Arkiv

Fant 6111 artikler

Tittel Dato

MENINGER: Varsko – troen på risikovurderinger kan bli en selvoppfyllende profeti

Politiet må ikke naivt omfavne en risikoorientert politimodell, men ha enkritisk vurdering av virkningene av en risikobasert politipraksis.

Stillingen som Økokrim-sjef lyst ut

Over et halvt år etter at det ble klart at tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ble ny førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, er stillingen som sjef for Økokrim lyst ut.

Elektrosjokkvåpen avfyrt 16 ganger så langt i år

Bruken av elektrosjokkvåpen er en del høyere så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Skjerper grensekontrollen på sjøen

Grensekontrollen gjelder både Øst og Sør-Øst politidistrikt. Målet er å forebygge smittespredning.

MENINGER: Skriftlig advarsel: Den ansatte er fratatt muligheten til å klage og få fram fakta

Som advokat for polititjenestemenn har vi det siste året sett en økning av ileggelse av skriftlige advarsler i etaten.

Kritiserer prosessen rundt ansettelse av Kripos-sjef: - Uheldig at toppsjefen byttes ut

Kai Arild Holm, tillitsvalgt ved Kripos, reagerer på at Ketil Haukaas ikke får fortsette som Kripos-sjef.

Test: Plugger bort lyden av skudd

Ta vare på hørselen uten å miste kommunikasjonsevnen.

MENINGER: Lederskap i krisetider

I disse pandemitider utsettes samfunnet for krise med konsekvenser for nasjonen, næringsliv, familier og enkeltmennesker. Klokt og effektivt lederskap er en avgjørende faktor for å håndtere de beredskapsmessige trusler vi står overfor.

Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet

Vil øke strafferammen for å skyte mot politiet fra tre til ti år, med en minstestraff på ett år.

Bråstopp for prestisjeprosjekt

Mot de faglige rådene fra Kripos, Politiets IKT-tjenester og leverandøren Palantir, besluttet Politidirektoratet å avslutte 100-millionersprosjektet Omnia.

Ny Kripos-sjef utnevnt i dag

Over to måneder etter at søknadsfristen til stillingen gikk ut, ble det klart i statsråd i dag at Kristin Kvigne er ny leder av Kripos.

Alle politimesterskap utsettes til over sommeren

- Vi håper å kunne arrangere de politimesterskapene som blir avlyst nå, på et senere tidspunkt, sier Ellen Mari Burheim, leder av Norges politiidrettsforbund.

Nå er ansettelsen av 150 politifolk i gang

Mens de resterende 250 nye politistillingene lyses ut innen utgangen av april.

Husleieprisen eksploderer: Fører til boligkrise i distriktene

Siden 2016 har politidistriktenes husleiekostnader est ut med nær 200 millioner kroner. Prognoser viser at de bare vil fortsett å øke i årene som kommer. Nå varsler flere politidistrikter drastiske tiltak for å endene til å møtes.

Fjerner snøskutere og ATV-er fra flere enheter

Stor utskiftning av ansatte i Finnmark politidistrikt gjør at mange ikke har kunnskap til å bruke utstyret i tjeneste. - Vi frykter at man vil bruke lenger tid på å løse oppdrag, sier Bjørn Tharaldsen, i PF i Finnmark.

MENINGER: Sigve sier:  En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

Jan Bøhler om Høies svar om koronatesting for politifolk: - Bør testes underveis i karantenen

Jan Bøhler (Ap) er ikke imponert over helse- og omsorgsminister Bent Høies svar på spørsmålet hans om politiet vil prioriteres for koronatesting. Han mener politifolk bør testes underveis i karantenen.

Stadig flere kriminalitetsutsatte tar kontakt med støttesentrene

Antallet kriminalitetsutsatte som tar kontakt med støttesentrene i politidistriktene har økt markant det siste året. Flere tusen kriminalitetsofre har nå fått hjelp.

MENINGER: Beredskap i koronaens tid

Hvordan skal du som operativ politi forholde deg til at alle menneskene du møter kan være smittebærere av et potensielt dødelig virus?

Astrid i Amundsens skispor

I fjor sa Astrid Røren til seg selv at hun aldri skulle gå Amundsenløpet igjen. Men i år sto hun nok en gang på startstreken, og tilbakela skituren Roald Amundsen selv ikke klarte å gjennomføre.

MENINGER: Politihumor Fast plass er fast plass

Politibetjentene fikk klar beskjed: Dette var ekteparets parkeringsplassnår de var på bingo, og betjentenemåtte bare se til å flytte bilen sin.

Behandlet 7700 «haste-politiattester» på 20 dager

Størstedelen av søknadene blir behandlet i løpet av en dag.

MENINGER: Nye kompetansekriterier – men hva med forebyggende?

Politiets primærstrategi skal være forebygging, men vi som jobber med faget ser igjen at vi blir glemt i en viktig sak.

Politiets Fellestjenester: - Vi mottar smittevernutstyr daglig

Får leveranser på engangskjeledresser, hansker, sko-overtrekk, desinfeksjonsmiddel, munnbind og beskyttelsesbriller.

Her kommer de nye politistillingene

De første 150 nyansatte fordeles til seks politidistrikter.

Politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene

Justisdepartementet vil komme med midler som skal gå til de 300-400 nye politiutdannede som skal ansettes.

Avlyser vitnemålsutdelingen

- Det er selvsagt den situasjonen at vi ikke skal samle veldig mange mennesker på et sted, sier stabssjef Eirik Rosø ved PHS.

MENINGER: Vedlikehold av samfunnskontrakten

Hva er egentlig ideen i å bruke store summer med skattepenger på å ha så god en utdannelse i en statlig etat, hvis ikke dette skal ses som en investering i og vedlikehold av samfunnskontrakten?, skriver Daniel Hegner Frantzen, arbeidsledig polititjenestemann.

Flere må ta eksamen på nett

Kriseplanen for eksamensgjennomføringen er klar.

Bistand fra Forsvaret utvides

Soldater fra Heimevernet skal også bidra på grenseovergangene mot Sverige, og med å veilede reisende om karantenereglene.

Politiet må hanskes med korona-saker

Folk som bryter karantene, arrangerer fester eller hoster på ansatt på legekontor fører til at politiet må gripe inn. To politidistrikt har gitt ut bøter.

Unn Alma Skatvold nytt styremedlem i EuroCOP

Dette er første gang en representant fra Norge er valgt inn i EuroCOP-styret.

Hentet 325 liter sprit

Det vakte oppsikt da en stor politibil rullet inn foran lokalene til spritprodusenten Arcus i Oslo før helgen, før den kjørte avgårde med 325 liter sprit.

MENINGER: En gyllen anledning

Snart skal politiet få oppimot 400 nye medarbeidere. Det bør bli en permanent ordning - og staten må ta regninga.

Lasse måtte i karantene etter jobbhendelse: - Kritikkverdig at vi ikke blir testa

Politimann Lasse Laudal måtte i karantene etter en jobbhendelse hvor personer var mistenkt smittet. Nå mener han testing for politiet bør på plass, for å ikke tappe etaten for ressurser hver gang politifolk må i karantene.

Nærmer seg plan for hvordan de nye ansettelsene skal gjennomføres

- Vi jobber også med å ta høyde for at en del kan ha utløpt IP-godkjenning, sier forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund.

MENINGER: Budsjettallene ingen snakker om

Når politidistriktene så skal taregninga, har de ikke dekning påkonto. De har rett og slett ikke fåttnok penger til å betale for alt de fikkbeskjed om å kjøpe.

- Vi melder oss til tjeneste

- Mitt største ønske er å få på meg uniformen igjen, og gjøre den jobben jeg er utdannet til, sier politiutdannede Thea Flaatten, som i dag jobber som lærer. Hun er en av mange politiutdannede som nå vil søke på politistillingene som vil lyses ut i forbindelse med korona-situasjonen.

Stramt budsjett for politidistriktene

Selv om politidistriktene får mer penger å rutte med i år,sliter flere med å komme i havn med målet om to politifolkper tusen innbyggere.

Forventer ekstrabevilgning til nyansettelser

PF-leder Sigve Bolstad sier han tar for gitt at det blir gitt ekstrabevilgninger til Politidistriktene, når 300-400 ekstra politifolk nå skal ansettes.

MENINGER: Dimensjonering av Norges kriseberedskap

Vi må snakke om vår beredskap, skriver sikkerhetsrådgiver Simen Bakke.

MENINGER: Bør få faste stillinger - også etter at dette er over

«Vi trenger et oppegående politkorps til enhver tid. Det kommer flere kriser og staten må slutte å leke med folk», skriver Frode Hermann Bøe.

Ber Politidirektoratet ansette 300-400 politifolk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ber Politidirektoratet ansette opp mot 400 politifolk, for å bistå i situasjonen med koronaviruset. Disse ansettes i utgangspunktet i en periode på seks måneder. 

Alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen bedt om å gå i karantene

- Såpass mange har vært i kontakt med personer med mistanke om smitte, så vi besluttet å henstille alle ansatte og studenter til hjemmekarantene. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft til 12. mars, sier Eirik Rosø, stabssjef ved PHS.

Stressmesterne - Slik jobber politiets bombetjeneste

Få håndterer stress bedre enn en bombetekniker. – Det handler om å bruke stressreaksjonen til noe positivt. Når jeg kjenner på stress, vet jeg at jeg er klar, sier en av bombetjenestens spesialteknikere.

MENINGER: Koronaviruset: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Dette er starten på en global, nasjonal og lokal dugnad, som jeg heier på av hele mitt hjerte.

Vurderer å sette inn arbeidsledige politifolk

- Vi har ikke fått rapportert at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom nå, men vi planlegger for at det kan skje, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Stenger publikumstjenester i politiet

Ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger i to uker. Det innføres også reiseforbud for utvalgte medarbeidere.

Økokrim: Ruster opp kampen mot vinningskriminelle

Nå kommer det egne inndragningsspesialister i alle Politidistrikt. – Dette er et viktig tiltak, sier assisterende Økokrim-sjef Reidar Bruusgaard.

Koronaviruset: Dette er tiltakene i politiet

Vi har samlet retningslinjer og tiltak fra Politidirektoratet, PHS og PF. Her finner du oversikten over hvordan dette påvirker politiets og politistudentenes hverdag.

Fant 6111 artikler. Viser 1–50.

Til toppen