Arkiv

Fant 5790 artikler

Tittel Dato

MENINGER: Studentropet Det nytter ikke å være en god student og senere politibetjent, om du ikke er i stand til å samarbeide

Min oppfordring til deg er: Øv deg på å være en god lagspiller!

MENINGER: Nyttig om Forsvarets bistand til politiet

Mye oppmerksomhet er rettet mot gråsoner og når det er uklarhet om type krisesituasjon som oppstår. Dermed behandles også grensesnittet mellom Forsvaret og politiets oppgaver.

MENINGER: Hemmelig lydopptak av politiansatte

Selv om det er lovlig å ta opp samtaler man selv deltar i, kan publiseringen av dem være rettsstridig.

MENINGER: Minneord om Tore Skamsdalen Larsen

Tore, du var hel ved og du har satt dype spor i våre hjerter. Takk for alle gode minner.

Norges mest kjente innsatsleder gir seg: - Jeg ville valgt akkurat det samme om igjen

Han ledet innsatsen i kaoset i regjeringskvartalet 22. juli. Han har rykket ut på fire flykapringer, og deltok under gisselaksjonen på Torp. Nå henger Thor Langli bort uniformen.

Hundesykdommen: – Vi er litt mer restriktive i bruken av politihunder

Hundetjenesten gjør det de kan for å beskytte politihundene mot den mystiske hundesykdommen som har ført til flere syke og døde hunder den siste tiden.

MENINGER: Avhør av sårbare barn Etter å ha sunget «Lille Petter edderkopp» for å lette stemningen, har i alle fall jeg gjort meg opp noen tanker

Det bør diskuteres om avhøreren bør flyttes til barnet, i stedet for å utsette barn for den tilleggsbelastning en lang transport i mange tilfeller vil være.

Tre personer vil bli hans etterfølger

1. november går Tor-Aksel Busch av som riksadvokat. Tre personer har søkt på embetet.

Stor motstand mot PU-flytting: - Vi frykter masseflukt

- Det er et stort avvik i det antallet arbeidsgiver tror skal begynne i Råde, og det vi i Politiets Fellesforbund har indikasjon om at vil slutte, sier Sverre Monsen, lokallagsleder i PF i Politiets Utlendingsenhet.

Nå har politiet fått øyne i luften

Fredag viste politiet frem sitt nyeste verktøy på Sæter gård i Kongsvinger. I dag kan tre politidistrikt ta i bruk droner i polititjenesten.

Lovnadene skal følges opp

Når svar fra våre lokallag blant annet er at «Vi opplever til stadighet å få meldinger om oppdrag som er 10 mil fra nærmeste patrulje» - da er det klart at noe må gjøres.

Vil ikke svare om politimillioner

Justisdepartementet vil ikke svare på spørsmål om den varslede budsjettøkningen på 350 millioner kroner til politiet i 2020.

Gikk ut av PHS i 2017 – står ennå uten fast jobb: – Jeg rykker bare bakover i køen

Mélanie Kamanda er én av mange ferdigutdannede politifolk uten jobb, to år etter at hun ble uteksaminert fra PHS.

Ingen vet hvor mange nyutdannede politifolk som er arbeidsledige

Tre måneder etter at 2019-kullet ved Politihøgskolen (PHS) kastet hattene sine, er det ingen som vet hvor mange av dem som har fått jobb i politiet.

PHS i Stavern fredet for nedleggelse - Men uklart hvor lenge

Justisministeren varsler at Politihøgskolen i Stavern er reddet. Men departementet vil ikke si om den er fredet for lengre tid.

MENINGER: Er ikke en høyesterettsdom nok for POD?

Fremdeles drives vår virksomhet i strid med premissene i dommen. Politiansatte får ikke reisetid registrert som arbeidstid.

– Arendalsuka gikk fredelig for seg, men vi jobbet intenst i kulissene

80.000 besøkende, 1261 arrangementer og 204 stands innenfor knappe 0,2 kvadratkilometer gjorde Arendalsuka utfordrende for politiet.

– Dette er ikke en skippertaksutdanning

Da Politihøgskolen tok imot årets kull, påpeke rektor Nina Skarpenes at politiutdanningen ikke er en dans på roser, men en utdanning som krever mye av studentene.

Kårer årets beste leder i politiet

- Dette er en pris hvor de ansatte selv nominerer kandidatene, og vi mener det er en viktig del av prisen å bli «nominert av sine egne», sier Lars Reiersen, i PF Politilederne.

Selvkjørende biler kan true UPs fremtid

Selvkjørende biler vil gi store muligheter og utfordringer for politiet – og kan gjøre Utrykningspolitiet (UP) overflødig i sin nåværende form.

Politidirektoratet vil evaluere PFT og PIT

Vil vurdere om Politiets Fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT) har fungert som man ønsket. Hva som blir konsekvensen hvis de ikke har det, vil ikke Politidirektoratets direktør spekulere i.

Blir ny redaktør i Politiforum

Erik Inderhaug tar over redaktørstolen etter Ole Martin Mortvedt, som slutter etter 19 år.

Slik skal Oslo-politiet bygge tillit med minoritetsungdom

Etter en rekke uheldige hendelser i Oslo, satser Oslo-politiet på et eget treningsopplegg for å bedre kommunikasjonen med minoritetsungdom.

Gatas beskyttere

De er Oslos blikkfang og det virkelige nærpolitiet. Vi ble med Rytterkorpset ut på nattevakt for å få et innblikk i politihestenes operative hverdag.

MENINGER: 700 kilo nærpoliti

Kanskje er Rytterkorpset de siste politifolk som er fysisk tilgjengelig for publikum uten at noe galt har skjedd på forhånd.

Rapport: Anbefaler å slå sammen PHS og KRUS

Både Politiets Fellesforbund og Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er kritiske. - Utredningen av sammenslåingen har hatt helt feil utgangspunkt, mener Unn Alma Skatvold, nestleder i PF.

Sør-Vest politidistrikt går mot 90 millioner kroner i minus

Sør-Vest politidistrikt brukte opp to tredjedeler av 2019-budsjettet på et drøyt halvår. Nå går distriktet mot et stort underskudd.

- Med verstingene må man på et tidspunkt si stopp og bruke mer tvang

James Stove Lorentzen (H) mener et tiltak for å få bukt med ungdomskriminalitet, er å gå bort fra frivillighet i ordninger med ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

MENINGER: En ny politihøgskole både kan og bør flyttes ut av Oslo

Utenfor Oslo vil PHS være en stor og betydelig høgskole, og etableringen vil ha betydelige ringvirkninger, skriver Tage Pettersen (H), som foreslår at skolen flyttes til det nye fylket Viken.

Permisjon-saken i Øst: Hasseldal fulgte ikke politidirektørens råd om å selv ta permisjon

I møter i juni ga politidirektør Benedicte Bjørnland råd til politimester Hasseldal om at han selv burde ta ut permisjon.

– Nesten daglig er det noen som spør om de kan nekte IP-trening

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Finnmark, Bjørn Tharaldsen, kaller politifolk «fritt vilt». – Det er en frustrerende situasjon, sier han om yrkesskadesaken.

Flere narkotikasaker: – Forebygging er nedprioritert og beslag blir gjort tilfeldig

Tidligere denne uken meldte Kripos at antall narkotikasaker har økt. Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening, er bekymret for holdningene i samfunnet – og at politiet ikke har nok ressurser til forebygging.

Politimesteren beordret flyttet

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, er beordret til tjeneste i Politidirektoratet.

Felix (4) markerte på en tilsynelatende vanlig plankehaug

Det førte til et av Vest politidistrikts største beslag.

Politimesterens relasjon påfører politidistriktet store ekstrautgifter

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har innledet en nær relasjon til en av sine nærmeste underordnede. Det påfører politidistriktet ekstrautgifter i millionklassen.

Økokrim-sjefen blir førstestatsadvokat

Trond Eirik Schea slutter i jobben som Økokrim-sjef i løpet av høsten og blir førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

MENINGER: Fornuftige tanker fra Ullensaker-ordføreren

Det er viktig og naturlig at Kongsvinger blir en sentral brikke i en eventuell ny politihøgskole, skriver Sjur Strand (Ap), ordfører i Kongsvinger kommune.

Trumps avlyste Danmarksbesøk: - Mange ukers politiarbeid er bortkastet

- Vi har ikke på nåværende tidspunkt oversikt over hva forberedelsene har kostet, sier Uffe Stormly ved Rigspolitiets Nationale Beredskabscenter.

MENINGER: Vi vil bygge verdens beste politiutdanning i Ullensaker

Fleksibiliteten vi tilbyr, gir Politihøgskolen frihet til å bygge en moderne skole som ivaretar politiets framtidige behov, skriver ordfører i Ullensaker.

Store mengder kokain beslaglegges oftere

Antall narkotikasaker har økt for første gang siden 2014. Store mengder kokain blir oftere beslaglagt, og Kripos er bekymret for økningen av opioidholdige legemidler.

Politiet hadde IKT-trøbbel – situasjonen følges nøye

Tirsdag morgen var store deler av politiets IKT-systemer nede, og flere publikumstjenester fungerte ikke.

Aust-Agder: 36 prosent tror ikke politiet vil prioritere dem ved behov

Under halvparten av innbyggerne i Aust-Agder stoler på at politiet vil prioritere dem hvis de trenger hjelp. Det viser en undersøkelse utført på vegne av Agderposten.

Får ikke svar om antall politipatruljer

Jenny Klinge (Sp) ønsker svar på hvor mye mer politi som er ute og kjører patrulje nå, sammenlignet med før politireformen. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier man mangler tall å sammenligne med.

Benedicte Bjørnland om Bogerud-saken: - Vi må ikke tape gata

Politidirektør Benedicte Bjørnland var tydelig på at det er viktig med tilstedeværelse fra politiet når slike ting skjer, og viktig med forebyggende innsats.

Kallmyr: - Når politifolk opplever at de er færre på jobb, har vi et systemproblem

I temperaturfylt debatt om politireformen, uttalte justisministeren at kanskje for mange ressurser har gått med til å opprette prosjektstillinger i forbindelse med politireformen.

Politidirektøren hørte ingenting fra Støre: – Underlig

Politidirektør Benedicte Bjørnland reagerer på at partileder Jonas Gahr Støre ikke tok kontakt med henne før Arbeiderpartiet trakk sin støtte til politireformen.

Venter på svar om yrkesskadeerstatning: – Stor uro i de operative miljøene

Mange har reagert på at politiansatte som skader seg på trening, nektes yrkesskadeerstatning. Nå vurderer justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) regelendringer. Det haster, sier fagforeningen.

MENINGER: Det er dessverre en utvikling i samfunnet som tilsier mer bevæpnet politi

Ideelt sett er det ingen som ønsker en generell bevæpning av norsk politi, men nå lever vi ikke i en ideell verden.

Støre: - Ap kan ikke lenger støtte politireformen

Jonas Gahr Støre mener vedtatte forbedringer i reformen ikke har kommet, og at de ikke lenger kan støtte politireformen.

Helikopteravtale til 250 millioner

Helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge - i all hovedsak begrenset til Troms politidistrikt - kan koste opptil en kvart milliard kroner over en sjuårsperiode.

Fant 5790 artikler. Viser 1–50.

Til toppen