Spennende stillinger ledig ved Felles enhet for operativ tjeneste, Innlandet politidistrikt

Spennende stillinger ledig ved Felles enhet for operativ tjeneste, Innlandet politidistrikt

I Innlandet politidistrikt, ved Felles enhet for operativ tjeneste er det for tiden ledig flere spennende stillinger, både lederstilling, fagstillinger og grunnstillinger. For mer informasjon om Innlandet politidistrikt og de ledige stillingene se linkene nedenfor.

for å kommentere artikkelen. (kun for medlemmer av Politiets Fellesforbund - benytt medlemsnummer og passord fra PF.no)