Arkiv

Fant 5926 artikler

Tittel Dato

MENINGER: Hvem bestemmer hvis du ikke kan?

Polititjenestemenn eksponeres for mange risikofaktorer i tjenesten som kan medføre alvorlig skade. Hvordan er du forberedt om «worst case scenario» skulle inntreffe og du mister evnen til selv å ta beslutninger i eget liv?

MENINGER: I sin beslutningsiver glemte regjeringen å spørre seg om beslutningsgrunnlaget var godt nok

Mens de fleste stortingspolitikerne har villet høre på hva vi har å si, har regjeringen vendt det døve øret til.

Bruker over 70 millioner kroner på kommunikasjonsmedarbeidere

I politiet er det nå 87 lønnede årsverk innenfor kommunikasjon – nesten 30 flere enn i 2013. – Ingen virksomhet klarer seg uten støttefunksjoner, sier kommunikasjonsdirektøren i Politidirektoratet.

MENINGER: Politimester villeder om avkriminalisering

- Myndighetene kan fortsatt reagere selv om et lovbrudd tas ut av strafferetten, skriver nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Smedsrud går til Justisdepartementet

Knut Smedsrud, direktør for Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, går midlertidig til Justis- og beredskapsdepartementet. Der skal han lede arbeidet med å revidere den nasjonale strategien for å forebygge og håndtere terror.

MENINGER: E-læring som ressurs til operativ trening: Våpentjeneste i politiet

Politihøgskolens e-læringen er ment som et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov.

MENINGER: Bekymring for ufarliggjøring av ungdoms rusbruk

Det er lite sannsynlig at legalisering vil beskytte unge mennesker mot cannabismarkedet. Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge forhindrer vi ikke et illegalt marked.

MENINGER: Klok restart av Politidirektoratet

Interne referater fra Kripos beskriver i detalj hvordan Politidirektoratets prosjekteier og prosjektledelse nektet å lytte til godt funderte faglige råd fra fagfolkene hos Kripos.

MENINGER: En politiutdanning og et demokrati står på spill

Regjeringens forslag om å redusere antallet studenter ved Politihøgskolen i Oslo er tynt begrunnet og bygger på bristende juridiske forutsetninger.

Unio er bekymret for Politihøgskolens uavhengighet

Arbeidstakerorganisasjonen Unio mener regjeringen «utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling» med sitt forslag til statsbudsjett.

Har brukt 10 år på IT-system: Kripos-ansatte slaktet PODs prosjektledelse

Store forsinkelser og en kostnadssprekk i millionklassen holdt på å veltedet prestisjetunge Prüm-prosjektet. Etter gjentatte advarsler fra Kripos tar Politidirektoratet (POD) advarslene til følge.

MENINGER: Ubegrunnet bekymring for avkriminalisering

Politimester Ida Melbo Øystese tar feil i sine spådommer og premisser om konsekvensene av den kommende rusreformen.

Airlift fikk kontrakten - Skal sikre helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge

Helikoptrene skal operere fra Tromsø lufthavn, og vil støtte Troms, Nordland og Finnmark politidistrikt.

MENINGER: Kjære fremtidige politikollega

Denne er til deg som vil bli politi. Fra to som er politi.

Mangel på våpeninstruktører gir utfordringer

Større politidistrikter gjør det vanskeligere å drive våpenopplæring i distriktenes ytterkant. Samtidig opplever Politihøgskolen (PHS) stor pågang til sine kurs for våpeninstruktører.

Starter dykkersenter i Stillehavet

Den første uka i januar pakker ingeniør Petter Lambine i Beredskapstroppen sakene sine. Da flytter han til Vanuatu for å starte dykkersenter sammen med kona.

Nye kompetansekriterier - Skal gjøre det mer attraktivt å være etterforsker

Fra nyttår vil man raskere kunne rykke opp fra politibetjent 1 til politibetjent 2 og 3. For etterforskere kan man gå fra pb 1 til pb 3 på fire år.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

MENINGER: Kan den svært lave kriminalstatistikken forklares med nulltoleranse for alle lovbrudd, høy oppklaringsprosent og avskrekkende straffer?

Et polisiært reisebrev fra Singapore, verdens tryggeste land.

Politiet får bevæpne seg mellom sårbare objekter

- En snikinnføring av permanent politibevæpning i Norge, sier Petter Eide, SVs justispolitiske talsperson.

– Organisert kriminalitet, terrorisme og så videre – det er ikke slik at det er isolert i for eksempel Vest-Afrika

Politiråden ved Norges faste delegasjon til FN i New York, Jon Christian Møller, skulle gjerne sett at flere i Politi-Norge så de store globale sammenhengene.

Send inn nominasjoner til Æresprisen

Flere gode nominasjoner til Politiforums Ærespris har kommet inn, og det er fortsatt mulig å nominere din kandidat. Fristen er søndag.

Frykter at UP legges ned

Dialog om hvordan politiets trafikksikkerhetsarbeid skal organiseres, har ført til bekymring for at dette er første ledd i å legge ned Utrykningspolitiet.

PST med ny kreativ stillingsutlysning: Søker «snikende alvebetjent»

– Det er en del av en rekrutteringskampanje som starter nå, for å rekruttere teknisk personell, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til VG.

Dette politi-apparatet skal avsløre førere i narkotikarus

- Dette vil bidra til å redde liv, sier Roar Skjelbred Larsen, assisterende UP-sjef.

MENINGER: Sigve sier: Tull med tall og forsøk på å pynte på fakta

Når justisministeren står på talerstolen på Stortinget og kaller tilbakemeldingene fra politidistriktene om færre ansatte for «påstander», da blir jeg sint.

VIP-oppdrag Finnmark

Slik gikk det da landets minste politidistrikt ivaretok sikkerheten til to utenriksministre, en statsminister og en konge.

MENINGER: Barns rettsikkerhet bør ikke blandes med distriktspolitikk

Det er flott at voksne engasjerer seg i barns rettssikkerhet, men jeg skulle ønske at engasjementet ikke begrenset seg til en bekymring for reiseavstand.

MENINGER: Bakholdsangrep på politiet

Den norske politiutdanningen står i en særstilling, den høster internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Nå trues denne utdanningen av ubotelig skade.

Nødsentralene i Finnmark samler seg: Politi, brann, helse og Forsvaret under samme tak

- Det er utrolig viktig at vi klarer å styre de ressursene vi har godt, og bruker dem riktig. Da mener vi det er viktig å samle nødetatene, sier Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef ved politiet i Finnmark.

Åste Dahle Sundet ny kommunikasjonssjef i Kripos

Kommer fra jobben som kommunikasjonsrådgiver i Politidirektoratet.

MENINGER: Politihøgskolens styre har samme faglige ansvar og autonomi som andre høgskoler

Hverken universitets- og høgskoleloven eller styreforskriften gir hjemmel til å overprøve styrets vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres, skriver Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

Justisdepartementet svarer Politihøgskolens styre

- Departementet gir uttrykk for sin oppfatning. Vi mener i all ærbødighet at den ikke er rett, sier Hans Vik, leder av Politihøgskolens styre.

Oda Aarseth ansatt som ny journalist i Politiforum

- Jeg ser veldig frem til å begynne i Politiforum, sier hun.

Lyste ut patruljestillinger i Oslo: Fikk 838 søkere

- Det er mange som har usikre ansettelsesforhold, hvis de har noe ansettelsesforhold i politiet i det hele tatt, sier Robert Thorsen, seksjonssjef for patruljeseksjonen ved enhet sentrum, i Oslo.

MENINGER: Derfor bør det opprettes barnehusavdeling i Kristiansund

Om potensielle offer for overgrep må reise for langt, vil det kunne føre til dårlegare resultat på avhøyra og ein vanskelegare bevissituasjon seinare, skriv Jenny Klinge (Sp).

MENINGER: Meningsløst krav til dem som ikke kan og ikke vet

I mange familier er ikke foreldre i stand til å opptre med autoritet. De har ikke ressurser til grensesetting og konsekvente reaksjoner når barna bryter familiens regler.

MENINGER: Politiet alene har ikke ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Bokas kvalitet og potensiale som kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon svekkes dessverre ved flere feil og misvisende beskrivelser.

20 millioner til politiet - Skal gå til nytt utstyr i politibiler

Da regjeringspartiene flyttet på 200 millioner i statsbudsjettet, fant de 20 millioner ekstra til politiet, som er øremerket utstyr. - Vår anbefaling er at de går til politibiler, sier Peter Frølich (H).

MENINGER: Kutt ut kuttet, Kallmyr!

Kuttet i opptaket til Politihøgskolen må stanses. Til neste år feirer PHS 100 år, det blir kanskje en feiring med en svært sur bismak - hvor Politihøgskolen i Oslo nærmest er radert ut.

MENINGER: Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier?

Dilemmaet: Hvor mye skal mistenkte få vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?

Kutter personnummer og fullt navn i svensk politis ID-kort

Skal unngå at kriminelle får tilgang på svenske politifolks personopplysninger.

Forsker på droner: - Vil finne ut hva som skjer når man tar dem inn i politiarbeidet

Handler politiet på andre måter når de bruker droner? Og blir dronen et supplement eller en erstatning, og i så fall for hva? Det skal forsker Jenny Maria Lundgaard finne ut.

MENINGER: - Helt nødvendig at alle drar lasset i samme retning

Politietaten vil være preget av at den desidert største gruppen har bakgrunn fra Politihøgskolen og erfaringer fra aktiv polititjeneste. Men det betyr ikke at vi andre ikke kan bidra med helt nødvendig og viktig kompetanse.

MENINGER: Medbestemmelsen i Forsvaret under angrep – vil det samme skje i politiet?

- Medbestemmelsen i Forsvaret er truet, skriver nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund. Han ber tillitsvalgte i politiet følge nøye med, så ikke det samme skjer i politiet.

MENINGER: Tid er hellig og initiativet vinner alltid

Vi var livredde for å bli sendt hjem uten bestått kurs. Løsningsforslagene var mange: Kjøre i grøfta med vilje, finne en mistenksom bil å stanse og få det loggført, gi opp og dra hjem, eller være ærlig.

Høytflyvende beredskap

Med en rekkevidde på 250 nautiske mil og løftekapasitet på 750 kilo, er politiets nye helikoptre klare til å bistå i alt fra leteaksjoner til skarpe oppdrag, og i det daglige politiarbeidet.

Sigve Bolstad: - Dette er provoserende uttalelser

PF-leder Sigve Bolstad reagerer på uttalelser fra politikere i posisjon, som han mener marginaliserer utfordringene i norsk politi, og på beskyldninger om regnefeil. - Vi har regnet rett. Ferdig snakka, sier han.

MENINGER: To politifolk per tusen innbyggjar er for lågt

Det undrar  meg at ein reduserar opptaket til Politihøgskolen utan å ta ein ny oppdatert vurdering av det reelle behovet for politikraft.

Utleggssakene hoper seg opp

Veksten i antall utleggsbegjæringer har vært enorm de siste årene, og politiet klarer ikke å henge med. I Tønsberg mottar namsmannen mellom 30-50 purringer fra inkassoselskaper hver eneste dag.

Fant 5926 artikler. Viser 1–50.

Til toppen