ikke betraktes som en «sannhetskommisjon» hvor siste ord er sagt, mener professor Liv Finstad.

Oslo opprettholder «22. juli-stillinger»

Over 40 ansatte i Oslo politidistrikt som var ansatt med 22.juli-midler, sto i fare for å miste jobben. Men stram økonomistyring reddet dem.

150 millioner til økt politibemanning

I statsbudsjettet for 2013 bevilges 150 millioner kroner til å sikre ansettelse av de nyutdannete fra Politihøgskolen neste år.

De første studentene er ansatt

Oslo politidistrikt har ansatt de første studentene fra 2011-kullet. De får en smak av politiyrket i tre måneder.

Krever 400 flere til politiet

Vi forventer at de som har det politiske ansvaret rydder opp og gir befolkningen det politiet de har krav på. Det innebærer en økning på minst 400 ansatte samt 300 millioner kroner i 2011. Det forventes også at IKT- investeringene finansieres sentralt.

Et budsjett for flere arbeidsledige politifolk

Regjeringen har i dag presentert en nedtrapping av politiets evne til å forebygge, etterforske og avsløre kriminalitet, sier Høyres André Oktay Dahl.

Politiet nedbemanner

Landets politidistrikt vil kutte minst 200 politistillinger innen utgangen av 2010.

Målet er å bruke pengene smartere

Håper på å frigjøre ressurser som kan brukes på å ansette flere.

Overtid og bemanningsplanlegging i politiet

Det finnes ikke gode nok IKT-verktøy for bemanningsplanlegging mener direktør, Lars Henrik Bøhler, i Politiets data- og materielltjeneste

Betaler 5 millioner for fraflyttet politihus

Telemark politidistrikt trenger politimennene Ingve Lunde og Roger Torkildsen, men de har ikke råd til dem. De må heller bruke pengene på et politihus de ikke lenger benytter.

- Når kommer det flere politifolk i gatene?

Lei av å vente

Venstre vil ha 700 nye politifolk hvert år

Dørum mener Storberget ikke tar hensyn til økt avgang fra politiet

460 nye stillinger til politiet

- Nesten for godt til å være sant.

- Bemanningen og driftsbudsjettene må økes betydelig

For lite ressurser i Hordaland.

- Ingen politikrise

- Svartmaling, mener Knut Storberget.

3000 nye stillinger - 750 til Oslo

3000 nye stillinger til politiet og økt opptak til Politihøgskolen.

Vil ha Politihøgskolen til Grodruddalen

Mener de har funnet den perfekte tomta for ny Politihøgskole.

Lokket med 75.000 i bonus

I over ett år har lensmannskontoret på Tynset slitt med bemanningen.

Fant 39 artikler. Viser 1–40.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen