2015: Robin Schaefer

Monika-varsleren Robin Schaefer ble den første mottakeren av Politiforums Ærespris. Juryen vektla blant annet Schaefers «helt spesielle innsats for å få gjenopptatt et henlagt barnedrap. […] Hans bidrag for å ivareta den gode tilliten politiansatte har ute i samfunnet, har vært vesentlig. […] Han gjør samfunnet trygg på at politiansatte tenker selvstendig og sier ifra hvis politiet som etat går i feil retning».

LES HELE BEGRUNNELSEN OG INTERVJU MED SCHAEFER HER.